INFORMACJA WPROST:  Zawiadomienie XIX sesja nadzwyczajna RG Szerzyny


Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) w związku z § 21 ust. 4 Statutu Gminy Szerzyny (Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2018 roku poz.6295) zwołuję XIX nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 11 grudnia 2019 roku (środa) o godzinie 1600 w sali narad Urzędu Gminy Szerzyny, proponując następujący porządek:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  4. Podjecie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny.

  5. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Szerzyny.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz SłotaINFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
http://szerzyny.pl/zawiadomienie-xix-sesja-nadzwyczajna-rg-szerzyny/


ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl