Wojciech Skruch - Prawo i Sprawiedliwość

Historyczna i gorąca – XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ciężkowicach

28 grudnia 2013
Publikacja: Piotr Rutka

xxxiii-sesja

Wczoraj (27 grudnia 2013 roku) odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ciężkowicach. Sesja szczególna, bo obfita w gorące dyskusje i ostrą polemikę, ale także symboliczna, ponieważ radni jednogłośnie podjęli uchwałę intencyjną, w której wyrazili chęć przystąpienia Gminy Ciężkowice do prac związanych z uzyskaniem przez Ciężkowice statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej. Jeśli kiedykolwiek w przyszłości Ciężkowice staną się uzdrowiskiem, to datą wyznaczającą oficjalny początek dążeń do tego celu będzie dzień wczorajszy, czyli 27 grudnia 2013 roku, a sama uchwała stanie się dokumentem o znaczeniu historycznym. Dlatego warto rozważyć, czy przewodniczący Rady Miejskiej nie powinien podpisać uchwały na pięknym, pergaminowym papierze – na pamiątkę dla przyszłych pokoleń.

Wczorajsza sesja oprócz wymiaru symbolicznego, będzie miała swój wymiar czysto praktyczny i to już od 1 stycznia 2014, gdyż radni przegłosowali nowy budżet na 2014 rok. Jednogłośnie, od lewa do prawa, przyjęli uchwałę budżetową z wydatkami na poziomie 31.838.460 zł i dochodami w wysokości 34.365.608 zł. Powstała w wyniku przyjętej uchwały nadwyżka budżetowa w wysokości 2.527.148 zł pokryje spłatę zobowiązań z poprzednich lat. Do powyższych liczb warto przytoczyć wypowiedź skarbnika Wojciecha Skrucha z niedzielnego zebrania mieszkańców Ciężkowic, na którym poinformował, że planowane zadłużenie gminy na koniec 2014 roku znajdzie się na bezpiecznym 30-sto procentowym poziomie.

W ślad za uchwałą budżetową radni przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Ciężkowice na lata 2014-2025. WPF to w zamyśle ustawodawcy dokument strategiczny, jak sama nazwa wskazuje- wieloletni, stanowiący podstawę rozwoju samorządu. W praktyce pełni jednak funkcję czysto formalną – wtórną wobec uchwały budżetowej.

W sesji z przyczyn zdrowotnych nie uczestniczył burmistrz Zbigniew Jurkiewicz. Burmistrz przebywa na zwolnieniu lekarskim. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. W imieniu szefa, sprawozdanie z działalności między sesjami odczytała sekretarz Beata Weron-Białas, oto najistotniejsze punkty:

1) 16 grudnia br. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Wykonywanie usług komunalnych w gminie Ciężkowice: zimowe utrzymanie ulic, dróg, placów, oraz całoroczne utrzymanie czystości”. Wpłynęło 2 oferty, z których najtańsza, to oferta Przedsiębiorstwa Komunalno-Budowlanego „Kombud” z Ciężkowic w kwocie 333.700, 00 zł. brutto. Trwa Ocena ofert.

2) 19 grudnia br. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie usługi „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ciężkowice” w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. Jako najkorzystniejszą wybrano  ofertę Przedsiębiorstwa Komunalno-Budowlanego „Kombud” z Ciężkowic w kwocie 2.757.146, 04 zł brutto. Umowa ta zostanie podpisana w dniu 31 grudnia br.

3) Od 2 stycznia 2014 r. beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W ramach naboru Gmina Ciężkowice planuje złożenie wniosku na kolejną edycję programu w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecnie trwa nabór chętnych do uczestnictwa w projekcie. Szacuje się, że możliwe będzie wykonanie ok. 160 szt. oczyszczalni. Aktualnie Gmina posiada już pełną listę chętnych, a dalsze zapisy prowadzone są na liście rezerwowej. W styczniu 2014 roku odbędą się wizje w terenie z udziałem projektanta, a następnie zostanie przygotowana dokumentacja aplikacyjna.

Warto przypomnieć, że na terenie gminy wybudowano już 257 przydomowych oczyszczalni ścieków, co w połączeniu z ogłoszonym właśnie naborem da pokaźną liczbę ponad 400 oczyszczalni.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być budowane na obszarach nieobjętych kanalizacją – takiego zdania był radny Michał Koralik z Falkowej, dlatego zażądał przedstawienia planów kanalizacji całej gminy, aby wiadome było, gdzie i kiedy dotrą kolektory, a gdzie i kiedy będą budowane przydomowe oczyszczalnie. Taki plan, jego zdaniem pozwoli uniknąć sytuacji, w której zdublują się oba rozwiązania. Ponadto podkreślił, że priorytetem działań samorządu powinna być jak najszersza „kanalizacja” gminy, a budowa przydomowych oczyszczalni powinna pełnić jedynie alternatywną rolę.

DSC_7758Podczas składania interpelacji, radny Józef Miłkowski z Ciężkowic wyszedł z propozycją, by w Urzędzie Gminy wyznaczono pracownika, który zajmie się tematyką dróg z nieuregulowanym stanem prawnym występujących licznie na terenie całej gminy. Do tej interpelacji ustosunkowała się sekretarz gminy oznajmiając, że w ramach nowej struktury organizacyjnej ciężkowickiego urzędu wydzielono referat Gospodarki Przestrzennej pod kierownictwem Przemysława Truchana, którego kompetencje obejmują wspomniane zagadnienia.

Drogi o nieuregulowanym stanie prawnym, budzą wiele emocji, bo zawsze chodzi o czyjąś ziemię. Spory w tej kwestii zdarzają się w większości gmin w Polsce, gdyż nieuregulowany stan prawny dróg występuje w wielu z nich i zazwyczaj jest pozostałością poprzedniego ustroju. W podobnych sporach, na pierwszą linię frontu przeważnie wychodzi sołtys danej miejscowości, w której dokonywana jest regulacja prawna. Taka sytuacja ma obecnie miejsce w Ciężkowicach, gdzie toczy się postępowanie o prawną regulację kilku dróg. Sołtys Mieczysław Kapałka stojąc pomiędzy mieszkańcami, a urzędnikami stara się pogodzić interesy tych pierwszych z obowiązkami drugich. Czasem bywa to trudne i wtedy do głosu dochodzą emocje, czego przykład mieliśmy na wczorajszej sesji. Sołtys z Ciężkowic dał wyraz swojego zdenerwowania, kierując stanowcze uwagi do nieobecnego kierownika referatu Gospodarki Przestrzennej. Na tyle stanowcze, że kierownik został wezwany z urlopu. Sołtys zarzucał mu opieszałość w przygotowaniu materiałów na sesję ws. regulacji stanu prawnego dróg. Pan Przemysław Truchan po wejściu na salę obrad w zdecydowany i trzeba podkreślić profesjonalny sposób odparł zarzuty pod swoim adresem, przytoczył ustawowe terminy, uniemożliwiające mu sprostanie oczekiwaniom sołtysa. Niestety każdy z panów pozostał przy swoim zdaniu. Biorąc pod uwagę okres świąteczny oraz przekonanie, że obaj panowie doskonale wiedzą, że tylko zgoda i wzajemna współpraca są korzystne dla mieszkańców, wierzymy w rychłe złagodzenie sporu.

Wracając do interpelacji radnych, warto wspomnieć o kolejnych interpelacjach Józefa Miłkowskiego, który zgodnie z wolą mieszkańców poprosił o wymianę uszkodzonego klosza lampy oświetleniowej na ulicy Osiedlowej w Ciężkowicach oraz o zamontowanie dodatkowej lamy oświetleniowej na końcu ulicy Łuczkiewiczów. Wydaje się, że obie te sprawy zostaną załatwione od ręki, tak przynajmniej obiecał obecny na sali radny powiatowy, a zarazem kierownik posterunku energetycznego w Ciężkowicach – Stanisław Kuropatwa. Zapewnił, że obie roboty zostaną wykonane bez dodatkowych kosztów w ramach funkcjonującej umowy konserwacyjnej.

Ważny temat, szczególnie dla rolników podjął radny Zbigniew Jurkiewicz z Jastrzębi – zapytał, czy urząd może podjąć stosowne działania, aby raz w tygodniu pracownik ARiMR przyjmował rolników w Ciężkowicach i rejestrował zwierzęta. Podał przykłady innych gmin, do których pracownik ARiMR dojeżdża i stanowi to spore ułatwienie dla rolników. Obecnie, aby dokonać rejestracji zwierzęcia, każdy rolnik z terenu gminy Ciężkowice musi dojechać do Tarnowa, co niepotrzebnie absorbuje jego środki i czas. Rozpoznanie i odpowiedź w tej sprawie obiecała sekretarz gminy.

Na zakończenie sesji obecni na sali radni powiatowi Wojciech Skruch i Stanisław Kuropatwa wspólnie złożyli życzenia noworoczne, do których przyłączył się przewodniczący Rady Miejskiej oraz przewodnicząca sołtysów i sekretarz gminy.

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

REKLAMA

AUTO-SOPALA
Mechanika Pojazdowa u Jacka
Origum
HITPOL

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl