W Ciężkowicach powstaje Komitet Rewitalizacji – czym on jest?

23 maja 2017
Publikacja: Piotr Rutka

Ustawa o rewitalizacji wprowadza obowiązek powołania Komitetu Rewitalizacji.  Komitet nie ma żadnych kompetencji władczych. Może jednak wydawać opinie i doradzać w sprawach związanych z procesem rewitalizacji.

Zadaniem Komitetu jest dostarczanie w procesie rewitalizacji opinii i stanowisk, które mają pomóc gminie w prawidłowym ukształtowaniu jego przebiegu. Na forum Komitetu możliwe jest również prowadzenie dyskusji (dialogu) na temat planowanych rozwiązań, sposobu ich realizacji oraz ewaluacji rewitalizacji. Komitet stanowi organizacyjny łącznik między organami gminy a pozostałymi interesariuszami rewitalizacji, stanowiąc jeden ze środków zapewnienia partycypacyjnego charakteru rewitalizacji.

W skład Komitetu powinni wchodzić przedstawiciele różnych grup interesariuszy, w tym mieszkańców obszaru rewitalizacji i pozostałych mieszkańców gminy.

KOMITET REWITALIZACJI:

  • jest jednym ze sposobów zapewnienia udziału interesariuszy,
  • stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach,
  • pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Burmistrza

Procedura powołania Komitetu przewiduje przeprowadzenie konsultacji społecznych  dotyczących określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. W Gminie Ciężkowice konsultacje społeczne odbyły się w terminie- od 4 marca 2016 roku do 4 kwietnia 2016. Wraz z zaproszeniem opublikowano projekt Uchwały z Regulaminem Komitetu Rewitalizacji oraz Formularz konsultacyjny. Po przeprowadzonych konsultacjach Rada Miejska w Ciężkowicach Uchwałą nr XV/105/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. przyjęła zasady wyznaczania oraz regulamin działania Komitetu Rewitalizacji,

Po podjęciu uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Burmistrz Gminy w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia GPR powołuje Komitet Rewitalizacji Zarządzeniem.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Komitetu Rewitalizacji jego członkowie zostaną wybrani w drodze otwartej procedury. Informacja o naborze członków  Komitetu została opublikowana dniu 19 maja 2017r. na stronie internetowej Gminy Ciężkowice (www.ciezkowice.pl), na stronie BIP Gminy Ciężkowice, tablicy ogłoszeń Gminy Ciężkowice oraz na portalu internetowym Pogórze24.pl. Termin zakończenia naboru to 20 czerwca 2017r.

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

Według przepisów ustawy o rewitalizacji KOMITET REWITALIZACJI opiniuje:

  • projekt Gminnego Programu Rewitalizacji (o ile Komitet Rewitalizacji powstał przed uchwaleniem GPR),
  • projekty aktów planistycznych,
  • projekt uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
  • ocenę aktualności i stopnia realizacji GPR sporządzoną przez Burmistrza.

Zgodnie z treścią Regulaminu Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Ciężkowice Komitet Rewitalizacji może liczyć od 15 do 33 osób.

Zatem, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w proces rewitalizacji Naszej Gminy i zgłoszenie swojej kandydatury do Komitetu Rewitalizacji. Formularze Naboru dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Ciężkowice, pok. 25, na stronie internetowej Gminy Ciężkowice (www.ciezkowice.pl) , na stronie BIP Gminy Ciężkowice oraz na portalu internetowym Pogórze24.pl.

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl