Tańce i pieśni Pogórza zawitały do szkół

22 czerwca 2018
Publikacja: CKiP

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Oś priorytetowa 6. Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego – Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice od sierpnia 2017 roku realizuje projekt pn. „Nasze Pogórze, Nasze Tradycje”. W Domu Kultury w Jastrzębi prowadzone są warsztaty choreograficzne dla dzieci z zespołu „Mali Jastrzębianie”. W zajęciach uczestniczy ok. 40 dzieci z kilku wiosek naszej gminy. O sposobach rekrutacji informowaliśmy przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Program warsztatów choreograficznych przewiduje naukę tańców z regionu Pogórza oraz regionów sąsiednich, naukę miejscowej gwary, piosenek, zabaw, zwyczajów i obrzędów. Celem Projektu jest także dotarcie do jak największej ilości odbiorców z przekazem rodzimej tradycji. Temu celowi służy tzw. Kurenda, z którą docieramy do wszystkich szkół naszej gminy, a także 2 wybranych szkół w gminie Pleśna. Realizacja tego zadania podzielona jest na 3 kwartały (część w bieżącym roku, pozostała w 2019 roku). W II kwartale 2018 roku grupa złożona z dwóch par tanecznych zespołu „Mali Jastrzębianie” oraz 5 przedstawicieli Zespołu „Pogórzanie” odwiedziła 5 szkół podstawowych /Bogoniowice, Kipszną, Bruśnik, Falkową, Zborowice/ prezentując bogaty program, według wcześniej przygotowanego scenariusza. Odbiorcy (uczestnicy) – a byli nimi dzieci przedszkolne, ze szkół podstawowych oraz gimnazjum, miały okazję zetknięcia się z podstawowymi informacjami na temat regionu, na którym mieszkają. 

Zostali zapoznani i zaproszeni do wspólnych zabaw, wyliczanek. Przedstawiciele zespołu „Pogórzanie” przenosili słuchaczy w dawne czasy, prezentując opowiadania, legendy, przyśpiewki i piosenki z regionu „Pogórza Ciężkowickiego”. W programie spotkań nie zabrakło informacji na temat historii zespołów, osiągnięć a przede wszystkim celu Kurendy. Okazało się, że był i jest to ważny element edukacji dzieci, często niemającej podstawowej wiedzy o zespołach i tradycjach własnego regionu. Najbardziej widowiskową częścią spotkania była prezentacja i nauka piosenek oraz tańców.

Bardzo ważną sprawą dla funkcjonowania zespołów regionalnych, jest posiadanie strojów i instrumentów – kto na co dzień zajmuje się tym tematem, doskonale wie w czym tkwi problem. Dzięki projektowi udało się zaplanować i zakupić pewną część strojów regionalnych a także dwa instrumenty ludowe – klarnet i skrzypce. Czekamy teraz na chętnych muzyków oraz nowych tancerzy.

                                                                                                          Stanisław Deś

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

REKLAMA

AUTO-SOPALA
Mechanika Pojazdowa u Jacka
HITPOL

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl