INFORMACJA WPROST:  Rozpoczęcie realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych – grudzień 2019


Gmina Szerzyny w ramach Funduszu Dróg Samorządowych rozpoczęła realizację zadania o nazwie:  „Przebudowa odcinka drogi gminnej klasy D nr 200602K Ołpiny – Nadole w km od 0+109,70 do 0+152,87 oraz budowa obiektu mostowego w km od 0+116,61 do 0+143,71 miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny”

Koszt całkowity zadania: 1 767 544,58 zł, w tym wysokość dofinansowania z Funduszu: 1 237 281,00 zł oraz wkład własny Gminy Szerzyny 530 263,58 zł.INFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
http://szerzyny.pl/rozpoczecie-realizacji-zadania-z-funduszu-drog-samorzadowych-grudzien-2019/


ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl