Druga edycja imprezy „Pogórzańskie Swary” za nami

21 grudnia 2021    
Publikacja: Dariusz Oleksowicz

„Masz babo koło!” czyli jak efektywnie działać i promować kulturę ludową w kole gospodyń wiejskich to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie „Cieszko” w Ciężkowicach od lipca do grudnia 2021 roku.

Dofinansowanie bogatej oferty działań warsztatowych, pozyskano z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030, Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego, Sfera działalności pożytku publicznego 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Projekt skierowany był do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Ciężkowice. W działaniach projektowych wzięło udział 5 Kół, tj. (Bruśnik, Kąśna Dolna, Pławna, Jastrzębia i Ciężkowice), reprezentowanych przez 8 przedstawicieli dorosłych z każdego Koła, czyli razem 40 osób dorosłych. Ponadto każde z 5 KGW zakwalifikowane do projektu zrekrutowało po 6 dzieci i młodzieży do działań warsztatowych (warsztaty z zakresu kultury ludowej, teatralne).

Projekt miał na celu zaktywizowanie 40 członków KGW z terenu gminy Ciężkowice w kierunku stworzenia sieci sprofilowanych, współpracujących ze sobą organizacji, upowszechniających autentyczną kulturę ludową (czyli w uproszczeniu taką, która faktycznie funkcjonowała u naszych przodków) poprzez pracę na zasobach kół, wyposażenie ich w nowe kompetencje, wypracowanie profilów działalności w trakcie warsztatów, konsultacji z etnografem, nagrywanie filmów prezentujących kulturę ludową, organizację mikrowarsztatów dla dzieci i ekranizację powiastek ludowych pod okiem animatora. Wszystkie powyższe działania miały na celu integrację społeczności kół, promocję ich działalności, upowszechnienie wiedzy o kulturze ludowej Pogórza Karpackiego wśród mieszkańców regionu, w tym najmłodszego pokolenia, podtrzymanie tej autentycznej kultury ludowej, bez współczesnych naleciałości, bez mieszania krain etnograficznych, gwar i strojów. Właśnie ta autentyczność ma decydujące znaczenie dla zachowania „prawdziwej” kultury ludowej.

W ramach projektu nagrane zostały filmy promujące autentyczną kulturę ludową Pogórza Karpackiego z komentarzem etnografa, wydany został album – publikacja wyjątkowa, prezentująca kulturę ludową i kulinarną Pogórzan z fotografiami z nagrań i komentarzem etnografa, odbyły się również konsultacje z etnografem oraz warsztaty z coachem, pracującym nad strategią rozwoju KGW. Przeprowadzono konsultacje ze specjalistami, warsztaty tematyczne dla dzieci promujące autentyczną kulturę ludową, warsztaty teatralno-literackie w wyniku których nagrano opowiastki ludowe związane z Pogórzem. Podsumowaniem wszystkich działań był przegląd artystyczny i kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich  z terenu gminy Ciężkowice „Pogórzańskie Swary”, który odbył się 18 grudnia w Domu Kultury w Jastrzębi.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania


ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl