Ogłoszenie o planowanych naborach wniosków LGD Dunajec-Biała

28 września 2020
Publikacja: Paweł Hołda

OGŁOSZENIE O PLANOWANYCH  NABORACH WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

  • Rozwijanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego.(Kwota dostępnych środków 100 000,00 zł. ) 
  • Podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego. ( Kwota dostępnych środków 200 000,00 zł. ) 
  • Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego. ( Kwota dostępnych środków 50 000,00 zł. ) 
  • Rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego. ( Kwota dostępnych środków 200 000,00 zł.)

    Wszelkie niezbędne informacje dotyczące planowanych naborów są udzielane  w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec- Biała w Zakliczynie, ul. Browarki 7 lub pod nr tel. 14-665-37-37.

 

Czym jest LEADER w ramach którego działa LGD Dunajec-Biała.

LEADER to inicjatywa wspólnotowa skierowana do obszarów wiejskich Unii Europejskiej.
Na terenie UE działa od 1991 roku. Program LEADER ma skłaniać społeczności wiejskie do współpracy na rzecz swojego regionu. Jego zadaniem jest wypracowywanie nowych i nietypowych metod rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb społeczności wiejskich. Dotyczy to głównie tworzenia miejsc pracy w sektorze pozarolniczym, rewitalizacji regionów wiejskich, międzynarodowej współpracy, wdrażania nowych technologii i know-how. Celem inicjatywy jest budowanie lokalnych powiązań pomiędzy przedstawicielami samorządów lokalnych, organizacji społecznych, gospodarczych, pozarządowych. Na terenie UE działa od 1991 roku, w latach 1991 – 1994 jako LEADER I, w latach 1994 – 1999 jako LEADER II, w latach 2000 – 2006 jako LEADER+. Inicjatywa LEADER realizowana jest w oparciu o założenia polityki strukturalnej oraz Wspólnej Polityki Rolnej.
 W ramach programu wsparcie finansowe otrzymują Lokalne Grupy Działania (LGD).
Istotne są przy tym dwa fundamentalne dla istoty Programu założenia. Pierwsze, że działanie w jego ramach ma charakter oddolny. A więc, że to mieszkańcy biorą, dosłownie, sprawy w swoje ręce. Drugim istotnym aspektem programu jest tzw. zintegrowane podejście. W praktyce sprowadzające się do działania opartego na szerokiej i skoordynowanej współpracy podmiotów. Współpraca ta ma niezwykle istotne znaczenie i stanowi o istocie Programu. Należy podkreślić, że Program został stworzony jako narzędzie mające służyć rozwojowi społeczno – gospodarczemu całego lokalnego obszaru,
w myśl właściwej dla danego regionu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), a nie tylko pojedynczych podmiotów.Lokalna Grupa Działania opracowuje lokalną strategię rozwoju, która stanowi długoterminowy plan rozwoju danego obszaru. W ramach osi LEADER rozwijane są partnerstwa publiczne i prywatne, przewidziane jest także wsparcie dla tworzenia sieci
i współpracy między grupami. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Praktyka udowadnia, że program LEADER jest skutecznym narzędziem rozwiązywania zarówno tradycyjnych jak i tych bardziej współczesnych problemów wsi. Na przestrzeni lat program wymiernie przyczynił się do poprawy jakości życia wielu mieszkańców UE. Wiele zrealizowanych w jego ramach projektów zakończyło się sukcesem. Sprzyjało to nie tylko beneficjentom, ale równocześnie podnosiło gospodarczą atrakcyjność całego regionu. Zasadniczym atutem programu jest ukierunkowanie na innowacyjność spójnie prowadzone przedsięwzięcia. Te bowiem przyczyniają się do rozwoju w sposób najbardziej dynamiczny, na przekór stosunkowo ograniczonemu budżetowi. Udowadnia to, że przede wszystkim liczy się dobry pomysł i prężna inicjatywa. Uzmysławia również, że tak naprawdę najcenniejszym
z kapitałów jest kapitał ludzki.

W ramach pilotażowego Programu LEADER+ w 19.12.2005r. powstała Lokalna Grupa Działania Dunajec – Biała. Jest to stowarzyszenie skupiające przedstawicieli z trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Swoim działaniem obejmuje cztery gminy: Ciężkowice, Pleśną, Wojnicz i Zakliczyn. Lokalna Grupa Działania Dunajec – Biała ma na celu wykorzystanie walorów przyrodniczych oraz kulturalnych gmin poprzez realizowanie różnorodnych projektów europejskich. Dzięki swoim działaniom chcemy sprzyjać wykorzystaniu potencjałów i rozwoju terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności oraz przyczynić się do współpracy mieszkańców wsi oraz ich aktywności.

 

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania


ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl