INFORMACJA WPROST:  Zawiadomienie XV sesja nadzwyczajna RG Szerzyny 2019


Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506) w związku z § 21 ust. 4 Statutu Gminy Szerzyny (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2018 roku poz.6295) zwołuję XV nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 17 października 2019 roku (czwartek) o godzinie 1600 w sali narad Urzędu Gminy Szerzyny, proponując następujący porządek:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2019 – 2031.

  4. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Szerzyny.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz SłotaINFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
http://szerzyny.pl/zawiadomienie-xv-sesja-nadzwyczajna-rg-szerzyny-2019/


ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl