Informacja Burmistrza Ciężkowic dotycząca działań pomocowych Gminy Ciężkowice w związku ze stanem epidemii COV-19

15 maja 2020
Publikacja: REDAKCJA

fot. arch.

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji z jaką przyszło nam się zmierzyć Burmistrz Gminy Ciężkowice zaproponował, a Rada Miejska w Ciężkowicach podjęła uchwały pozwalające na udzielenie pomocy naszym Przedsiębiorcom.

Na sesji, w dniu 29 kwietnia 2020r., Radni Rady Miejskiej w Ciężkowicach podjęli następujące uchwały:

  • Nr XVI/145/20 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod poz. 3052 z 4 maja 2020r.,
  • Nr XVI/146/2020 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod poz. 3053 z 4 maja 2020r.

Pierwsza z wymienionych wyżej uchwał przedłuża termin płatności rat podatku od nieruchomości, w przypadku poniesienia strat finansowych poniesionych przez COVID-19, do dnia:

  • 15 września 2020r. dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi raty płatnej do 15 maja 2020r.
  • 30 września dla pozostałych przedsiębiorców rat płatnych w maju i czerwcu 2020r.

W celu uzyskania przedłużenia terminu Przedsiębiorcy, których objęły ograniczenia w prowadzeniu działalności, tj. m.in. fryzjerzy, kosmetyczki, restauratorzy, rehabilitanci (wymienieni w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz § 8 ust 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) składają tylko załączony niżej wniosek nr 2, natomiast pozostali przedsiębiorcy składają dodatkowo formularz nr 1.

Przedsiębiorcy, których nie objęły, wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów,  ograniczenia w prowadzeniu działalności, muszą wykazać spadek obrotów gospodarczych o nie mniej jak 15% lub 25% poprzez wskazanie, że w odpowiednio w miesiącu lub dwóch wybranych przez siebie miesiącach (30 lub 60 dniach) 2020r. zmniejszyły się ich obroty w stosunku do takich samych miesięcy (dni) w 2019r. Ponadto  nie mogą posiadać zaległości w podatku od nieruchomości do końca stycznia 2020 roku.

 Przedłużenie terminów płatności  rat podatku stanowi pomoc publiczną.

Druga uchwała dotyczy przedsiębiorców wykorzystujących do swojej działalności mienie Gminy Ciężkowice i stanowi pomoc publiczną umożliwiającą przyznanie ulgi w zapłacie należnych na rzecz Gminy czynszów z tytułu dzierżawy najmu lub użytkowania. Uzyskać go mogą przedsiębiorcy, których przedsiębiorstwo, na dzień 31 grudnia 2019 r. nie  znajdowało się w trudnej sytuacji.

Co do zasady Przedsiębiorcy, których objęły ograniczenia w prowadzeniu działalności, tj. m.in. fryzjerzy, kosmetyczki, restauratorzy, rehabilitanci (wymienieni w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz § 8 ust 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) mogą uzyskać do 50% ulgi w zapłacie należnych czynszów, a pozostali nie objęci ograniczeniami do 40%. Ulga dotyczy kwoty netto należności. Koniecznym jest wykazanie spadku przychodów poprzez porównanie wybranego okresu 2020r i do takiego samego okresu z 2019r. Możliwym jest także rozłożenie płatności na raty. Chcąc uzyskać ulgę należy złożyć wniosek oraz oświadczenie dotyczące korzystania z pomocy publicznej.

Jednocześnie Burmistrz Gminy Ciężkowice przypomina o naborach dotyczących Tarczy Antykryzysowej przygotowanej przez:

  • Polski Fundusz Rozwoju

link do strony:  https://pfr.pl/tarcza.html

  • Agencję Rozwoju Przemysłu  S.A.

link do strony: https://www.arp-tarcza.pl/

  • Powiatowy Urząd pracy w Tarnowie rozpoczął kolejne nabory:

– wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Nabór trwa od 11 maja 2020r. do 25 maja 2020r.

– wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

Nabór trwa od 11 maja 2020r. do 25 maja 2020r.

Źródło: UG Ciężkowice

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania


ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl