INFORMACJA WPROST:  INFORMACJA BURMISTRZA BOBOWEJ DOTYCZĄCA ROZLICZENIA POMOCY DLA POGORZELCÓW Z SIEDLISK


INFORMACJA BURMISTRZA BOBOWEJ DOTYCZĄCA ROZLICZENIA POMOCY DLA POGORZELCÓW Z SIEDLISK

W dniu 27.01.2021r. doszło do tragicznego pożaru w Siedliskach. W wyniku pożaru dach nad głową straciła rodzina z czwórką dzieci. Podjęto wówczas wiele przedsięwzięć, aby zabezpieczyć poszkodowanych członków rodziny i pomóc w odbudowie nowego domu.

Został utworzony Społeczny Komitet z osób zaufania publicznego, który w ścisłej współpracy z Burmistrzem Bobowej i Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizował zbiórkę pieniędzy na odbudowę domu dla poszkodowanej  rodziny.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku zebrano na koncie 138 065,75 zł. Na w/w kwotę składają się następujące wpłaty:

– 29 863,00 zł – ze zbiórki do puszek prowadzonych w instytucjach, parafiach, szkołach, organizacjach z terenu Gminy Bobowa

– 19 906,00 zł  – z licytacji prowadzonych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy w Bobowej

– 88 296,75 zł – stanowi kwota wpłat indywidualnych darczyńców oraz firm i instytucji z terenu całego województwa małopolskiego.

Zebrane środki przy zaangażowaniu Burmistrza Bobowej i pracowników Urzędu Miejskiego w Bobowej pozwoliły na wykonanie następujących prac:

Dokonane prace/zakupy Realizacja ze środków Społecznego Komitetu Cena rynkowa
Pomoc w regulacji stanu prawnego działki przez UM Bobowa 0,00 0,00
Uzyskanie projektu budowlanego 1,00 2 800,00
Nieodpłatne wykonanie mapy do celów projektowych oraz wytyczenie  budynku pod budowę przez geodetę Pana Leszka Stępnia 0,00 1 500,00
Przekazane nieodpłatnie z zasobów Gminy Bobowa 5 samochodów żwiru na wykonanie drogi dojazdowej do budowy oraz na zasypkę fundamentów 0,00 3 000,00
Adaptacja projektu typowego budowlanego, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu, pełnienie funkcji kierownika budowy 6 519,00 9 000,00
Zakup materiału na ściany fundamentowe, izolacje, ściany konstrukcyjne i działowe 23 444,92 25 000,00
Nieodpłatnie wykonanie drogi dojazdowej do budowy, wykonanie wykopu pod fundamenty, zasypka fundamentów 10  rgh. (koparka gminna) 0,00 1 200,00
Bezpłatnie przekazanie betonu na fundamenty, podłogę na gruncie i strop  28 m3  przez firmę Hażbud 0,00 8 260,00 zł
Gmina Bobowa nieodpłatnie przekazała drzewo z lasów stanowiących własność Gminy  8 m3 – na budowę dachu 0,00 13 000,00
Wykonanie wycinki drzew – sfinansowane zostało z budżetu Gminy Bobowa 0,00 2 000,00
Zakup pokrycia dachowego 13 548,50 15 000,00
Z uwagi na oświadczenie poszkodowanej rodziny (spadek temperatury oraz opady śnieg ) o braku możliwości dokończenia dalszych robót dekarskich i murarskich zaszła pilna konieczność zlecenia dalszych robót firmie zewnętrznej 10 482,27 13 000,00
Zakup i zamontowane okien i drzwi pcv 11 000,00 14 000,00
Zakup części  materiałów na roboty elewacyjne, docieplenie poddasza, podłogi 25 395,05 27 000,00
przetarcie drewna na kantówki 2 100,00 2 500,00
Wykonania zjazdu zgodnie z projektem 6 519,00 7 000,00
zakup stali 7 156,00 10 000,00
Razem 106 165,74 154 260,00

 

Jak wynika z powyższego zestawienia koszty dotychczas wykonanych usług i zakup towarów sfinansowanych ze środków zgromadzonych na rachunku Komitetu Pomocy Pogorzelcom w Siedliskach wyniosły 106 165,74 zł. Biorąc pod uwagę ceny rynkowe usług i towarów, wykonanie prac kosztowałoby 154 260,00 zł,  a co za tym idzie zaoszczędzona została kwota 48 094,26 zł. W budowę domu włączyli się członkowie rodziny pogorzelców, którzy  wykonali część prac budowlanych.

Obecnie trwają prace instalacyjne wod-kan, część c.o. oraz docieplenie poddasza. Do dyspozycji została kwota 31 900,01 zł.

Dodatkowo należy wspomnieć, że równocześnie zorganizowana została przez najbliższą rodzinę osobna zbiórka na portalu Zrzutka.pl, na której zebrano kwotę 35 276,00 zł. Rodzina do dnia 31 grudnia 2021 roku przedstawiła faktury na wydatkowanie 30 656,49 zł m.in zapłacono odwiert studni głębinowej, zakup folii, betonu do celów niekonstrukcyjnych, przyłącz prądu, zakup desek i drobnych narzędzi i materiałów budowlanych. Pozostałą kwotę tj. 4 619,51 zł nie rozliczono.

Z tytułu odszkodowania, które rodzina otrzymała za spalony dom, do chwili obecnej nie zostały zaangażowane żadne środki na obudowę nowego domu.

 INFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
http://naszabobowa.pl/informacja-burmistrza-bobowej-dotyczaca-rozliczenia-pomocy-dla-pogorzelcow-z-siedlisk/125030/ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl