Do Krynicy dojedziemy już bez objazdów

08 grudnia 2017
Publikacja: Piotr Rutka

Mamy dobrą wiadomość dla miłośników białego szaleństwa, którzy zimową porą korzystają ze stoków w rejonie Krynicy. Od dwóch dni mogą oni dojechać do Krynicy bez żadnych objazdów. W Mikołajki (6.12.2017) dokonano uroczystego otwarcia estakady nad osuwiskami w miejscowości Kąclowa w gminie Grybów. Osuwiska w tym miejscu od wielu lat niszczyły fragment drogi wojewódzkiej nr 981. Kierowcy, aby dojechać do Krynicy musieli naddawać sporą ilość dodatkowych kilometrów przez Ptaszkową lub Ropę, co znacznie wydłużało ich czas podroży.

W wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w 2014 r. uaktywniły się ruchy osuwiskowe obejmujące swoim zasięgiem m.in. drogę wojewódzką nr 981 (relacji Zborowice – Grybów – Krzyżówka – Krynica) w miejscowości Kąclowa, w Gminie Grybów, w powiecie nowosądeckim – nastąpiło oberwanie skarpy korpusu drogowego na głębokość ok. 3 m sięgające aż do pobocza drogi oraz odkształcenia jezdni. Zaistniało bezpośrednie zagrożenie przerwania ciągłości drogi. W czerwcu 2015 roku Wojewódzki Zespół ekspercki ds. stabilizacji osuwisk i odbudowy infrastruktury pozytywnie zaopiniował opracowaną dokumentację geologiczno-inżynierską oraz koncepcję stabilizacji.

W grudniu 2015 r. Wojewódzki Zespół pozytywnie zaopiniował projekt budowlany, a także ostateczny sposób realizacji zadania oraz jego nazwę: „Rozbudowa DW 981 na odc.100 km 3+720 – 4+200 w m. Kąclowa wraz z niezbędną infrastrukturą ( tj. budową mostu ramowego – odc. 100 w km 3+784,22, budową mostu łukowego – odc. 100 w km 3+916,52, budową i przebudową rowów przydrożnych, przepustów, kanalizacji deszczowej i umocnień potoków bez nazwy) w zamian za stabilizację osuwiska wraz z odbudową DW 981, odc.100 km 3+880-4+010 w m. Kąclowa” wariant V.

Opinie Zespołu Wojewody Małopolskiego są niezbędnym warunkiem pozyskania dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi na wykonanie właściwych prac. Wojewoda zarekomendował przedmiotowe zadania (w ślad za wnioskiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie) w przesłanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wykazie zadań priorytetowych w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi na 2016 r. i zawnioskował o zgodę na realizację ww. zadania w cyklu dwuletnim.

Minister Rozwoju i Finansów w swoich decyzjach udzielił zapewnienia finansowania wydatków zadania realizowanego przez Województwo Małopolskie.

W 2016 r. w ramach środków budżetu państwa zostały dofinansowane prace właściwe w ramach etapu I zadania: Wojewoda podpisał umowę dotacji w wysokości 7 485 897,00 zł, a w 2017 r. został dofinansowany II etap zadania – kwota dotacji wyniosła 3 433 313,00 zł.

Źródło: MUW Kraków

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

REKLAMA

Origum
Mechanika Pojazdowa u Jacka
AUTO-SOPALA
HITPOL

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl