Rozpoczęła się kontrola w zakresie segregacji śmieci oraz rzetelności zadeklarowanej opłaty

23 czerwca 2020
Publikacja: REDAKCJA

INFORMACJA O KONTROLI W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRZEZ MIESZKAŃCÓW ZASAD SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ RZETELNOŚCI DANYCH PODANYCH W DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy Ciężkowice informuje, że rozpoczęła się kompleksowa kontrola dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Kontrola przeprowadzana jest w wybranych gospodarstwach na terenie gminy Ciężkowice i obejmuje czynności sprawdzające:

  • przestrzeganie przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. W ramach czynności kontrolnych sprawdzana jest prawidłowość dokonywanej segregacji na poszczególne frakcje oraz pojemniki (worki) na odpady pozostałe po segregacji (czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji).
  • posiadanie zgłoszonych przez mieszkańców kompostowników. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie z obowiązującymi zasadami, właściciel nieruchomości zostanie obciążony opłatą w wysokości trzykrotności opłaty podstawowej (od osoby).
  • zgodność ze stanem faktycznym liczby osób zamieszkujących nieruchomość podlegających opłacie, podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . W przypadku stwierdzenia rozbieżności danych zawartych w deklaracji z ilością osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość (zweryfikowanych z zameldowaniem) zostanie wszczęte postępowanie w trybie ustawy Ordynacja podatkowa.

Prawidłowa  segregacja odpadów komunalnych wpływa na zminimalizowanie ilości śmieci pozostałych po segregacji, co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę, a tym samym na wysokość opłat, jakie ponoszą mieszkańcy. Nieprzestrzeganie zasad segregacji znacząco zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zmniejsza szansę osiągnięcia przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, co w przyszłości skutkować będzie koniecznością ponoszenia kar finansowych.

Apeluje się, by mieszkańcy gminy, którzy nie segregują odpadów lub czynią to w sposób niewłaściwy niezwłocznie dostosowali się do zasad, obowiązujących na terenie gminy Ciężkowice, a właściciele nieruchomości zweryfikowali zgodność danych podanych w deklaracji.

Źródło: UG Ciężkowice

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania


ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl