SAMORZĄD  

Podpisano porozumienie dotyczące ochrony przeciwpowodziowej

11 lipca 2013
Publikacja: Piotr Rutka

W dniu 4 lipca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej ponownie spotkali się przedstawiciele samorządów gmin leżących w dorzeczu rzeki Biała Tarnowska tj. Miasta Tarnowa, Miasta Grybowa, Gminy Tarnów, Grybów, Bobowa, Ciężkowice, Korzenna, Łużna, Uście Gorlickie, Gromnik, Tuchów, Pleśna, Ryglice, Skrzyszów, Rzepiennik Strzyżewski. Spotkanie zorganizował Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza. (O pierwszym spotkaniu informowaliśmy w […]

Wiemy kto i KIEDY będzie wywoził śmieci w Gminie Ciężkowice

26 czerwca 2013
Publikacja: Piotr Rutka

1 lipca 2013 roku rusza nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciężkowice, jednak śmieci dalej będzie odbierał od nas KOMBUD. Ponieważ właśnie ta firma wygrała przetarg, dając o 24 % niższą cenę niż rywalizująca z nią tarnowska firma MPGK. Zgodnie z treścią informacji opublikowanej w maju na łamach naszego serwisu „Przedsiębiorstwo KOMBUD informuje„, […]

Absolutorium dla Burmistrza Gminy Ciężkowice

10 czerwca 2013
Publikacja: REDAKCJA

W dniu 6 czerwca br. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Ciężkowicach, podczas której podjęta została uchwała o udzieleniu Burmistrzowi Gminy Ciężkowice – Zbigniewowi Jurkiewicz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. Głosowanie poprzedzone zostało przedstawieniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ciężkowicach, z których wynika, iż […]

Uzdrowisko w Ciężkowicach, kolejny krok wykonany

04 maja 2013
Publikacja: Piotr Rutka

Ostatni wywiad z Burmistrzem Zbigniewem Jurkiewiczem, w którym został poruszony temat Ciężkowic jako miejscowości uzdrowiskowej, zaowocował głośną dyskusją mieszkańców oraz dużym szumem medialnym. To były jedynie słowa, dzisiaj przedstawiamy czyny, pomimo, iż przed Ciężkowicami jeszcze daleka droga, kiedyś trzeba rozpocząć ten proces. Przedstawiamy Państwu relację z historycznego spotkania, które odbyło się 24 kwietnia 2013 r. w […]

O sesji Rady Miejskiej i sprawach bieżących

30 kwietnia 2013
Publikacja: Piotr Rutka

Dzisiaj (30.04.2013 r.) odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej w Ciężkowicach. Nie podejmowano na niej newralgicznych decyzji, tym samym przebiegła w spokojnej atmosferze, nie doszło do żadnych spięć ani słownych potyczek. Na dzisiejszej sesji, podobnie jak ostatnio, radni podjęli kilka technicznych uchwał, np. w sprawie kolejnych zmian w uchwale budżetowej czy w WPF-ie. Ponadto radni […]

Zmiany personalne na stanowiskach kierowniczych w Ciężkowicach

26 kwietnia 2013
Publikacja: Piotr Rutka

W ostatnich tygodniach, w jednostkach organizacyjnych Gminy Ciężkowice doszło do mocnego przetasowania kadry kierowniczej.  Po zwolnieniu stanowiska dyrektora Centrum Kultury przez Marka Zwolenika, który został wybrany na kierownika nowo powstałego referatu w ciężkowickim urzędzie, jego miejsce w Centrum Kultury zajął dotychczasowy pracownik (opiekun, kustosz Muzeum Przyrodniczego) Wojciech Sanek. Znamy osobiście Pana Wojtka, i jednego nie […]

Umowa na chodnik w Zborowicach podpisana

26 kwietnia 2013
Publikacja: Piotr Rutka

24 kwietnia 2013 r. w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach przy okazji spotkania nt. „Budowy potencjału uzdrowiskowego Pogórza Ciężkowickiego” (o tym już niebawem) miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Ciężkowice na mocy którego zostanie wybudowany 300 metrowy chodnik przy drodze wojewódzkiej w Zborowicach. Przy podpisywaniu umowy Województwo Małopolskie reprezentował Wicemarszałek Roman Ciepiela […]

Ciężkowice – Zdrój, czy to możliwe? Rozmowa z Burmistrzem Zbigniewem Jurkiewiczem

08 kwietnia 2013
Publikacja: Piotr Rutka

Za Panem połowa kadencji, czas leci szybko, oczekiwania mieszkańców rosną, w swoich spotach wyborczych zapowiadał Pan ciągłość i zmiany, czy udało się osiągnąć ten konsensus? Myślę, że tak! Żadna inwestycja, żadne zadanie rozpoczęte przez poprzedników nie zostało zaniechane, ani przerwane. Dokończyliśmy wszystkie inwestycje, które były rozpoczęte, niektóre wymagały korekt,  dokończyliśmy ich. Do wyborów poszliśmy z […]

Kilka słów o przedświątecznej sesji Rady Miejskiej w Ciężkowicach

08 kwietnia 2013
Publikacja: Piotr Rutka

Tradycyjnie, choć z pewnym poślizgiem przedstawiamy Państwu krótką relację z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Ciężkowicach. Sesja odbyła się we czwartek przed świętami Wielkanocnymi. Rozpoczęła się od złożenia życzeń imieninowych przez delegację sołtysów burmistrzowi Zbigniewowi Jurkiewiczowi. W porównaniu do wcześniejszych sesji, ostatnie spotkanie należy zaliczyć do spokojnych. Ogólnie rzecz ujmując na sesjach obecnej kadencji istnieją […]

Wykluczenie cyfrowe? W Gminie Ciężkowice już go nie będzie?

27 marca 2013
Publikacja: REDAKCJA

Gmina Ciężkowice nawiązała współpracę (jako Partner) z Powiatem Tarnowskim  (jako Wnioskodawcą) w zakresie partycypacji merytorycznej, organizacyjnej i finansowej w realizacji projektu pn. „Zabezpieczenie dostępu  do internetu w powiecie tarnowskim, na obszarach o niskim nasyceniu usługami szerokopasmowymi”,  składanego do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. W ramach zadania w […]

Z Burmistrzem Bobowej o wodzie, ściekach, inwestycjach i rankingach

25 marca 2013
Publikacja: Marcin Wojnarowski

REDAKCJA: Spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać o bieżącej sytuacji w Gminie Bobowa, a szczególnie o sprawach, które budzą największą ciekawość wśród mieszkańców, nie tylko bobowskiej gminy, ale również szerszego regionu. Chciałbym zacząć od tematu, coraz częściej przewijającego się w rozmowach wielu ludzi, mam tu na myśli podejście do zarządzania gospodarką komunalną na terenie różnych gmin. […]

Praktyczne wskazówki dotyczące nowego obowiązku śmieciowego

17 marca 2013
Publikacja: Marcin Wojnarowski

  Najczęściej zadawane pytania w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie Ciężkowice.  1.     Co to jest deklaracja o wysokości opłaty? Deklaracja jest dokumentem, który stanowi podstawę do naliczania opłaty „śmieciowej”. Każdy właściciel nieruchomości składa pierwszą deklarację o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, o wybranym sposobie gospodarowania odpadami oraz o wysokości opłaty „śmieciowej” – […]

Podsumowanie inwestycji w Gminie Ciężkowice z wykorzystaniem środków pozabudżetowych

16 marca 2013
Publikacja: Piotr Rutka

Za nami półmetek obecnej kadencji, spróbujmy zatem podsumować co udało się osiągnąć włodarzom gminy Ciężkowice. Przedstawiamy Państwu zestawienie inwestycji w Gminie Ciężkowice z wykorzystaniem środków pozabudżetowych. Poniższe zestawienie dotyczy okresu 2012-2013, obrazuje zarówno zrealizowane już inwestycje, jak i te, które doczekają się realizacji w obecnym roku. Ocenę ich  trafności, jakości, ilości, itp… pozostawiamy Państwu. Realizowane […]

Bliższe informacje nt rewitalizacji Rynku w Ciężkowicach

16 marca 2013
Publikacja: Piotr Rutka

Niebawem ruszą kolejne etapy rewitalizacji Rynku w Ciężkowicach. Na dzień dzisiejszy trwają ostatnie postępowania przetargowe obejmujące swym zakresem pozostałe do zrealizowania prace. Za nami dwa zrealizowane etapy, które w sposób znaczący uporządkowały przestrzeń publiczną Rynku w Ciężkowicach. Pierwszy etap stanowiła  „Rewaloryzacja kapliczki z figurką św. Floriana wraz z otoczeniem na Rynku” zrealizowany w 2011r. w […]

Będzimy płacić więcej za wodę i ścieki. Radni zaakceptowali podwyżki!

28 lutego 2013
Publikacja: Piotr Rutka

Dzisiaj (28 lutego 2013r.) odbyła się sesja Rady Miejskiej w Ciężkowicach. Byliśmy tam, aby móc podzielić się z Państwem najważniejszymi informacjami i donieść o podjętych uchwałach. Szczególnie dlatego, iż oprócz radnych i sołtysów żaden mieszkaniec nie brał udziału w sesji, czyżby nikogo nie interesowało jakie decyzje podejmują nasi wybrańcy? Najważniejszym punktem dzisiejszego posiedzenia było przegłosowanie […]

Ochrona przeciwpowodziowa na tapecie

27 lutego 2013
Publikacja: REDAKCJA

W dniu 25 lutego 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej odbyło się  spotkanie z udziałem  przedstawicieli samorządów gmin  leżących w dorzeczu rzeki Biała Tarnowska: Miasta Tarnowa,  Miasta Grybowa, Gminy Tarnów, Grybów, Bobowa, Ciężkowice, Korzenna, Łużna, Uście Gorlickie, Gromnik, Tuchów, Pleśna, Ryglice. Spotkanie zorganizował Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza zgodnie z sugestią Wojewody Małopolskiego przekazaną  […]

System gospodarowania odpadami komunalnymi

22 lutego 2013
Publikacja: REDAKCJA

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI   Dnia 19 lutego br. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 228 opublikowano nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sejm uwzględnił propozycje samorządów, przez co zapewnił większą elastyczność w organizowaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i jego lepsze dopasowanie do potrzeb […]

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozpoczęta

06 lutego 2013
Publikacja: Piotr Rutka

W dniu 06.02.2013r. w Urzędzie Gminy Ciężkowice nastąpiło Protokolarne przekazanie terenu robót rozpoczynające rzeczową realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciężkowice w miejscowościach: Ciężkowice, Bogoniowice, Bruśnik, Falkowa, Jastrzębia, Kąśna Dolna, Kąśna Górna, Kipszna, Ostrusza, Pławna, Siekierczyna, Tursko, Zborowice”. W spotkaniu z ramienia Gminy Ciężkowice uczestniczył Zbigniew Jurkiewicz Burmistrz Gminy Ciężkowice, przedstawiciele […]

Kolejne wyróżnienie dla Gminy Ciężkowice

31 stycznia 2013
Publikacja: Marcin Wojnarowski

Gmina Ciężkowice otrzymała kolejne wyróżnienie za wdrażanie programów unijnych.  W sobotę 26.01.2013r. w Tarnowie Mościcach odbyła się uroczysta Gala Noworoczna „Fundusze z kulturą”, w trakcie której zostały wręczone nagrody w III edycji konkursu „Kopalnia PO(KL)mysłów” oraz przyznane wyróżnienia dla niepowtarzalnych projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Organizatorem imprezy był […]

Właściciele i Zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych

30 stycznia 2013
Publikacja: REDAKCJA

Komunikat Burmistrza Gminy Ciężkowice 33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19   tel. 14 62 85 800, fax 14 62 85 820 http://www.ciezkowice.pl,  e-mail: ug@ciezkowice.pl W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych przypomina się właścicielom i zarządcom budynków wielkopowierzchniowych o bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, określonych w komunikatach stanowiących załącznik do niniejszego pisma.    Burmistrz Gminy Ciężkowice […]

REKLAMA

Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl