ZSOiZ w Ciężkowicach poszukuje pracownika

16 grudnia 2017
Publikacja: Piotr Rutka

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku referenta w wymiarze 1/2 etatu.

Opis stanowiska i warunków pracy:

 1. praca o charakterze administracyjno – biurowym związana z obsługą komputera, stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe,
 2. na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe, do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: obciążenie narządu  wzroku (ponad połowę dobowego wymiaru czasu pracy),
 3. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach nie będących nauczycielami, średnia kwota wynagrodzenia na tym stanowisku wynosi 2 100,00 (brutto) dla pełnego etatu,
 4. umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia jej na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych,
 5. rozpoczęcie pracy: 15 stycznia 2018 r.

 

Wymagania niezbędne:

Referentem może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowana opinią,
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Szczegółowe informacje dostępne są w BIP pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/zsoizwciezkowicach,m,301105,nabor-na-wolne-stanowiska-urzednicze.html

Źródło: ZSOiZ Ciężkowice

POLUB NAS NA FACEBOOKU!
SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ!
REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

REKLAMA

MSERWIS v2
HITPOL
Origum
Mechanika Pojazdowa u Jacka
AUTO-SOPALA

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl