Sesja w Ciężkowicach pod znakiem nowych inwestycji i kanalizacji

27 października 2016
Publikacja: Aneta Adamczyk

 untitled-45

Na minionej sesja Rady Miejskiej w Ciężkowicach mówiono w szczególności o inwestycjach i kanalizacji. Burmistrz poinformował, że jezdnia wokół rynku w Ciężkowicach zostanie zmodernizowana. Kwota przyznanego dofinansowania to 993 461 zł, przy całkowitym szacowanym koszcie 1 671 650,25 zł. Do odnowionej płyty rynku dołączy odnowiona nawierzchnia jezdni, kanaliki burzowe i wybrukowane miejsca parkingowe dla autobusów i samochodów, na efekt końcowy przyjdzie nam poczekać jeszcze 14 miesięcy.
Ponadto została zamknięta dokumentacja finansowa studni głębinowych w miejscowości Falkowa i Bruśnik. Łączny koszt budowy to ponad 450 000 zł. w tym dotacja to ponad 230 000 zł. Przypomnijmy, że studnie te mają być zabezpieczeniem dla mieszkańców w czasie suszy, nie będą one jednak darmowe, cena i sposób poboru opłat póki co nie zostały ustalone.

Gmina Ciężkowice planuje także złożyć trzy wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 “Gospodarka wodno-ściekowa”

 • Na dofinansowanie budowy 179 oczyszczalni na terenie gminy, kwota 2 700 000 zł.
 • Budowa oczyszczalni ścieków przy ZSP w Bruśniku (150 000 zł.)
 • Budowa oczyszczalni ścieków przy ZSP w Zborowicach (150 000 zł.)

W związku z udziałem gminy Ciężkowice w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zwiększa się wydatki w budżecie na 2016 rok o kwotę 45 223,00 zł. przeznaczoną na prace projektowe.

Na sesji Radni wstępnie przyjęli do realizacji przedsięwzięcie pod nazwą “Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej zlewni rzeka Biała w ramach programu Czysty Dunajec- faza II” w ramach którego na terenie gminy:

 • Zostanie wymieniony odcinek kanalizacji w rejonie ulic Góreckiego i Dziubana 0,3 km
 • Rozbudowa i modernizacja pompowni przy ulicy Bocznej
 • Modernizacja pompowni przy ul Krynickiej
 • Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu przepływu na rurociągu grawitacyjnym w rejonie ulicy Parkowej w celu sterowania tłoczeniem w wypadku przepełnienia
 • Zaprojektowanie i wykonanie rozdziału rurociągów dolotowych do oczyszczalni od ul parkowej i Ks. Michalika 0.3 km
 • Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widok ( 0,4 km) i ul Różanej ( 0,45km)
 • Zaprojektowanie i wybudowanie poboru wody (wodomaty) w miejscowości Kipszna i Jastrzębia
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej ( 0,8 km) i kanalizacyjnej ( 0,8 km) ul. Spacerowa i Sportowa\
 • Budowa sieci wodociągowej w Bogoniowicach ( 2,0 km)
 • Projekt i budowa ciągu technologicznego od odbioru i przeróbki osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz płuczkę piasku na ciągu technologicznym oczyszczalnie
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach o wydajności zapewniającej zasilanie oczyszczalni
 • Modernizacja obiektów budowlanych na oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach

Łączna długość mającej powstać sieci to 5,5 km ( bez przypięć i przyłączy).

Temat kanalizacji został poruszony także przez radnego powiatowego Michała Koralika, który zaapelował by gmina wykonała przeglądy oczyszczalni przydomowych przed przejęciem ich przez mieszkańców, burmistrz zapewnił że na bieżąco sprawdzane są każde zgłoszenia, a  przeglądy będą zrobione.

Mieczysław Tabiś zapytał w imieniu mieszkańców  jak wygląda sprawa polderów, które miały być budowane w celu eliminowania skutków powodziowych. Mieszkańcy sprzedali tereny pod mające powstać poldery, tym czasem do większości przyszło pismo, że zostaną tam sadzone lasy olchowe, zdaniem sołtysa nie można do tego dopuścić, gdyż raz, oszukano mieszkańców ( w innym celu sprzedali grunt) dwa, las spowoduje zatrzymywanie mułu i śmieci powodziowych, czyli przyniesie to odwrotny skutek od zamierzonego. W odpowiedzi usłyszał, że program w ramach którego miało być to wykonywane został zawieszony, burmistrz obiecał skontaktować się w trybie pilnym z osobą odpowiedzialną  za to zadanie.  W dyskusję włączył się Jan Baniak, którego zdaniem należy zorganizować spotkanie dla wszystkich zainteresowanych w celu wyjaśnienia, żaden termin nie został jednak podany.

Na sesji w charakterze obserwatorów zasiadła młodzież z II kl LO w Ciężkowicach, żywa lekcja WOS na pewno na długo pozostanie im w pamięci. Przewodniczący Rady Miejskiej osobiście wyjaśnił im na czym polega sesja, kto może zostać radnym i jakie są ich zadania.

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

REKLAMA

HITPOL
Mechanika Pojazdowa u Jacka
AUTO-SOPALA
Origum

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl