“Dunajec-Biała” i “Dorzecze Białej” na sesji w Ciężkowicach

06 stycznia 2015
Publikacja: Monika Kostrzyńska

głosowanie paintIII sesja Rady Miejskiej VII kadencji odbyła się 30 grudnia 2014 r. Tradycyjnie, obrady rozpoczęły się od przedstawienia przez przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Szczerbę porządku obrad i przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji. Po zatwierdzeniu porządku sesji, burmistrz gminy Ciężkowice Zbigniew Jurkiewicz przedstawił informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Do najistotniejszych punktów należą:

  1. 16 grudnia 2014 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na realizację usług pt: „Wykonywanie usług komunalnych w Gminie Ciężkowice: zimowe utrzymanie ulic, dróg, placów oraz całoroczne utrzymanie czystości”. Wpłynęła jedna oferta, złożona przez Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane „Kombud” Społka z o. o., z siedzibą w Ciężkowicach, na kwotę 324 950,00zł. Umowa na realizacje usług została podpisana 2 stycznia 2015 r.
  2. 17 grudnia 2014 r. odbył się odbiór końcowy zadania pt: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Ciężkowice – dostosowanie pomieszczeń”, które będzie dofinansowane w 100 % w ramach POKL. Pracę wykonywała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eco-Ins-Bud Jan Sterkowiec z siedzibą w Jodłówce Tuchowskiej za kwotę 10 200,00zł. Zrealizowanie zadania umożliwiło przystosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb dzieci przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Bogoniowicach, Bruśniku, Falkowej, Jastrzębi nr 2 oraz Kipsznej.
  3. 17 grudnia 2014 r. zakończono realizację zadania pt: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Ciężkowice – wyposażenie”, które będzie dofinansowane w 100% w ramach POKL. Dostawy wyposażenia realizowane były przez firmę „Elmar” Anna Karnas, z siedzibą w Błażowej za kwotę 225 583,00zł. W ramach zadania oddziały przedszkolne działające przy szkołach podstawowych w Bruśniku, Bogoniowicach, Falkowej, Jastrzębi nr 2, Kąśnej Dolnej, Kipsznej, Siekierczynie zyskały m. in. nowe pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt ICT i audiowizualny, umeblowanie.
  4. W dniu 23 grudnia 2014 r. odbył się odbiór końcowy zadania pt: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Ciężkowice – organizacja placów zabaw”, które będzie dofinansowane w 100% w ramach POKL. Prace zostały wykonane przez Firmę Usługowo-Handlową Jan Marek Stanuch, z siedzibą w Ciężkowicach za kwotę: 300 590,00 zł. W ramach zadania wybudowano nowe place zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Jastrzębi nr 2, w Kąśnej Dolnej, w Bruśniku, w Kipsznej i Siekierczynie oraz doposażono istniejące place zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Bogoniowicach i Falkowej.
  5. Dnia 12 grudnia 2014 r., zawarto kolejny akt notarialny dotyczący regulacji stanu prawnego drogi, położonej powyżej Komisariatu Policji w Ciężkowicach.

Na ostatnim w 2014 roku posiedzeniu radni mieli przegłosować uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2020. Tak się jednak nie stało. Decyzją większości radnych głosowanie nad dokumentem przygotowanym przez spółkę komunalną „Dorzecze Białej” zostało przesunięte na kolejny termin sesji. Radni uznali, że WPRiMUWiUK to szczególnie ważny dokument, gdyż stanowi o inwestycjach spółki komunalnej planowanych do realizacji na terenie gminy Ciężkowice w ciągu kolejnych pięciu lat i wymaga głębszej analizy. Na obradach Rady Miejskiej obecny był prezes spółki „Dorzecze Białej” Sławomir Jędrusiak. W jego stronę powędrowało dużo merytorycznych pytań z ust ciężkowickich rajców. Radni dowiedzieli się między innymi, że w latach 2015-2020 w gminie Ciężkowice spółka planuje zrealizować inwestycje za około 30 milionów złotych. Prezes zadeklarował, że zaaranżuje spotkania dla mieszkańców gminy, na których przedstawiciele spółki poinformują o planowanych inwestycjach i odpowiedzą na dodatkowe pytania.
Poniżej zamieszczamy tabelę zawierającą szczegóły planu wraz z pismem prezesa „Dorzecza Białej” do Urzędu Gminy w Ciężkowicach.

pismo z Dorzecze Białej      bez tytułu ciekawe tab 22222

W dalszej części obrad sesji burmistrz Zbigniew Jurkiewicz zwrócił się do obecnego na sali kierownika biura Lokalnej Grupy Działania „Dunajec-Biała” o przybliżenie funkcjonowania LGD, zakresu działań oraz sposobów jej finansowania. Radnych interesowało przede wszystkim przeznaczenie środków finansowych oraz realizowane projekty. Radny Michał Rąpała zarzucił LGD, że unika informowania mieszkańców o swoich działaniach. Kierownik Jan Czaja replikował, że może zintensyfikować spotkania informacyjne dla mieszkańców, jeśli tylko istnieje taka potrzeba. Na zakończenie wypowiedzi przekazał wszystkim radnym broszurę informacyjną o działaniach LGD. Więcej informacji na temat działalności LGD znajdą Państwo pod adresem http://www.dunajecbiala.pl/.

Przy okazji omawiania działań LGD dostało się prezesowi Stanisławowi Harafowi, kandydatowi na fotel burmistrza gminy Ciężkowice w ostatnich wyborach samorządowych, co w tym przypadku wydaje się nie bez znaczenia. Burmistrz Zbigniew Jurkiewicz zarzucił mu rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, które określił jako „kłamliwe”. Poinformował, że zwróci się do członków stowarzyszenia o odwołanie Stanisława Harafa z funkcji prezesa stowarzyszenia.

Podczas obrad radni złożyli wiele interpelacji i zapytań. Po raz pierwszy inicjatywę przejęło dwóch nowych radnych ze Zborowic. Radny Szymczyk domagał się regulacji Zborowianki oraz uregulowania stanu prawnego Pomnika na Zawodziu. Radny Olszowski odniósł się do sprawy naprawy parkingu, drogi przy Zespole Szkól Publicznych w Zborowicach oraz planu budowy chodnika od skrzyżowania do przedszkola.

Dyrektor ASPO Anna Zagała poinformowała o organizacji zajęć dla uczniów klas III i IV szkoły podstawowej w ramach kursu bezpiecznej jazdy na nartach pt: „Jeżdżę z głową”. Program obejmuje 40 uczniów, którzy przez 20 godzin będą uczyć się nauki jazdy na nartach. Sprzęt zapewni organizator zajęć, zaś koszty zostaną pokryte z budżetu programu. Według informacji przekazanych przez burmistrza kurs zostanie sfinansowany ze środków: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych (8000 zł) oraz Urzędu Marszałkowskiego (8000 zł).

Na kolejnej (styczniowej) sesji radni mają głosować między innymi budżet na 2015 rok i Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2020. Zachęcamy mieszkańców gminy Ciężkowice do udziału w sesji, a w przeciwnym wypadku do śledzenia serwisu Pogórze24.pl gdzie zamieścimy kolejną relację.

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

REKLAMA

HITPOL
Mechanika Pojazdowa u Jacka
Origum
AUTO-SOPALA

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl