Sesyjne tematy: Źródlany szlak, nowa strategia LGD i… kadry w GOPS

11 grudnia 2015
Publikacja: Aneta Adamczyk

XII sesja Rady Miejskiej odbyła się 3 grudnia 2015 r. Po zatwierdzeniu porządku sesji, burmistrz gminy Ciężkowice, Zbigniew Jurkiewicz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym:

 • Zostały zakończone prace związane z realizacją zadania „Dostawa i montaż okien i drzwi w budynku wielofunkcyjnym w Kąśnej Górnej”. Pracę wykonano za kwotę 8638,80 zł
 • W wyniku przeprowadzonego konkursu została zawarta umowa z F.H. „HYDRO-MIX” Wiesław Rutka na „Remont sanitariatów w budynku wielofunkcyjnym w Pławnej” Zaoferowana cena realizacji zadania to 6800,00 zł
 • W wyniku przeprowadzonego konkursu została zawarta umowa z F.H. „HYDRO-MIX” Wiesław Rutka na ” Wymianę kotła c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Pławnej”. Kwota realizowanego zadania to 7000,00 zł
 • Na wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego burmistrz gminy Ciężkowice wystąpił do Centrum Zdrowia Tuchów oznajmiając, że mieszkańcy Jastrzębi oczekują, iż stomatolog będzie przyjmował także w godzinach popołudniowych, aby uczniowie szkół mogli skorzystać z leczenia. W odpowiedzi CZT poinformowało, że ze względu na pracę lek. stom. Barbary Udały w trzech poradniach stomatologicznych nie jest aktualnie możliwe, aby Poradnia Stomatologiczna w Jastrzębi była czynna jeden dzień w tygodniu w godzinach popołudniowych.
 • Został wystosowany wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie o obcięcie gałęzi zwisających na drogę oraz udrożnienie przydrożnych rowów w miejscach zgłoszonych na poprzedniej sesji. Nie otrzymano odpowiedzi w tej sprawie.

Na posiedzeniu Rady Gminy została także przedstawiona prezentacja LGD Dunajec-Biała (do której należy gmina Ciężkowice) dotycząca Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, która ukierunkowana jest w szczególności na:

 1. ROZWÓJ TURYSTYKI BAZUJĄCEJ NA WALORACH PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH OBSZARU LGD Dunajec-Biała w tym na podniesienie standardu istniejącej oraz rozwój nowej infrastruktury turystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej oraz dziedzictwa historycznego.Znana marka turystyczna – działania promocyjne i informacyjne na temat atrakcji turystycznych obszaru LGD.
 2. RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBSZARU LGD DUNAJEC-BIAŁA W OPARCIU O PRODUKTY LOKALNE I TRADYCYJNE RZEMIOSŁO w tym centrum produkcji żywności wysokiej jakości na obszarze LGD Dunajec-Biała, powrót do tradycji – promocja rzemiosła, rękodzielnictwa i ginących zawodów.
 3. ROZWÓJ POTENCJAŁU LUDZKIEGO SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ OBSZARU LGD DUNAJEC-BIAŁA w tym lokalny system szkoleń i przekwalifikowania mieszkańców, rozwój oferty spędzania wolnego czasu.
 4. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO OBSZARU LGD DUNAJEC-BIAŁA w tym zmiana świadomości mieszkańców w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych.

Łącznie na 4 gminy, tworzące LGD, zostanie rozdzielone 6 mln złotych. Na budowanie strefy czasu wolnego dla mieszkańców zostanie przeznaczonych 4 mln zł, na wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców 2 mln zł.

Inspektor Dariusz Zięcina przedstawił prezentację dotyczącą źródlanego szlaku. Pisaliśmy już niejednokrotnie o tej inwestycji na łamach naszego portalu, np. w artykule Zielone światło dla gigantycznego rozwoju Pogórza Ciężkowickiego”, czy też przy okazji jubileuszu Parków Krajobrazowych w materiale „Jubileuszowa konferencja Parków Krajobrazowych (wizualizacja zagospodarowania Pogórza)”.

Radnym została przedstawiona wizualizacja obiektów i ich zastosowanie.untitled-3 Przypomnijmy, że zaplanowane jest 80 km źródlanego szlaku z trasami pieszymi i rowerowymi, a zimą także do narciarstwa biegowego. Będą łazienki mineralne, fontanny i kaskady w miejscowościach Ciężkowice, Polichty, Słona i Turza.

W Ciężkowicach mają też powstać: planetarium, park źródlany, ściana wspinaczkowa, a także ścieżka edukacyjna na strychu ratusza, gdzie podczas zwiedzania będzie można poznać historię tych terenów. Wieże widokowe staną na górze Wał w Lichwnie, a także w Rzepienniku Strzyżewskim lub Suchym. Z kolei w drewnianej rotundzie w Gromniku – na przecięciu dróg z Krakowa, Tarnowa, Gorlic i Krynicy – planowane jest centrum informacji turystycznej Pogórza Ciężkowickiego, a także sklep z produktami regionalnymi. Koszty inwestycji są ogromne, jednak jak podkreślała Dariusz Zięcina, członek zespołu koordynującego przygotowania, to najlepszy moment, aby pozyskać dofinansowanie z UE. To także duże wyzwanie logistyczne i organizacyjne. Dla przykładu podał, że do tej pory przeprowadzono aż 24 przetargi, by mogła powstać złożona dokumentacja projektowa. 

Całą multimedialną prezentację, ukazującą wizualizację wszystkich elementów tego wyczekiwanego przez wielu mieszkańców projektu, zaprezentujemy Państwu w najbliższym czasie, w osobnym artykule.

Radni wnieśli także ostatnie poprawki do budżetu gminy Ciężkowice na 2015 rok, do najciekawszych należą oczywiście te dotyczące zwiększenia wydatków:

 1.  8 000 zł utrzymanie gminnej koparki
 2.  10 000 zł diety dla radnych
 3. 15 000 zł koszty bieżące utrzymania administracji samorządowej
 4. 8  000 zł koszty obsługi długu
 5. 22 950 zł dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pławnej
 6. 29 418 zł dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli
 7. 94 845 zł wzrost wydatków jednostek oświaty
 8. 15 000 zł dotacja dla CKiPGC

Radni stosowną uchwałą obniżyli cenę skupu żyta z  53,75 zł. za 1 kwinat do ceny 47,43 zł. Ma to istotne znacznie, gdyż wpływa na podstawą naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ciężkowice w roku 2016. Dzięki temu zabiegowi podatek rolny pozostanie bez zmian. W 2016 roku zmieni się zasada opłacania podatku, małe kwoty nie będą rozbijane na raty. Jeżeli podatnik będzie miał do zapłacenia mniej niż 100 zł, będzie musiał to zrobić jednorazowo, czyli w marcu, w przeciwnym razie zostaną mu naliczone odsetki.

Rada Gminy Ciężkowice postanowiła także ufundować świąteczna paczkę z produktami o długim terminie ważności dla potrzebującej rodziny z terenu gminy. Rodzinę ma wytypować Ośrodek Pomocy Społecznej.

Podczas sesji, w punkcie dotyczącym wolnych wniosków, z odważnym wnioskiem wystąpiła radna Halina Mika z Bruśnika, która jest jednocześnie pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach. Wnioskowała o przygotowanie projektu uchwały, która nakazywałaby informowanie Rady Gminy o wszystkich wakatach i konkursach na stanowiska urzędnicze w gminie Ciężkowice. Rada Miejska miałaby w nich uczestniczyć w roli obserwatora.

Przyczyną wniosku radnej Haliny Miki było ogłoszenie konkursu na stanowisko księgowej GOPS, o którym wiedziało, jej zdaniem, bardzo wąskie grono osób, nawet ona sama, jako radna i pracownik GOPS nie miała świadomości, że takowy konkurs został ogłoszony. Tłumaczyła, że nie zgadza się na takie postępowanie i jako radna chce to zmienić. Chce, aby informacje o wolnych stanowiskach pracy ogłaszać w możliwie szeroki sposób, wykorzystując do tego celu np. portale społecznościowe. W swojej wypowiedzi radna zwróciła uwagę, że osoba zatrudniona na wspomnianym stanowisku jest mieszkanką gminy Gromnik. Domagała się, aby w podobnych sytuacjach w pierwszej kolejności dawać szansę osobom z gminy Ciężkowice. Wystąpienie radnej było bardzo emocjonalne, sala niemal zamarła. Radni, póki co, nie zajęli stanowiska w tej sprawie.

Radna Halina Mika podzieliła się także swoimi wątpliwościami dotyczącymi powierzania dotychczasowej księgowej GOPS stanowiska kierownika w zastępstwie za osobę przebywającą na zwolnieniu lekarskim. Podkreśliła, że osoba ubiegająca się o stanowisko kierownika musi mieć styczność z czynnościami jakie wykonuje pracownik pomocy społecznej m. in. interwencja, przygotowanie dokumentów, pomoc podopiecznym itd. Według radnej osoba wybrana nie spełnia takich warunków. Jej zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie na drodze konkursu odpowiedniej osoby na stanowisko kierownika.

Bezpośrednio po wypowiedzi radnej głos zabrał burmistrz Zbigniew Jurkiewicz, który wydawało się, nie był zaskoczony wnioskiem. Poinformował, że kierownik GOPS przebywa dłuższy czas na zwolnieniu lekarskim i w związku z tym postanowiono, że księgowa GOPS otrzyma powierzenie obowiązków kierownika tej jednostki, a na jej dotychczasowe miejsce zostanie ogłoszony konkurs. Oświadczył, że na wolne stanowiska podczas jego kadencji były, są i będą ogłaszane konkursy. Według jego wiedzy konkurs został przeprowadzony prawidłowo. GOPS zamieścił informację o wakacie na swojej stronie internetowej, którą odczytało 64 osoby w  tym tylko jedna zgłosiła chęć podjęcia pracy. Dodał także, że nie ma prawnych możliwości ogłaszania konkursów wyłącznie dla mieszkańców jednej gminy.

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

REKLAMA

HITPOL
AUTO-SOPALA
Mechanika Pojazdowa u Jacka
Origum

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl