Wojciech Skruch - Prawo i Sprawiedliwość

Szczegóły budżetu Gminy Ciężkowice na 2014 rok

10 stycznia 2014
Publikacja: Piotr Rutka

budzet-gminnyDwa tygodnie temu, w artykule opisującym przebieg sesji Rady Miejskiej w Ciężkowicach poinformowaliśmy Państwa o przyjęciu przez radnych uchwały budżetowej na 2014 rok. Wskazaliśmy wtedy jedynie ogólne kwoty zaplanowanych dochodów i wydatków, dzisiaj przytaczamy więcej szczegółów z uchwalonego budżetu.

Jak każdy budżet, np. domowy, budżet gminy składa się z dochodów i wydatków. Zarówno dochody jak i wydatki są ściśle sklasyfikowane w działach, rozdziałach i paragrafach budżetowych. Opisując obrazowo, budżet gminny to worek z ponad 30 milionami złotych (w przypadku Gminy Ciężkowice). Uchwała budżetowa to zeszyt z dokładnym zapisem, jaka kwota może zostać na co wydana. Wydanie dowolnej kwoty pieniędzy, na inny cel niż zapisany w uchwale może skończyć się dyscypliną finansową. Inaczej niż w budżecie domowym, w którym jeśli braknie nam pieniędzy na lekarza, to dobieramy z puli przeznaczonej na zakup nowych mebli (zakładając, że taką pulę mamy). W budżecie gminnym każda zmiana celu wydatkowania musi być poprzedzona stosowną zmianą w uchwale budżetowej. Zmian tych, dokonują radni podczas głosowania, a nad całym procesem czuwa Regionalna Izba Obrachunkowa.

Aby wydawać pieniądze, najpierw musimy je mieć, czyli musimy uzyskać jakiś dochód. Gmina Ciężkowice, ze względu na swoją specyfikę (np. brak wielkiego przemysłu) lwią część swoich dochodów uzyskuje dzięki subwencjom i dotacjom celowym z budżetu państwa, a o wiele mniej z pobranych podatków. Dochody Gminy Ciężkowice w 2014 rok zaplanowano na poziomie 34 365 608 złotych. W tej kwocie 30 708 090 złotych to dochody bieżące, a więc pieniądze na bieżące funkcjonowanie umożliwiające wykonywanie celów statutowych przez urząd, szkoły, ośrodek pomocy, itd. Pozostałe 3 657 518 zł to dochody majątkowe, mieszczą się w nich np. wpływy ze sprzedaży majątku oraz dotacje na inwestycje, które powiększają majątek gminy. W 2014 roku najwięcej dochodów majątkowych (blisko 2,5 miliona złotych) Gmina Ciężkowice uzyska dzięki dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Przejdźmy do wydatków, które w 2014 roku mają wynieść 31 838 460 złotych. Podobnie jak dochody, wydatki dzieli się na bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące, jak sama nazwa wskazuje mają pokryć bieżące funkcjonowanie i realizację celów statutowych gminy, a właściwie jej jednostek organizacyjnych (urzędu, szkół, ośrodka pomocy społecznej, centrum kultury, bibliotek) – zostały zaplanowane w wysokości 30 708 090 złotych. Wydatki majątkowe, to najciekawsza część budżetu, ponieważ odzwierciedla ilość i jakość inwestycji realizowanych przez samorząd, dlatego im przyglądniemy się szczegółowo.

Wydatki majątkowe w Gminie Ciężkowice zaplanowane na 2014 rok wynoszą 2 638 580 złotych, w tym środki z Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi wynoszą 1 745 733 zł. Rozdysponowane zostały w następujący sposób:

W zakresie modernizacji centrów wsi:
554 600 zł – Rewitalizacja centrum wsi Pławna
460 300 zł – Zagospodarowanie centrum wsi Siekierczyna
441 700 zł – Zagospodarowanie centrum wsi Ostrusza
289 133 zł – Zagospodarowanie centrum wsi Falkowa

W zakresie dróg i chodników:
455 452 zł – Budowa dróg gminnych (w ramach funduszów sołeckich)

89 000 zł – Budowa 300 metrowego odcinka chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w Zborowicach
50 000 zł – Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kąśnej Górnej
15 045 zł – Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w Zborowicach – w ramach funduszu sołeckiego

W zakresie projektu uzdrowiskowego:
55 350 zł – Opracowanie projektu robót geologicznych mających na celu ocenę stanu technicznego i określenie zasobów wód termalnych w odwiercie Ciężkowice I

W zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych:
50 000 zł – Zakup samochodu dla OSP Jastrzębia
30 000 zł – Remont budynku OSP w Bruśniku
15 000 zł – Remont poddasza OSP Ciężkowice

Inne:
100 000 zł – Rezerwa celowa na inwestycje
20 000 zł – Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy w Ciężkowicach
13 000 zł – Budowa studni w Pławnej

Wato nadmienić, iż planowane wydatki majątkowe w okresie obejmującym rządy obecnej kadencji kształtowały się następująco:
2011 rok – 12 858 037 zł, 2012 rok – 9 852 909 zł, 2013 rok – 8 854 461 zł

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

REKLAMA

Mechanika Pojazdowa u Jacka
AUTO-SOPALA
Origum
HITPOL

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl