Radni zadecydowali o podziale komisji i pensji dla burmistrza

16 grudnia 2014
Publikacja: Monika Kostrzyńska

DSC_5955Ustalenie składu liczbowego i osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Ciężkowicach oraz wynagrodzenie burmistrza to najważniejsze punkty czwartkowej sesji Rady Miejskiej. Sesja obfitowała w interpelacje i wolne wnioski (również te formalne) ze strony radnych, byłych radnych oraz sołtysów.

Na początku sesji Rady Miejskiej w Ciężkowicach w dniu 11 grudnia 2014 r. burmistrz Zbigniew Jurkiewicz udzielił informacji ze swojej działalności międzysesyjnej. Oto najistotniejsze punkty:

 1. W dniach 12, 13, 18 listopada 2014 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu na realizację zadania pt: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Ciężkowice – (kolejno) organizacja placów zabaw, wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń. Wybrano oferty najtańsze:
  1. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Ciężkowice – organizacja placów zabaw” na kwotę 300 590,00 zł firmy Usługowo-Handlowej Jan Marek Stanuch z siedzibą w Ciężkowicach, z którą w dniu 20 listopada 2014 r. została podpisana umowa.
  2. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Ciężkowice – wyposażenie” na kwotę 225 583,00 zł firmy Elmar Anna Karnas z siedzibą w Błażowej, z którą w dniu 1 grudnia 2014 r. została podpisana umowa.
  3. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Ciężkowice – dostosowanie pomieszczeń” na kwotę 10 200,00 zł Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Eco-Ins-Bud Jan Sterkowiec z siedzibą w Jodłówce Tuchowskiej.
 2. W dniu 5 grudnia 2014 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony pt: „Wykonywanie usług komunalnych w Gminie Ciężkowice: zimowe utrzymanie ulic, dróg, placów oraz całoroczne utrzymanie czystości”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16. 12. 2014 r.
 3. W dniu 14. 11. 2014 r. została podpisana umowa w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach MRPO działanie 9.3. Przygotowanie inwestycji strategicznych dla realizacji projektu pt: „Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie turystyczno-edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego z elementami ochrony przyrody”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z gminą Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Pleśna, Zakliczyn oraz Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Wartość przyznanej pomocy to kwota 1 784 174, 80 zł.
 4. W wykonaniu uchwały nr XXXIV/299/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach przejęto nieodpłatnie 3 kolejne działki stanowiące poszerzenie ul. Ks. Michalika w Ciężkowicach.

Po złożonym sprawozdaniu przez burmistrza odbył się podział komisji stałych Rady Miejskiej. Radni zgłaszali chęć pracy w poszczególnych komisjach, a później w jawnym głosowaniu wybierali przewodniczących. Za każde posiedzenie komisji (i sesji) radnym będzie przysługiwać 250 zł diety z gminnej kasy, kwota ta nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniej kadencji.

DSC_5960Komisja Rewizyjna (5 radnych):
Popiela Józef – przewodniczący
Gajczowski Leszek – wiceprzewodniczący
Jajko Leszek
Kuzera Edward
Rąpała Michał

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Publicznych (9 radnych):
Gajczowski Leszek – przewodniczący

Truchan Robert – wiceprzewodniczący
Mika Halina
Kuzera Edward
Tabaszewski Tomasz
Olszowski Sławomir
Szymczyk Marcin
Haraf Romuald
Jurkiewicz Zbigniew

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Prawa I Porządku Publicznego, Przeciwdziałaniu Bezrobociu (9 radnych):
Tabaszewski Tomasz – przewodniczący
Jajko Leszek – wiceprzewodniczący
Popiela Józef
Kuzera Edward
Gut Marek
Haraf Romuald
Malinowska Izabela
Szczerba Zdzisław
Szymczyk Marcin

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia I Opieki Społecznej (8 radnych):
Malinowska Izabela – przewodnicząca
Olszowski Sławomir – wiceprzewodniczący
Mika Halina
Tabaszewski Tomasz
Gut Marek
Rąpała Michał
Truchan Robert
Jurkiewicz Zbigniew

DSC_5959Ostatnia uchwała podjęta podczas czwartkowego posiedzenia dotyczyła wynagrodzenia dla burmistrza Zbigniewa Jurkiewicza. Projekt uchwały zakładał pensję w wysokości :

 1. Wynagrodzenie zasadnicze – 5.800 zł
 2. Dodatek funkcyjny – 1.870 zł
 3. Dodatek za wieloletnią pracę (w przypadku Zbigniewa Jurkiewicza to 20%)
 4. Dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

Według przewodniczącego Zdzisława Szczerby zaproponowane wynagrodzenie mieści się w ustawowych „widełkach” i jest niższe od maksymalnego, możliwego do uchwalenia. Jak ustaliliśmy, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, wynagrodzenie burmistrza w gminie Ciężkowice może wahać się w przedziale od niecałych sześciu tysięcy do ponad dwunastu tysięcy złotych brutto miesięcznie (przy założeniu 20% wysługi lat). W gminach gdzie urzędujący burmistrz ma większość w radzie i nie ma powołanego zastępcy, przyznane sumy z reguły są wyższe niż w pozostałych przypadkach.

wynagr orginał

Opracowanie własne na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Dodatek specjalny przyznaje rada gminy w wysokości od 20% do 40 % z sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

*) Przepisy nie określają min. kwoty wysokości dodatku funkcyjnego, nie może być jednak zerowy.

Za przyjęciem zaproponowanego wynagrodzenia głosowała cała rada. Reasumując, wynagrodzenie burmistrza nie uległo zmianie w porywaniu do ubiegłej kadencji i wynosi 11 898 zł brutto miesięcznie. Dla porównania pensje włodarzy gmin powiatu tarnowskiego (wielkością zbliżoną do Ciężkowic) kształtują się następująco: burmistrz Zakliczyna – 9.575 zł, burmistrz Tuchowa – 10.530 zł, burmistrz Ryglic – 10.550 zł, burmistrz Czchowa – 11.980 zł, burmistrz Żabna – 12.216 zł.

Podczas sesji radni złożyli sporo interpelacji, a sołtysi wolnych wniosków, np.:

Radna Izabela Malinowska zwróciła uwagę na niewłaściwie ustawienie jednego z hydrantów nowo powstałego wodociągu, który zdaniem mieszkańców stoi zbyt blisko drogi i utrudnia poruszanie się po niej. Radna prosiła burmistrza o interwencję w tej sprawie.

Radny Leszek Gajczowski poinformował o konieczności montażu na skrzyżowaniu w Siekierczynie drogowskazu w kształcie strzały do miejscowości Falkowa. Znak ten najprawdopodobniej został skradziony, a jego brak utrudnia służbom i interesantom dotarcie do celu.

Radny Truchan Robert przypomniał o sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych w okolicy delikatesów Centrum w Bogoniowicach. Zaproponował także przedłużenie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej, od firmy „Agroll” do piekarni „Anka”.

Radny Tomasz Tabaszewski przekazał postulaty mieszkańców o doświetlenie ulic: Spacerowej, Franciszka Dziubana oraz Jastrzębskiej w Ciężkowicach.

Sołtys Bruśnika (były radny) złożył formalny wniosek dotyczący uczestnictwa sołtysów w obradach komisji stałych. Ze słów sołtysa wynikało, że w tym celu konieczne jest wprowadzenie stosownych zmian w statucie gminy i regulaminie rady. Były radny Bruśnika zaproponował, aby siedmiu sołtysów uczestnictwo w komisjach przez pierwsze 2 lata kadencji, a pozostała szóstka przez kolejne 2 lata. Propozycja raczej nie przypadła do gustu przewodniczącemu rady, który skwitował to krótko, w tonie: „przyjrzymy się tej sprawie, ale te propozycje rodzą bardzo dużo zmian”.

Sołtys Jastrzębi zwrócił się z wnioskiem do burmistrza, aby zainterweniował w Centrum Zdrowia Tuchów, w sprawie ciągle zmieniających się lekarzy na dyżurze w ośrodku w Jastrzębi, z prośbą o wytypowanie stałych. Sołtys tłumaczył, iż tamtejsi pacjenci skarżą się, że nie mają stałych lekarzy prowadzących i przy każdej wizycie przyjmuje ich inny lekarz.

Ze względu na mnogość wniosków i zapytań zaprezentowaliśmy wybrane.

Na zakończenie sesji przewodniczący Rady Miejskiej, burmistrz gminy Ciężkowie oraz przewodnicząca sołtysów złożyli życzenia bożenarodzeniowe wszystkim zebranym w sali obrad.

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

REKLAMA

Origum
AUTO-SOPALA
Mechanika Pojazdowa u Jacka
HITPOL

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl