Kwietniowa Sesja Rady Miejskiej w Ciężkowicach

13 maja 2015
Publikacja: Monika Kostrzyńska
fot. archiwalne

fot. archiwalne

30 kwietnia 2015 r. odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej w Ciężkowicach. Była to pierwsza sesja, na której w roli obserwatorów pojawili się nowi sołtysi wybrani w marcu br. Bożena Baniak – Bogoniowice, Monika Żaba – Bruśnik, Mieczysław Kapałka – Ciężkowice, Michał Koralik – Falkowa, Jadwiga Haraf – Jastrzębia, Jakub Sowa – Kąśna Dolna, Maria Gucwa – Kąśna Górna, Marzena Kubicz – Kipszna, Krystyna Brach – Ostrusza, Mieczysław Tabiś – Pławna, Włodzimierz Gałka – Siekierczyna, Kazimierz Miłkowski – Tursko, Longina Starzyk – Zborowice.

Tradycyjnie przewodniczący Zdzisław Szczerba poinformował o swojej pracy między sesjami, a burmistrz Zbigniew Jurkiewicz odczytał sprawozdanie z działalności w tym okresie dotyczące między innymi:

 • opracowania wytycznych do organizacji pracy szkół podstawowych, publicznych gimnazjów, oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Ciężkowice na rok szkolny 2015-2016,
 • podjęcia decyzji w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego ustnego na oddanie w dzierżawę:
  0,29 ha nieruchomości współwłasności gminy Ciężkowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 573/1 położonej w Ciężkowicach,
  0,51 nieruchomości współwłasności gminy Ciężkowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 573/4 położonej w Ciężkowicach,
  0,053 ha nieruchomości współwłasności gminy Ciężkowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 913/2 położonej w Ciężkowicach,
 • najmu lokalu użytkowego o powierzchni 61 m2, usytuowanego na piętrze budynku położonego przy ul. Rynek 16 w Ciężkowicach.

W zakresie inwestycji:

 1. W dniu 16 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Ciężkowice miało miejsce otwarcie ofert w przetargu pt: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciężkowice, w miejscowościach: Ciężkowice, Bogoniowice, Bruśnik, Falkowa, Jastrzębia, Kąśna Dolna, Kąśna Górna, Kipszna, Ostrusza, Pławna, Siekierczyna, Tursko, Zborowice”- wybrano wykonawcę Ekodren Naturalne Systemy Oczyszczania- Michał Gojżewski. 10 kwietnia br. zawarto umowę na kwotę brutto 2 499 840, 04 zł.
 2. W dniu 13 kwietnia 2015 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu pt: Przygotowanie dokumentacji do Projektu „Zagospodarowanie turystyczno-edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego z elementami ochrony przyrody”. Do realizacji zadania wybrano trzech wykonawców z którymi zawarto umowy:– Część I – Opracowanie dokumentacji projektowej budowy uzbrojenia terenu na potrzeby niezbędnej infrastruktury komunalnej dla Międzynarodowego Centrum Edukacyjno-Naukowego (MCE-N) oraz Parku Zdrojowego realizuje WW Projekt s.c. Joanna Wybrańska Melnyczuk, Paweł Wisniewski z Krakowa na kwotę 163 200, 00 zł brutto;
  – Część II – Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Parku Zdrojowego wraz z ogólnodostępnymi łazienkami mineralnymi, arboretum, alpinarium, ogrodem sensorycznym i wodnym, siecią alejek, siłownią terenową i placem zabaw oraz oświetleniem solarnym realizuj firma: Architektów grupa Elżbieta Kierska-Łukaszewska z Krakowa na kwotę 105 000, 00 zł brutto;
  – Część III – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Budowy Domu Wody („Dom wody-centrum balneologii i geologii”) realizuje firma: Architektów grupa Elżbieta Kierska-Łukaszewska z Krakowa na kwotę 51 660, 00 zł brutto;
  – Część IV – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Budowy Skalnej Baszty („Skalna Baszta- geologiczna ekspozycja edukacyjna”) realizuje Biuro Projektowe „ART.-FAKTORY” s.c. arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia z Dębicy za kwotę 105 780, 00 zł brutto.

Podczas obrad radni zaakceptowali roczne sprawozdanie finansowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej za poprzedni rok. Przy tej okazji głos zabrał radny z Kipsznej Michał Rąpała, który zasugerował, by jakąś część pieniędzy z budżetu CKiPG przekazać sołtysom do wydatkowania na potrzeby kulturalne wsi. Głos zabrała również Jadwiga Haraf nowa sołtys Jastrzębi, która przekazała wniosek mieszkańców o przesunięcie godziny otwarcia Domu Kultury w Jastrzębi na późniejszą porę, przykładowo od godz. 14, a nie jak odtąd od godz. 12. Według  sołtys spowoduje to lepsze wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. W załączeniu przedstawiamy Państwu sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach.


Sprawozdanie CKiP


 

Sprawozdanie MGBP


Na sesji nie zabrakło składanych interpelacji i wolnych wniosków. Ze względu na ich mnogość, prezentujemy wybrane. Radny Edward Kuzera zwrócił się do radnych powiatowych w sprawie poprawy bezpieczeństwa w Ostruszy tj. pasów koło kościoła oraz naprawy pozimowych dziur na drogach i zasypania poboczy. Radny Marek Gut poprosił o informację, kiedy odbędzie się przegląd pogwarancyjny płyty rynku w Ciężkowicach. Zgłosił m. in. zły stan podłoża w niektórych miejsca na płycie rynku. Burmistrz odpowiedział, że sprawdzi kiedy się odbędzie i poinformuje o wynikach przeglądu. Radny Leszek Gajczkowski prosił o zamontowanie składanej ławki na boisku w Siekierczynie. W odpowiedzi na interpelację, burmistrz poinformował, że ławka ta zostanie w najbliższym czasie zakupiona. Radny z Jastrzębi Zbigniew Jurkiewicz zapytał, kiedy zostaną zamontowane urządzenie na placu zabaw, które już od wiosny czekają na montaż.  Burmistrz poinformował, że zgłosi wykonawcy temat montażu elementów. Radny Robert Truchan odniósł się do złego stanu boiska piłkarskiego w Ciężkowicach. Radny chce utworzyć grupę inicjatyw, która wnikliwie zajmą się sprawą boiska tj. licencją, szukaniem nowej lokalizacji boiska, itd. W wolnych wnioskach sołtys Kąśnej Dolnej Jakub Sowa poinformował zebranych o otrzymaniu zezwolenia na ścinkę drzew koło szkoły. Ponadto zasugerował, by sołtysi zrezygnowali z 7% inkasa od poboru opłat, w zamian za zwiększenie miesięcznego wynagrodzenia. Radny powiatowy, a zarazem sołtys Falkowej Michał Koralik poinformował, że naprawa dróg po sezonie zimowym odbędzie się już w najbliższym czasie, m. in. w Ostruszy, o którą wnioskował tamtejszy radny. Radny Michał Koralik poprosił o informację, czy istnieje możliwość dofinansowania prowadzenia świetlicy w Falkowej. Zapytał również o remont drogi gminnej Falkowa – Brzana (przywrócenie przejezdności). Prosił także burmistrza o szybkie udzielenie odpowiedzi pani A. Żabie (pracownicy oświaty) w sprawie złożonego przez nią wniosku o przydział mieszkania.

Na zakończenie we wolnych wnioskach były wiceprzewodniczący rady poprzedniej kadencji Jan Baniak pogratulował obecnym sołtysom oraz życzył im wytrwałości w tej odpowiedzialnej i poważnej roli jaką pełni sołtys.

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

REKLAMA

Mechanika Pojazdowa u Jacka
Origum
AUTO-SOPALA
HITPOL

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl