Ciężkowice: Podwyżki wody i ścieków z opóźnionym zapłonem

29 lutego 2016
Publikacja: Aneta Adamczyk

untitled-18Sesja Rady Gminy, która odbyła się 25.02.2016 roku, rozpoczęła się jak zwykle  sprawozdaniem Burmistrza z działalności między sesjami, który w tym czasie m. in. wystosował pisma do Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie z wnioskami dotyczącymi obcięcia gałęzi przy drodze powiatowej Pławna – Bruśnik – Kąśna Górna oraz o zamontowanie bariery ochronne w Kąśnej Górnej  za mostem do Siekierczyny na drodze Ciężkowice- Jastrzębia.

Kluczowym punktem obrad było głosowanie nad projektem w sprawie podwyżek taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciężkowice. Cena (brutto) za odprowadzenie 1m3 ścieków miała wzrosnąć z 11,56 zł aż do 14,50 zł.

Radni poprzez głosowanie (5 za, 7 przeciw, 3 wstrzymujące głosy) sprzeciwili się podwyżce. Pomimo, że projekt dotyczył ważnych i newralgicznych kwestii, atmosfera podczas głosowania była spokojna. Radni doskonale wiedzieli, że nawet jeśli się sprzeciwią podwyżkom, te i tak wejdą w życie w ciągu 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf na mocy artykułu 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Można zatem stwierdzić, że radni jedynie oddalili i tak nieunikniony wzrost cen.

untitled-20Drobnej obniżce uległa cena za 1m3 wody – było 8,11 zł będzie 7,95 zł.

To jednak nie koniec rotacji w naszych rachunkach.

Na sesji przegłosowano (10 za, 1 przeciw, 4 wstrzymane głosy) nowe stawki dopłat z budżetu gminy do wody i ścieków:

  • woda – było 2,20 zł/m3 będzie 1,70 zł/ m3
  • ścieki – było 3,90 zł/mbędzie 6,00 zł/m3

Dopłaty te kosztują rocznie budżet gminy około 330 tyś złotych.

Podsumowując, cena za wodę uległa obniżeniu, jednak dopłata do wody także została obniżona, co w ostatecznym rozrachunku oznacza podwyżkę ceny wody o 30 grosze za 1m3. Dopłata do ścieków wzrosła, ale nie na tyle by wyrównać różnicę po podwyżce, czyli odbiorcy indywidualni za ścieki będą musieli zapłacić więcej o 84 grosze za 1 m3.

Radni na sesji głosowali także nad dziennymi stawkami opłaty targowej, tym samym opłata za sprzedaż:

  • drobnego inwentarza wyniesie 1,00 zł
  • prosiąt – 1,50 zł
  • pozostałych zwierząt – 5,00 zł
  • artykułów spożywczych – 30,00 zł
  • artykułów przemysłowych – 40,00 zł
  • owoców, warzyw, kwiatów – za każdy rozpoczęty m2  2,00 zł
  • towarów innych niż w/w – 5,00 zł
  • sprzedaż obnośna – 2,00 zł/osoba

Przegłosowano również zmiany w statusie Centrum Kultury i Promocji gminy Ciężkowice. Od teraz świetlice środowiskowe będą pod jego opieką. CKiP jest zobowiązane do organizowania czasu wolnego i zajęć dydaktycznych dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak zapewniał dyrektor CKiP Wojciech Sanek- pracownicy będą robili wszystko co w ich mocy by oferta była atrakcyjna dla każdej grupy wiekowej, zwrócił jednak uwagę na niskie nakłady finansowe przeznaczane na ten cel. Przy tej okazji radni z miejscowości Kąśna Górna, Kąśna Dolna i Falkowa zabiegali o otwarcie świetlic w tych miejscowościach, po dyskusji między radnymi o celowości takiego działania przewodniczący Zdzisław Szczerba podsumował, że powstawanie nowych świetlic nie będzie służyło integracji mieszkańców gminy, a także podzieli i tak szczupłe środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie tych placówek.

Większość interpelacji i wniosków dotyczyła dróg. Wnoszono o położenie nowych nawierzchni, udrażnianie rowów, naprawę, montaż lub przebudowę barierek przydrożnych. Radny ze Zborowic apelował o odnowienie elewacji publicznego przedszkola w Zborowicach, które w tym roku obchodzi 120 lat istnienia budynku i 60 lat przedszkola. W tym ostatnim aspekcie odpowiedź burmistrza była jednoznaczna: inwestycja taka jest niemożliwa, gdyż nie została uwzględnione w budżecie na rok 2016. Sołtys Monika Żaba wnioskowała o przydzielenie lekarza do ośrodka zdrowia  w Bruśniku, który miałby przyjmować przynajmniej 2 razy w tygodniu – w tym przypadku burmistrz obiecał zając się sprawą.

Radny Robert Truchan podziękował i pogratulował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania oratorium „Peregrinus” w ciężkowickim sanktuarium. Słowa uznania powędrowały również w stronę naszej redakcji – za, jak się wyraził,  profesjonalny medialny przekaz. Oczywiście dziękujemy!

Podczas obrad dowiedzieliśmy się także, że gmina Ciężkowice przystąpi do projektu pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Udział w projekcie umożliwi zakup nowoczesnej i wydajnej infrastruktury informatycznej i sieciowej, co w znacznym stopniu usprawni pracę urzędu i podniesie bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych. Wartość projektu wyniesie około 80 tysięcy złotych, z czego 30 tyś. zapłaci gmina, a resztę pokryje dofinansowanie.

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

REKLAMA

HITPOL
MSERWIS v2
Origum
Mechanika Pojazdowa u Jacka
AUTO-SOPALA

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl