Schetynówki, kolczyki, batalia o przedszkola – c.d. sesji Rady Miejskiej w Ciężkowicach

07 marca 2014
Publikacja: REDAKCJA

radni-ciezkowice

Tydzień temu, w artykule nt nowych taryf za wodę i ścieki pisaliśmy, że wrócimy do reszty spraw poruszanych na sesji Rady Miejskiej. Dzisiaj to robimy…

Ostatnia sesja dotyczyła nie tylko tematu stawek za wodę i ścieki, poruszono wiele innych spraw, radni złożyli sporo interpelacji i wolnych wniosków. Zeszłotygodniowe obrady można zaliczyć do jednych z dłuższych w ostatnim czasie.

Radna z Kąśnej Górnej Izabela Malinowska kolejny raz zwróciła uwagę radnych i burmistrza na fatalny stan nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kąśna Górna – Jastrzębia. Prosiła władze gminne i powiatowe o interwencję w tej sprawie. Burmistrz Zbigniew Jurkiewicz podejmując temat oznajmił, że w rozmowie ze starostą tarnowskim uzyskał informację o możliwości sfinansowania remontu tej drogi dopiero w 2015 roku z tzw. „schetynówek” (finansowanie: 50%-gmina, 50%-MSW). Do tego czasu nie przewiduje się większych remontów powiatówki, poza doraźnym łataniem dziur.

Sołtys z Jastrzębi pytał o możliwość sfinansowania placu zabaw koło przedszkola w Jastrzębi. Odpowiadając na pytanie, burmistrz zwrócił uwagę na szacowany koszt inwestycji, wynoszący ok. 100 tyś złotych. Nie wykluczył działań zmierzających do realizacji inwestycji, z zastrzeżeniem, że znajdzie się odpowiedni program umożliwiający pozyskanie na ten cel środków pozabudżetowych.

Burmistrz jako organ wykonawczy gminy i kierownik urzędu odczytał sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami. Do najistotniejszych punktów należą:

  1. W dniu 31 stycznia 2014 r. w urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie został złożony wniosek o przyznanie pomocy dla Gminy Ciężkowice na realizacje operacji pt: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciężkowice w miejscowościach: Bogoniowice, Bruśnik, Ciężkowice, Falkowa, Jastrzębia, Kąśna Górna, Kąśna Dolna, Kipszna Ostrusza, Pławna, Siekierczyna, Tursko, Zborowice”. Wnioskowana kwota pomocy to 1 583 460 zł. W ramach operacji planuje się wybudowanie 168 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Twa formalna ocena złożonych wniosków.
  2. W dniu 10 lutego 2014 r. nastąpił odbiór techniczny zadania pn. „Oznakowanie obiektów o kluczowym znaczeniu turystycznym na terenie gminy Ciężkowice”. W ramach zadania dofinansowanego w ramach PROW 2007-2013 (LEADER) oznakowano tabliczkami informacyjnymi kościoły w Ciężkowicach, Jastrzębi, Bruśniku, Zborowicach, oraz Muzeum Przyrodnicze i Rynek w Ciężkowicach.
  3. W dniu 21 lutego 2014r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej dla realizacji zadania pt: „Zagospodarowanie centrum wsi Falkowa”. Do realizacji została wybrana oferta Wykonawcy Klimek Stanisław Firma Handlowo-Usługowa „Kambud”, z siedzibą Stary Wiśnicz 435, 33-720 Nowy Wiśnicz za cenę brutto 214 421, 24 zł.
  4. Trwają postępowania przetargowe zadań pt: „Zagospodarowanie centrum wsi Ostrusza” oraz „Zagospodarowanie centrum wsi Siekierczyna”- planowany wybór oferty najkorzystniejszej to pierwsza dekada marca 2014.
  5. W dniu 27 lutego 2014 r. został złożony wniosek gminy Ciężkowice do konkursu Małopolskie Remizy 2014 – w ramach tegorocznej edycji w Gminie Ciężkowice planuje się realizację zdania pt: „Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bruśniku”. W ramach prac budowlano-remontowych zakłada się wymianę pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na nowe z blachy ocynkowej powlekanej trapezowej, remont kominów, wymianę  rynien spustowych.

Burmistrz odpowiedział także na złożony wniosek na sesji Rady Miejskiej w Ciężkowicach w dniu 12 grudnia 2013 r. Sprawa dotyczyła wniosku radnego Zbigniewa Jurkiewicza z Jastrzębi o możliwości rejestrowania i znakowania zwierząt na terenie gminy Ciężkowice. Burmistrz poinformował, że znakowaniem i rejestracją zwierząt na terenie gminy Ciężkowice zajmuje się inseminator Antoni Gucwa, mieszkający w Zborowicach (tel. 14 6513127), u którego można złożyć zamówienie na kolczyki dla zwierząt, wpis do rejestru zwierząt, jak również paszport. Ponadto Pan Antoni Gucwa posiada kolczykownicę i zakłada zwierzętom zamówione kolczyki. Wykonuje to odpłatnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Urząd gminy zwrócili się również z zapytaniem do biura powiatowego ARMiR w Tarnowie, czy istnieje możliwość oddelegowania pracownika do obsługi rolników naszej gminy, w zakresie znakowania i rejestrowania zwierząt, na które uzyskano negatywną odpowiedź. ARiMR wyjaśniła, że nie ma w tym zakresie możliwości kadrowych i finansowych. Osoba, która świadczy tego typu usługi na terenie gminy Tuchów, Gromnik, Zakliczyn i Rzepiennik Strzyżewski nie jest pracownikiem ARiMR. Jest to Pani Urszula Wzorek-Mączko prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną jako firma „Rolnik” Urszula Wzorek-Mączko z siedzibą w Tuchowie, która wykonuje ww. czynności odpłatnie. W rozmowie telefonicznej, osoba ta potwierdziła, że jeśli będzie zapotrzebowanie to może rozważyć świadczenie usług w gminie Ciężkowice, jeden raz w tygodniu.

Poza uchwaleniem nowych taryf za wodę i ścieki (opisane w artykule: „Znamy nowe taryfy za wodę i ścieki”) na ostatniej sesji radni głosowali jeszcze jeden istotny projekt uchwały. W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych. Przed jego przegłosowaniem głos zabrał radny Michał Koralik z Falkowej. Radny był zdania, że proponowany sposób rozdzielania dotacji będzie faworyzował placówki niepubliczne, chodziło w tym przypadku głównie o przedszkola. Projekt zakładał bowiem równy poziom dotowania jednostek publicznych i niepublicznych, gdy ustawa przewiduje możliwość ich różnicowania (placówki niepubliczne zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty mogą dostać jedynie 75% tego co placówki publiczne – red.). Radny tłumaczył, że w placówkach niepublicznych nie ma zastosowania tzw. „karta nauczyciela”, między innymi dlatego koszty ich prowadzenia są niższe, co powinno zostać uwzględnione w projekcie uchwały. W przeciwnym wypadku, czyli przy uchwaleniu równego poziomu dotowania obu typów placówek, osłabia się konkurencyjność placówek publicznych prowadzonych przez samorząd. Większość radnych nie podzieliła jednak punktu widzenia radnego Koralika. Projekt zebrał 13 głosów „za”, jeden wstrzymujący i jeden „przeciw”. Tym samym, w gminie Ciężkowice zarówno przedszkola publiczne jak i niepubliczne będą otrzymywać taką samą dotację z budżetu gminy na każdego ucznia.

Zmiany we wspomnianej ustawie o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z poźń. zm.) wprowadzone przez tzw. „ustawę przedszkolną” dotyczą wszystkich gmin i to każda z nich, jeśli posiada na swoim terenie placówki publiczne i niepubliczne musi indywidualnie zdecydować jaką drogę wybrać. Czy lepszym rozwiązaniem będzie dla niej zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli z 75 proc. do 100 proc., czy np. jeśli to możliwe powiększenie placówek publicznych? Każda gmina ma własną specyfikę i w każdej odpowiedź będzie inna.

Tekst: M. Kostrzyńska, P. Rutka

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

REKLAMA

Mechanika Pojazdowa u Jacka
AUTO-SOPALA
Origum
HITPOL

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl