Zbigniew Karciński

  Oficjalne otwarcie nowego Przedszkola Publicznego w Ciężkowicach

  29 kwietnia 2018
  Publikacja: Aneta Adamczyk

  W dniu 27 kwietnia 2018r. odbyło się uroczyste otwarcie Przedszkola Publicznego w Ciężkowicach, które powstało dzięki wparciu środków europejskich w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. MĄDRY START – upowszechnianie wychowania przedszkolnego w gminie Ciężkowice”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali miedzy innymi: wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys, radny wojewódzki Wojciech Skruch oraz gospodarz gminy – burmistrz Zbigniew Jurkiewcz. Nowy obiekt poświęcił proboszcz parafii Ciężkowice ks. Jan Zając.

  Całkowitą wartość projektu pn. MĄDRY START – upowszechnianie wychowania przedszkolnego w gminie Ciężkowice” wynosi 534 617,50 zł, z czego 453 617,50 to dofinansowanie ze środków europejskich pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR dla typu projektów: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

  Dotychczasowy zabytkowy budynek w którym mieściło się przedszkole wymagał sporych nakładów inwestycyjnych, by mogły odbywać się tam zajęcia przedszkolne na miarę XXI wieku. Taką możliwość dała realizacja projektu w ramach którego nastąpiło przeniesienie przedszkola do  budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

  Najpierw w listopadzie 2017 roku po rozstrzygnięciu przetargu rozpoczęły się prace adaptacyjne pomieszczeń w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ciężkowicach na potrzeby nowego Przedszkola.

  1. W ramach projektu przeprowadzono roboty budowlane i adaptacyjne:
  • dostosowano budynek dla osób z niepełnosprawnych poprzez wykonanie nowego dojścia wraz z podjazdem i remontem łazienek.
  • gruntownemu remontowi poddano również sale zabaw.

  Ponadto dostosowano kuchnię i stołówkę do żywienia przedszkolnego.

  1. Do nowego przedszkola zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne niespotykanym dotąd zakresie obejmującym m in.
  • Nowe meble dla dzieci i nauczycieli,
  • Wyposażenie szatni, łazienek,
  • Doposażenie stołówki przedszkolnej (talerze, sztućce, kubki itp.),
  • Sprzęt elektroniczny w postaci tabletów, tablic interaktywnych, sprzętu nagłaśniającego, telewizora, projektora, kserokopiarek,
  • Zakup zabawek
  • Zakup materiałów do zajęć plastycznych,
  • Zakup pomocy dydaktycznych.
  • Zakup programów komputerowych do zajęć z dziećmi.
  1. W ramach projekty organizowane są dodatkowe zajęcia rozwijające:
  • z języka angielskiego,
  • informatyki,

  ponadto zajęcia badawcze i kółko teatralne.

  1. Dzieci uczestniczą w zajęciach wyrównawczych i kompensacyjnych, w tym:
  • W zajęciach logopedycznych,
  • W zajęciach stymulujących rozwój psychoruchowy – gimnastyka korekcyjna,
  • W zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych
  1. Dla dzieci z niepełnosprawnościami organizowane są:
   • zajęcia logopedyczne,
   • zajęcia rewalidacyjne,
   • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  1. Dla kadry nauczycielskiej zaplanowano szereg działań doskonalących umiejętności, kwalifikacje i kompetencje , w tym:
  • szkolenia z zakresu pedagogiki specjalnej,
  • szkolenia doskonalące,
  • studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki,
  • studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej,
  • studia podyplomowe z zakresu logopedii.
  1. Ponadto w okresie realizacji projektu współfinansowana jest zostanie bieżąca działalność nowo utworzonego oddziału przedszkolnego, w tym:
  • Wynagrodzenie nauczyciela wychowania przedszkolnego (1 etat)
  • Wynagrodzenie pomocy wychowawcy (1 etat)
  • Wynagrodzenie woźnej oddziałowej (1/2 etatu)
  • Media

  Realizację projektu zaplanowano w okresie trzech lat do 2019r.

  POLUB NAS NA FACEBOOKU!
  SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
  REKLAMA

  KOMENTARZE, OPINIE*

  (*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

  ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

  REKLAMA
  Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
  Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl