INFORMACJA WPROST:  Małopolskie Talenty – inauguracja projektu


Małopolskie Talenty – inauguracja projektu

W sobotę 12 października 2019 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne projekt pn. „Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny – gminy Bobowa ” realizowany przez Szkołę Podstawową w Bobowej.
W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Małgorzata Molendowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobowej Pan Adam Urbanek, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Jolanta Turska, Dyrektor ZSO w Bobowej Pani Urszula Jabłońska, Dyrektor ZSZ w Bobowej Pan Wojciech Szafraniec, a także uczniowie i nauczyciele z terenu naszej gminy zakwalifikowani do projektu „Małopolskie Talenty”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Pan Adam Urbanek stwierdził, że Burmistrz Bobowej wyszedł z inicjatywą stworzenia takiego projektu. Projekt edukacyjny Małopolskie Talenty będzie realizowany w szkole, którą kieruje z czego się niezmiernie cieszy. To właśnie dzięki staraniom Gminy i pracowników samorządu udało się pozyskać kwotę ponad 750 tys. zł na realizację tego projektu i utworzenia Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych w Bobowej – dodał Pan Wacław Ligęza.

Małopolskie Talenty to inicjatywa edukacyjna, ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje z zakresu języka angielskiego oraz kompetencje: matematyczne, naukowo-techniczne, informatyczne, społeczne i obywatelskie, a także umiejętność uczenia się inicjatywności i przedsiębiorczości. We współczesnym świecie rozwój tych kompetencji kluczowych jest ważny już od najmłodszych lat.

Do zgromadzonych uczniów popłynęło wiele słów uznania za chęci pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań. „Skoro tu jesteście to oznacza że wasi nauczyciele dostrzegli w was talent, który został potwierdzony wynikami diagnozy” – mówiła Pani Urszula Jabłońska.

Pan Wojciech Szafraniec dodał, że „Dzięki tym zajęciom możecie rozwijać swoje dodatkowe zainteresowania i umiejętności. Warto poświęcać się by osiągnąć życiowe cele.”

Zwracając się do uczniów Burmistrz Bobowej podkreślił, że „Wy jesteście przyszłością naszego miasta, naszej gminy, powiatu, województwa i Polski. Dlatego życzę, aby podczas realizacji tego projektu udało się osiągnąć zaplanowane rezultaty tj. podniesienie Waszych kompetencji i pogłębienie zainteresowań”.

Słowa motywacji do zajęć pozalekcyjnych skierowała do uczestników projektu również Pani Małgorzata Molendowicz mówiąc: „ Trzeba ćwiczyć, trzeba podejmować trud żeby osiągnąć sukces”.

Do aktywnego uczestnictwa w projekcie zachęcała także Pani Jolanta Turska podkreślając, że to kolejny projekt skierowany do uczniów by mogli się rozwijać.

MAŁOPOLSKIE TALENTY – I, II, ETAP EDUKACYJNY – GMINA BOBOWA

Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych z terenu Gminy Bobowa – w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej.

Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych według programów zajęć pozaszkolnych dla uczniów klas V-VIII Szkół Podstawowych działających na terenie Gminy Bobowa, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w wyżej wymienionych obszarach. W ramach realizacji projektu zaplanowano organizację 3 edycji zajęć, odpowiednio w roku 2019/2020 – I edycja, 2020/2021 – II edycja oraz 2021/2022 – III edycja. W ramach każdej z edycji będą organizowane 2 etapy edukacyjne obejmujące odpowiednio: w ramach I etapu – uczniów klas V-VI i II etapu – uczniów klas VII i VIII.

Przeprowadzono przetarg na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu. W ramach realizacji projektu zakupiono: m.in. 2 ekrany dotykowe, 17 laptopów z oprogramowaniem, 2 rzutniki, 4 radioodtwarzacze , 2 dyktafony, modele brył przestrzennych, kalkulatory oraz gry strategiczne z przedsiębiorczości, fiszki i audiobooki do nauczania języka angielskiego oraz materiały dla uczniów.

Zajęcia będą prowadzić nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Bobowej, którzy ukończyli 45 – godzinne warsztaty przeprowadzone przez ekspertów Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Na odbywających się zajęciach zostanie zapewniony dwudaniowy ciepły posiłek dla uczestników. Natomiast dla uczniów mieszkających poza Bobowa zostanie zapewniony transport autokarowy.

Poza tym pod koniec każdej edycji zaplanowano dla wszystkich uczestników projektu wycieczki edukacyjne powiązane z tematyką zajęć:

– z języka angielskiego – wycieczka do Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

– z informatyki – wycieczka do wydziału Informatyki, Elektrotechniki oraz Robotyki i Automatyki w Krakowie oraz zwiedzanie Muzeum Historii Komputerów w Katowicach,

– z przedsiębiorczości – wycieczka pt. „Kupiecki Kraków” z warsztatami muzealnymi na ekspozycji numizmatycznej w Muzeum E. Hutten–Czapskiego Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie,

– z matematyki – wycieczka na uczelnie techniczne np. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska, wycieczka do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Planowane rezultaty projektu to:

– wzbogacenie oferty edukacyjnej o specjalne rozwiązania programowe i organizacyjne dla kształtowania kompetencji kluczowych, rozwoju uzdolnień,

– wprowadzenie systemowej diagnozy indywidualnych uzdolnień kierunkowych uczniów z kompetencji kluczowych,

– podniesienie kompetencji kluczowych uczniów,

– zwiększenie motywacji i inspiracji u uczniów do pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji przedmiotowych,

– podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wsparcia ucznia zdolnego w szczególności z zakresu kompetencji kluczowych.INFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
http://naszabobowa.pl/malopolskie-talenty-inauguracja-projektu/96937/


ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl