Podziękowania od Rodziny śp. Burmistrza Zbigniewa Jurkiewicza

15 grudnia 2020
Publikacja: REDAKCJA

„Prawdziwy przyjaciel jest zawsze, gdy go potrzebujesz”

Podziękowanie

Wszystkim, którzy w tak bolesnym dla nas czasie choroby i po śmierci naszego Śp. Najukochańszego Męża, Tatusia, Dziadziusia Zbigniewa Jurkiewicza – byli z nami, podzielają nasz smutek i żal, okazali wiele serca i serdecznych myśli, dużo współczucia i życzliwości, szczególnego wsparcia oraz wszelkiej pomocy naszej rodzinie w tym trudnym dla nas czasie, serdecznie dziękujemy.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli w pożegnaniu w Jego ostatniej ziemskiej drodze, uczcili Jego pamięć.

Serdecznie dziękujemy za Wasze wszystkie modlitwy.

Wyrazy wdzięczności za wszystkie wpisy w „Księdze Kondolencyjnej Poświęconej Pamięci Burmistrza Gminy Ciężkowice Zbigniewa Jurkiewicza” – tak ciepłe, wzruszające, rozrywające serce na tysiące kawałków z bólu, tęsknoty i żalu, że naszej Najdroższej Osoby nie ma już wśród nas, ale była i jest w Pamięci Waszej…

Te słowa o Nim mówią wszystko…
cytaty z wpisów do Księgi Kondolencyjnej: „dobry i ciepły człowiek, sumienny, wspaniały samorządowiec, zarażał swoim zapałem i pasją wszystkich, którzy chcieli z nim współpracować, człowiek o olbrzymiej miłości i pasji do rodziny, samorządu, piłki nożnej, był dobrym włodarzem miasta i gminy Ciężkowice, mądry, wyważony, otwarty na sprawy mieszkańców, działacz społeczny, działacz sportowy, przyjaciel, człowiek o wielkim sercu zaangażowany w pracę na rzecz lokalnej społeczności, tak wiele zrobił dla swojej małej ojczyzny, odznaczał się pasją tworzenia społecznego klimatu, patriota, burmistrz dla ludzi, dobry człowiek, który codziennie z zaangażowaniem służył mieszkańcom, mający wizję rozwoju sprzyjającego inicjatywom różnych grup społecznych i propagującego prozdrowotny i sportowy styl życia, służący całym sercem na rzecz dobra całej gminy, sympatyczny, uczciwy, szlachetny, prawy, człowiek o wielkim sercu, światłym umyśle, zaradny, otwarty na ludzkie problemy, pochylał się nad każdą sprawą, uprzejmy, zawsze uśmiechnięty, pełen wigoru, serdeczny, życzliwy, wielki człowiek przez swoją skromność, posiadający ogromną energię w działaniu, człowiek o wielkiej empatii, który nawet w najdrobniejszych sprawach miał czas dla swoich mieszkańców, optymista, człowiek wielkiej klasy i kultury, wspaniały szef, wizjoner przyszłości Gminy Ciężkowice, dobry gospodarz, podejmujący nowe poważne wyzwania, czas na ziemi wypełnił służąc ludziom”…

To są Wasze słowa Nasi Mili Przyjaciele, które mówią aż tak wiele o naszym Najukochańszym Człowieku. Wiedzieliśmy, ile znaczył dla nas. Teraz wiemy, ile znaczył również dla Was.

Głębokie ukłony, serce pęka, dziękujemy……

Szczególne podziękowanie i wyrazy ogromnej wdzięczności kierujemy dla Pana Jana Baniaka, Największego Przyjaciela rodziny, który walczył o zdrowie i życie Kolegi ze wszystkich sił do ostatniej chwili.

Szczególne podziękowanie i wyrazy ogromnej wdzięczności kierujemy dla Pani Beaty Weron-Białas Sekretarz Urzędu Gminy Ciężkowice, która wspierała naszą rodzinę w trakcie Jego choroby, a także przejęła cały ciężar organizacyjny uroczystości pogrzebowej.

Serdeczne podziękowania dla doktora nauk medycznych Pana Andrzeja Kosiniaka-Kamysza, który z wielkim zaangażowaniem podejmował wysiłki dla ratowania życia Śp. Zbigniewa. Podziękowania kierujemy również lekarzom i pielęgniarkom ze Szpitala w Gorlicach na czele z Panią Ordynator Justyną Nosal-Dyl oraz Szpitala Uniwersyteckiego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Krakowie na czele z prof. dr hab. med. Jerzym Wordliczkiem.

Serdeczne podziękowania składamy na ręce Proboszcza Ks. Jana Zająca – dla Kapłanów, Celebransów, Lektorów biorącym udział w koncelebrze Mszy Św. w Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego i Św. Andrzeja Ap. w Ciężkowicach, Siostrom Agnieszce i Siostrze Barbarze oraz posługującym Siostrom Zakonnym, Panu Organiście.

Serdeczne podziękowanie składamy Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom, Koleżankom, Sąsiadom, Znajomym, Gościom Gminy Ciężkowice, Pocztom Sztandarowym, wszelkim delegacjom oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej.

Serdeczne podziękowania składamy Panu Władysławowi Kosiniakowi- Kamyszowi Posłowi na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Annie Pieczarka Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Urszuli Nowogórskiej Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Panu Łukaszowi Kmita Wojewodzie Małopolskiemu, Panu Witoldowi Kozłowskiemu Marszałkowi Województwa Małopolskiego, Panu Wojciechowi Skruch Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego, Panu Romanowi Łucarz Staroście Tarnowskiemu, Panu Zbigniewowi Karcińskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Tarnowskiego, Panu Stanisławowi Haraf Radnemu Powiatu Tarnowskiego, Burmistrzom i Wójtom: Panu Bogdanowi Stasz Wójtowi Gminy Gromnik, Pani Magdalenie Marszałek Burmistrz Tuchowa, Panu Arkadiuszowi Mikuła Wójtowi Gminy Lisia Góra, Panu Józefowi Knapik Wójtowi Gminy Pleśna, Radzie Gminy Pleśna, Panu Markowi Karaś Wójtowi Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Panu Marcinowi Kiwior Wójtowi Gminy Skrzyszów, Panu Grzegorzowi Kozioł Wójtowi Gminy Tarnów, Panu Leszkowi Skowron Wójtowi i Radzie Gminy Korzenna, Panu Sławomirowi Wojtasik Zastępcy Wójta Gminy Tarnów, Panu Pawłowi Augustyn Burmistrzowi Ryglic i Pracownikom, Panu Zbigniewowi Mączka Burmistrzowi Radłowa oraz Zastępcy, Panu Wacławowi Ligęza Burmistrzowi, Radzie Miejskiej i Pracownikom Miasta i Gminy Bobowa, Panu Dawidowi Chrobak Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn, Panu Tadeuszowi Bąk Burmistrzowi Wojnicza, Panu Wojciechowi Ryndak Radnemu Rady Miejskiej w Żabnie, Panu Kazimierzowi Fudala byłemu Wójtowi Gminy Rzepiennik Strzyżewski, byłemu Burmistrzowi Tuchowa Panu Adamowi Drogoś z Rodziną. Zarządowi Forum Wójtów i Burmistrzów.

Serdeczne podziękowania składamy Panu Michałowi Koralik Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ciężkowicach, wszystkim Radnym Rady Miejskiej w Ciężkowicach.
Serdeczne podziękowania składamy Pani Beacie Weron-Białas Sekretarz Urzędu Gminy Ciężkowice, Pani Dorocie Popiela Skarbnik Gminy Ciężkowice, Pani Agnieszce Złotek Radcy Prawnej.
Wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy Ciężkowice.
Wszystkim Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach.
Dyrekcji i Pracownikom Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice. Pani Dyrektor i Pracownikom Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach.

Serdeczne podziękowania składamy Wszystkim Sołtysom, Radom Sołeckim i wszystkim Mieszkańcom z terenu Gminy Ciężkowice: Bogoniowic, Bruśnika, Ciężkowic, Falkowej, Jastrzębi, Kąśnej Dolnej, Kąśnej Górnej, Kipsznej, Ostruszy, Pławnej, Siekierczyny, Turska, Zborowic.

Serdeczne podziękowania składamy Panu Łukaszowi Gaj Dyrektorowi Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Pani Ewelinie Szybilskiej oraz Kwartetowi Smyczkowemu za przepiękną oprawę muzyczną. Dyrekcji i Pracownikom.

Serdeczne podziękowania składamy Panu Andrzejowi Jarocha Członkowi Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnowie, Panu Augustynowi Włudyce Prezesowi Gminnego OSP w Ciężkowicach, przedstawicielowi wszystkich Strażaków, Druhów reprezentujących OSP oraz Państwową Straż Pożarną, Panu Leszkowi Szumińskiemu Prezesowi OSP w Ciężkowicach, Prezydium Zarządu Gminnego OSP RP oraz Zarządu OSP w Ciężkowicach. Orkiestrze Dętej OSP im. Jana Muchy Ciężkowicach za oprawę muzyczną uroczystości. Ochotniczym Strażom Pożarnym w Bruśniku, w Ciężkowicach, w Falkowej, w Jastrzębi, w Kipsznej, w Zborowicach, wszystkim Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych.
Szczególne podziękowania kierujemy dla Strażaków i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ciężkowice za pełnienie warty-asysty przy trumnie Śp. Zbigniewa oraz za wszelką pomoc w tym czasie.

Serdeczne podziękowania składamy Panu Stanisławowi Sorys Prezesowi ZP Polskiego Stronnictwa Ludowego w Tarnowie oraz Radnemu Województwa Małopolskiego, Panu Janowi Baniak Prezesowi Gminnego Zarządu PSL w Ciężkowicach, dla Koła PSL w Bruśniku, w Ostruszy, w Pławnej. Zarządowi Gminnemu PSL w Tuchowie, Zarządowi Gminnemu PSL w Szerzynach, Zarządowi Gminnego PSL w Tuchowie, Zarządowi PSL w Zakliczynie, Zarządowi oraz Członkom Gminnego Stronnictwa Ludowego.
Wszystkim Działaczom i Członkom Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Serdeczne podziękowania składamy Panu Zdzisławowi Kapka Członkowi Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie, Klubowi Sportowemu „Ciężkowianka” w Ciężkowicach, Tarnowskiemu Okręgowi Związkowi Piłki Nożnej, Panu Mirosławowi Nieć Prezesowi Zarządu Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku, Małopolskiemu Związkowi Piłki Nożnej Podokręgu Nowy Sącz, Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Tarnowie, Kolegium Sędziów w Brzesku, Zarządowi Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku, Kolegom z Wielickiego Podokręgu Piłki Nożnej, Prezesowi i Podokręgowi Piłki Nożnej w Nowym Targu, Prezesowi i Zarządowi Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Limanowej, Podokręgowi Piłki Nożnej w Tarnowie, Panu Jerzemu Sysło, Pani Annie Poray-Zbrożek, Panom Robertowi, Karolowi i Antoniemu Ogórek z Nowego Sącza, Drużynie Piłkarskiej Funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, Działaczom i Członkom Podokręgu Gorlice, Klubowi Sportowemu GKS Gromnik, Klubowi Sportowemu Rzepiennik Strzyżewski, wszystkim Prezesom, Trenerom, Sędziom, Zawodnikom, Kibicom reprezentującym swoje Kluby i Stowarzyszenia Sportowe, zrzeszonych w Polskim Związku Piłki Nożnej, Małopolskim ZPN, Zarządowi Klubu Sportowego POGORIA, Zarządowi Ogniska TKKF Pogórze w Ciężkowicach.

Serdeczne podziękowania składamy Panu Mariuszowi Dymura Komendantowi Miejskiej Policji w Tarnowie, Panu Łukaszowi Czeluśniakowi Komendantowi Komisariatu Policji w Ciężkowicach wraz z wszystkimi Pracownikami Policji, którzy zadbali o bezpieczeństwo podczas uroczystości pogrzebowej, Zarządowi Terenowemu Niezależnych Związków Zawodowych Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, Panu Mirosławowi Moryl, Funkcjonariuszom i Pracownikom Komisariatu Policji w Ciężkowicach, Panu Janowi Pytko z Rodziną, Panu Arturowi Roman byłemu Komendantowi Komisariatu Policji w Ciężkowicach.

Serdeczne podziękowania składamy Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, Pani Dyrektor i Pracownikom Administracji Samorządu Placówek Oświatowych w Ciężkowicach, Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom, Uczniom Szkół Podstawowych Publicznych oraz Szkoły Podstawowej Niepublicznej w Pławnej, Radzie Rodziców i Uczniów: w Bogoniowicach, w Bruśniku, w Ciężkowicach, w Falkowej, w Jastrzębi nr 1 i w Jastrzębi nr 2, w Kąśnej Dolnej, w Kipsznej, w Ostruszy, w Pławnej, w Siekierczynie, w Zborowicach. Pracownicom Stołówki w Ciężkowicach.
Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Przedszkoli Publicznych i Niepublicznych z terenu Gminy Ciężkowice, Wychowawczyni i Uczniom wraz z Rodzicami kl. VI B Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach.
Panu Dyrektorowi Józefowi Parysowi oraz Pani V-ce Dyrektor Beacie Porębskiej, Nauczycielom Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I.J. Paderewskiego w Ciężkowicach, Pracownikom Administracji i Obsługi, Uczniom, Samorządowi Uczniowskiemu, Uczniom kl. II Technikum Hotelarstwa i Informatycznego, Uczniom kl. II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wraz z Wychowawcą, Pracownikom Hali Sportowej – Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I.J. Paderewskiego w Ciężkowicach, Klasie THI (2013-2017).
Wychowawczyni, Koleżankom i Kolegom córki Jowity z Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie.

Serdeczne podziękowania składamy Wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich z Rodzinami w Kąśnej Dolnej, KGW w Bogoniowicach, KGW w Kipsznej, KGW w Ostruszy, KGW w Bruśniku, KGW w Falkowej, KGW w Jastrzębi Górnej, KGW w Jastrzębi Dolnej, KGW w Pławnej, KGW w Siekierczynie, KGW w Tursku, KGW w Zborowicach, KGW w Ciężkowicach i Stowarzyszeniu Cieszko.
Klubowi Seniora w Siekierczynie, Zarządowi Koła Gospodyń Wiejskich w Siemiechowie.
Stowarzyszeniu Sołtysów Ziemi Tarnowskiej.

Serdeczne podziękowania składamy Panu Witoldowi Szczudrawa Prezesowi Przedsiębiorstwa Komunalno-Budowlanego „KOMBUD”, przyjacielowi i koledze z pracy wraz z całym Zarządem i Pracownikami.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim Przedsiębiorcom, Pracownikom Firm, Bankom, Instytucjom Handlowym, Pani Dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego o/Ciężkowice i Pracownikom, Radzie Nadzorczej i Zarządowi Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Panu Piotrowi Rutka Wydawcy i Redakcji Serwisu Pogórze 24.pl, Pracownikom Nadleśnictwa Gromnik, Właścicielom i Pracownikom Aptek, lekarzom,
Zarządowi i Pracownikom Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PALMED”, Pracownikom Ośrodka Zdrowia w Ciężkowicach, Bruśniku i Jastrzębi, P.P. Magdalenie i Mariuszowi Drozd Praktyka Lekarska, Pracownikom Urzędu Pocztowego w Ciężkowicach, Pracownikom Zajazdu RELAX, Członkom „Spółdzielni Jedność” w Kąśnej Dolnej, Dyrekcji i Pracownikom firmy ERBUD Operations, Firmie Wróbel ze Zborowic, Firmie Burger&Stek Burgerownia Ciężkowice, Firmie Burnat, Firmie ECO-INS-Bud Jan Sterkowiec, Firmie Stanuch Ciężkowice, Firmie Usługi Geodezyjne – Andrzej Wrzos, P.P. Krystynie i Krzysztofowi Kwiek z Firmy Promotor z Tarnowa, Pracownikom Biura Stowarzyszenia Zielony Pierścień z Tarnowa, Pracownikom Firmy Bramfeld, Pracownikom Firmy MET-TRANS z Gromnika, Zarządowi i Pracownikom Gminnej Spółdzielni w Ciężkowicach, Pracownikom Piekarni Gminnej Spółdzielni w Bogoniowicach, Pracownikom Składu Budowlanego Mini-Max z Ciężkowic, Pracownikom Firmy TAURON-Dystrybucja S.A. Jednostka Terenowa w Ciężkowicach, Właścicielom i Pracownikom Firmy „Dana”, Właścicielom i Pracownikom Firmy Eko Dren, Właścicielom Restauracji Spiżarnia, , Zakładowi Usług Leśnych, Zakładowi Transportowemu Marek Padoł, Zarządowi Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o., Zarządowi Firmy „Rolmięs” i Pracownikom, Zarządowi Firmy Handlowo-Produkcyjnej „Barbara”, Zarządowi i Pracownikom Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”, Zarządowi Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, Taksówkarzom z Ciężkowic.

Serdeczne podziękowania składamy Zespołowi Regionalnemu „POGÓRZANIE” z Jastrzębi, Panu Łukaszowi Kossackiemu- Lytwyn, Panu Jakubowi Wrona, Panu Piotrowi Drebot przedstawicielom Bractwa Kurkowego w Ciężkowicach, Gminnemu Kołu Pszczelarskiemu w Ciężkowicach, Gminnemu Kołu Ciężkowice – Związkowi Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Kołu Łowieckiemu „SZARAK” w Ciężkowicach, Powiatowemu Związkowi Rolników z Tarnowa, Stowarzyszeniu „Wszystkie dzieci nasze są” z Olszyn, Uczestnikom i Pracownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karwodrzy, Zarządowi Koła Wędkarskiego P.Z.W. Ciężkowice. Członkom Komitetu Terenowego Prawo i Sprawiedliwość w Ciężkowicach.

Serdeczne podziękowania składamy Zakładowi Pogrzebowemu „Jasica” z Tuchowa za okazaną pomoc i serce.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy przyszli pożegnać Naszego Najukochańszego Męża, Najukochańszego Tatusia i Najukochańszego Dziadziusia

– dziękuje żona, córka z mężem, zięć oraz wnuki.

Pamięć zawsze pozostaje

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl