Gmina Ciężkowice z budżetem na 2019 rok

28 grudnia 2018
Publikacja: Piotr Rutka

Tuż po Bożym Narodzeniu, bo 27 grudnia 2018 r., radni w Ciężkowicach obradowali po raz trzeci w tej kadencji. Radni przegłosowali budżet gminy Ciężkowice na 2019 rok. Podczas głosowania radny Roman Urbaś wstrzymał się od głosu, a pozostałych czternastu radnych głosowało “za”. Radni oprócz budżetu przyjęli również szereg innych uchwał – miedzy innymi: 

  • uchwały zmieniające statuty sołectw,
  • uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciężkowice na 2019 rok,
  • uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  • uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Ponadto radni miejscy przyjęli plany pracy Rady Miejskiej w Ciężkowicach i Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ciężkowicach na 2019 rok, a także ustalili wysokości swoich diet oraz określili zasady zwrotu kosztów podróży służbowych.

Za sprawą radnej Teresy Sławuty w wolnych wnioskach stanął problem montażu progu zwalniającego na drodze powiatowej przy Szkole Podstawowej w Ciężkowicach (droga z rynku w kierunku Staszkówki), który wpłynąłby znacząco na poprawę bezpieczeństwa zarówno uczniów podstawówki, jaki i petentów urzędu gminy oraz klientów banku spółdzielczego, gdyż wszystkie te instytucje znajdują się w niedalekim sąsiedztwie. Mieszkańcy Ciężkowic od dawna wskazują to miejsce jako niebezpieczne, ale decyzja w sprawie montażu progu należy do zarządcy drogi, czyli zarządu powiatu tarnowskiego.

Nagranie całej sesji dostępne jest w internecie pod adresem:

Zdjęcia: YouTube

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

REKLAMA

AUTO-SOPALA
Mechanika Pojazdowa u Jacka
HITPOL

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl