Mamy to! Ponad 15 milionów na Park Zdrojowy w Ciężkowicach!

23 marca 2018
Publikacja: Piotr Rutka

21 marca br. do Ciężkowic dotarły wspaniałe informacje, bowiem, pomyślnie dla ciężkowickiej gminy,  Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę podstawową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Do dofinansowania wybrano jedynie 59 projektów spośród 196 złożonych wniosków. Na liście tej, na jednej z czołowych pozycji, znalazł się wysoko oceniony projekt budowy Parku Zdrojowego z infrastrukturą towarzysząca w Ciężkowicach. Wartość przyznanej dotacji to ponad 15 mln złotych. Uwagę zwraca fakt, że Gminie Ciężkowice przyznano największa dotację spośród wszystkich małopolskich gmin powiedział z radością burmistrz Zbigniew Jurkiewicz.

Obecny sukces tego przedsięwzięcia to efekt wieloletniej pracy i konsekwentnie realizowanej spójnej koncepcji, począwszy od projektu partnerskiego zrealizowanego w ramach działania 9.3 MRPO 2007-2013 z Gminami Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Pleśna, Zakliczyn oraz Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, w ramach którego powstała dokumentacja tzw. Źródlanego Szlaku. To wtedy powstały kluczowe elementy dokumentacji technicznej Parku Zdrojowego, która następnie uzyskała niezbędne decyzje administracyjne i pozwolenia – dodał burmistrz.

W procesie ubiegania się o dotację, kluczowym warunkiem było posiadanie przez Gminę Ciężkowice uchwalonego i zatwierdzonego Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument ten powstał na przestrzeni 2016 i 2017 roku. W jego treści, budowa Parku Zdrojowego,  znajduje się na pierwszej pozycji listy podstawowej zadań do realizacji w ramach programu. W uzasadnieniu wskazano, że projekt ten będzie miał kluczowe znaczenie dla zmiany wizerunku całych Ciężkowic, w tym największe oddziaływanie na lokalny rynek pracy, ze zdolnością do generowania nowych podmiotów gospodarczych i rozwoju istniejących, a w konsekwencji na powstrzymanie odpływu mieszkańców, szczególnie młodych, z obszaru rewitalizacji i całej gminy. Projekt ten, w swoim założeniu, ma mieć także ogromny wpływ na poprawę stanu finansów samorządu, co niewątpliwie przełoży się na jego większą zdolność do interwencji na pozostałych obszarach wskazanych do rewitalizacji.

Koncepcje i wizualizacje Parku Zdrojowego z infrastrukturą towarzyszącą wielokrotnie prezentowaliśmy na łamach portalu. Dla przypomnienia, na całość projektu składa się uzbrojenie terenu, w postaci sieci wodociągów, kanalizacji, dróg i chodników, a sam Park Zdrojowy podzielony będzie na cztery strefy:

  • strefę lasu i ścieżek spacerowych, o zróżnicowanym stopniu trudności, z wrzosowiskiem,
  • strefę relaksu dla dzieci i dorosłych,
  • strefę zespołu balneologii – obiektów hydroterapii – zamkniętych i otwartych,
  • strefę relaksu przyrodniczego, w postaci alpinarium, arboretum i ogrodu sensorycznego .

Otrzymane wsparcie na realizację tak ambitnych zamierzeń, w niespotykanym w historii gminy zakresie, to zwieńczenie wieloletnich starań, by z Ciężkowic uczynić ważny punkt na turystycznej mapie Polski.

Przy tej okazji nadmienić należy, że w ocenie jest kolejny projekt Gminy Ciężkowice złożony w ramach działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektów D. rozwój ośrodków edukacji ekologicznej, w ramach którego zaplanowano do realizacji budynek Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach (Dom Wody) wraz ze ścieżką w koronach drzew na szczycie lasu w przysiółku Rakutowa.

O dalszych krokach i postępach w realizacji tych projektów będziemy Państwa na bieżąco informować, a tymczasem przypominamy wizualizację inwestycji, na którą właśnie udało się zdobyć dofinansowanie:


 

ALPINARIUM

 

ARBORETUM

 

OGRÓD SENSORYCZNY

 

WRZOSOWISKO

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl