Obchody 70-lecia OSP Zborowice

29 maja 2018
Publikacja: Piotr Rutka

27 maja 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Zborowicach obchodziła 70-lecie swojego istnienia. Z tej okazji świętowała cała lokalna społeczność. Uroczystości rozpoczęły się mszą święta w kościele parafialnym w Zborowicach. Następnie poczty sztandarowe i zaproszeni gości przemaszerowali na plac przed strażnicą OSP, gdzie nastąpiła oficjalna część jubileuszu. W trakcie uroczystości odznaczono zasłużonych druhów, a cała jednostka OSP Zborowice została uhonorowana srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Po części oficjalnej na scenie swoje artystyczne umiejętności zaprezentowały przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej oraz grupa taneczna Kaczupino. Każdy element uroczystości był doskonale przemyślany i przygotowany, jak na 70-letnie doświadczenie przystało. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek!

Ochotnicza Straż Pożarna w Zborowicach rozpoczęła swoją działalność w roku 1948. Do założenia OSP doszło podczas Zebrania Gromadzkiego, któremu przewodniczył ówczesny Sołtys Zborowic, pan Jan Gucwa. Jak podaje zachowany protokół, na członków Straży wybrano: Ludwika Trybowskiego, Tadeusza Jamrozego, Antoniego Tabisia, Leopolda Kowalskiego, Henryka Gucwę, Wojciecha Kowalskiego, Stefana Gucwę, Mieczysława Wojnę, Ignacego Rzepkę, Czesława Olszaka, Tomasza Gębarowskiego, Tadeusza Gucwę, Jana Olszaka, Franciszka Olechnego, Tadeusza Tabisia, Zygmunta Madeja, Jana Wietechę, Tadeusza Leśniaka, Benedykta Tabisia, Jana Gucwę Piotra Joba, Juliana Padoła, Juliana Augustyna i Aleksandra Gucwę.

Na komendanta wybrano druha Mieczysława Wojnę, który miał odbyć kurs kwalifikacyjny. Pierwszym prezesem został wybrany druh Piotr Job. 

Większość druhów z pierwszych szeregów odeszła już na służbę do Pana, ale ich dzieło jest nadal kontynuowane. W pierwszych latach swej działalności OSP mieściła się w budynku wraz z Gromadzką Radą gdzie odbywały się zajęcia szkolne. Następnie strażacy przenieśli się do prywatnego budynku usytuowanego przy drodze wojewódzkiej 977, który adoptowali na swoją Strażnice. Druhowie przeprowadzili remont: wykonali instalacje elektryczną, wytynkowali pomieszczenia, zmienili pokrycie dachowe wymienili drzwi wejściowe.

Od pierwszych dni funkcjonowania dysponując podręcznym sprzętem walczyli z ogniem i innymi żywiołami. W roku 1957 zakupiono pierwszą pompę typu M-200. Do pożaru wyjeżdżano zaprzęgiem konnym,  następnie po pozyskaniu przyczepy ze sprzętem gaśniczym jeździli prywatnym ciągnikiem, lub ciągnikiem miejscowego SKR-u. Czas oczekiwany na przybycie straży znacznie się skrócił gdy w 1982 roku otrzymali używanego Żuka, którego w roku 2001 zastąpił Magirus 170 D. Żuk wtedy został przekazany do OSP Bruśnik. Kolejnym zakupem w 1998 roku był Magirus 150 D. Systematycznie zwiększało się wyposażenie jednostki, ale brakowało własnego budynku. Kiedy prezesem został druh Janusz Job, a naczelnikiem Stanisław Wojna rozpoczęto starania o budowę remizy. Działkę pod budowę podarowała Parafia pod przewodnictwem ówczesnego proboszcza księdza Mariana Bracha. Budowę budynku w stanie surowym sponsorowali pan Stefan Madej, pan Kazimierz Hołda oraz pan Edward Kotowicz. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się budynek wykończyć i został poświęcony w 1997 roku. Wtedy też poświęcono Sztandar, który został ufundowany z własnych środków druhów strażaków.

Po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania strażnicy Zarząd jednostki rozpoczął starania o włączenie OSP Zborowice do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które zakończyły się sukcesem. 2002 roku jednostka zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego jako druga jednostka na terenie Gminy Ciężkowice. Dodatkowo Prezes jednostki Janusz Job wraz z zarządem przygotowali wniosek o zakup nowego wozu bojowego dla jednostki który złożyli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Starania te były możliwe, po tym jak ówczesna Rada Gminy w Ciężkowicach zobowiązała się zabezpieczyć w budżecie gminy kwotę na pokrycie część wartości samochodu, który kosztował wtedy 550 tysięcy złotych, z czego 75 % to była dotacja Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek został oceniony pozytywnie i 14 kwietnia 2005 roku OSP Zborowice zostaje wyposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault.

W 2002 roku jednostka OSP Zborowice nawiązuje współpracę z jednostką w Spirllern w Austrii, która trwa do dzisiaj. Strażacy wymieniają doświadczenia, odwiedzają, się wspierając nawzajem i poznając swoje zwyczaje i historię.

W czerwcu 2004 roku przy OSP Zborowice rozpoczyna swoją działalność zespół taneczny „Kaczupino”. Prowadzeniem grupy zajmuje się druhna Iwona Wantuch. Przez kilka lat w prowadzeniu zespołu pomagały panie Krystyna Madej, Anna Jasińska, Krystyna Grzyb, Ewa Krawczyk. Obecnie funkcjonują trzy grupy wiekowe, a zajęcia prowadzone są przez instruktorów szkoły tańca „A&J Dance Mind”. Zespół występuje na terenie Gminy i poza nią.

W 2008 roku dzięki wsparciu Burmistrza Gminy Ciężkowice Józefa Szymańskiego udało się zakupić używany samochód lekki ratowniczo-gaśniczy marki Toyota, który zastąpił Magirusa 170D. Samochód ten jest do dnia dzisiejszego na wyposażeniu jednostki i służy strażakom ochotnikom.

Nie można nie wspomnieć że lata 2001, 2006, 2010, 2014 były dla OSP Zborowice szczególnie pracowite ze względu na ogromną powódź, jaka nawiedziła naszą okolice. Druhowie aktywnie włączyli się w pomoc i usuwanie skutków kataklizmu.

W ostatnich latach budynek remizy OSP Zborowice dzięki staraniom druhów na czele z naczelnikiem jednostki druhem Mariuszem Jamrozym, Radnych wsi Zborowice oraz  wsparciu Burmistrza Gminy Ciężkowice Zbigniewa Jurkiewicza przeszedł kompleksowy remont. Wyremontowano sale taneczna oraz konsumpcyjną, kuchnię oraz toalety, dokonano termomodernizacji całego budynku  oraz wymieniono poszycie dachu. Pozyskane środki na remont pochodziły z projektu „Małopolskie Remizy 2015 i 2018” oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Ponadto druhowie wykorzystując własne środki finansowe dokonali kompleksowego remontu garażu.

Obiekt remizy OSP Zborowice służy nie tylko druhom ale wszystkim grupom działającym w miejscowości Zborowice począwszy od zespołu tanecznego Kaczupino, a skończywszy na Paniach z Koła Gospodyń Wiejskich. Można śmiało powiedzieć, ze jest miejscem integracji się mieszkańców.    

Obecnie w jednostce OSP Zborowice jest 45 druhów, w tym 6 kobiet, 2 członków honorowych, oraz 24 osoby młodzieżowej drużyny pożarniczej męskiej i żeńskiej.

Wszystkim dotychczasowym Prezesom oraz Naczelnikom którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania i istnienia przez 70 Lat jednostki OSP Zborowice należą się serdecznie wyrazy podziękowania. Dziękujemy!

Tekst: Rys historyczny - OSP Zborowice

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

REKLAMA

AUTO-SOPALA
HITPOL
Mechanika Pojazdowa u Jacka
Origum

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl