SKLEP W ROŻNOWICACH

  REGULAMIN KOMENTOWANIA W SERWISIE POGÓRZE24.pl

  § 1

  Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

  1. Regulamin – niniejszy “Regulamin komentowania w serwisie Pogórze24.pl”;
  2. Wydawca – InterMedia Małopolska, adres: ul. Grunwaldzka 8, 33-190 Ciężkowice, administrator Serwisu Pogórze24.pl;
  3. Serwis Pogórze24.pl – dziennik zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie, Wydział Cywilny w rejestrze dzienników i czasopism pod nr Rej 208 prowadzony jako serwis internetowy przez wydawcę pod aktualnym adresem elektronicznym pogorze24.pl oraz pod adresami elektronicznymi będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym adresem elektronicznym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;

  § 2

  1. Regulamin niniejszy określa zasady zamieszczania komentarzy w Serwisie  Pogórze24.pl oraz w innych serwisach wydawcy poprzez wymianę informacji, komentarzy i opinii.
  2. Dostęp do Serwisu Pogórze24.pl oraz do komentarzy pod artykułami zamieszanymi w Serwisie Pogórze24.pl posiadają wszyscy użytkownicy Internetu posiadający konto w serwisie Facebook.com.
  3. Żaden użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarny, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do loginu innego użytkownika posiadającego konto. Serwis Pogórze24.pl uwarunkowuje umożliwienie zamieszczania wpisów od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w serwisie Facebook.com.
  4. Serwis Pogórze24.pl umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Wydawca nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
  5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Pogórze24.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Serwisie Pogórze24.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszające zasady Netykiety.
  6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie:
   • przekazów reklamowych
   • wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony
   • uwag do redakcji, te należy przekazywać w sposób opisany w pkt 13 niniejszego regulaminu
  7. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4, 5 i 6 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie Pogórze24.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
  8. Osoby zamieszczające komentarze w Serwisie Pogórze24.pl rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
  9. Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin administrator Serwisu Pogórze24.pl ma prawo blokować dostęp do komentarzy w serwisie poprzez wystąpienie do platformy Facebook.com o zablokowanie, lub usunięcie konta takiego użytkownika.
  10. Komentujący w Serwisie Pogórze24.pl wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez wydawcę w wybranej przez wydawcę formie.
  11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Pogórze24.pl, komentarzy pod artykułami lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres wydawca@pogorze24.pl lub listownie na adres wydawcy.
  12. Wydawca będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
  13. Bezpośrednie uwagi do redakcji należy przesyłać na adres redakcja@pogorze24.pl lub za pomocą formularza SZYBKI KONTAKT
  14. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z aktualnie obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie: www.pogorze24.pl
  15. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2013 r.
  POLUB NAS NA FACEBOOKU!
  SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
  REKLAMA
  Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
  Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl