INFORMACJA WPROST:  III Sesja Rady Miejskiej w Bobowej


III Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 18 czerwca 2024r r. odbyła się III Sesja Rady Miejskiej.
Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:
1. Uchwała Nr III/7/24 z dnia 18 czerwca 2024 r w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Bobowa Emilowi Czechowi,
2. Uchwała Nr III/8/24 z dnia 18 czerwca 2024 r w sprawie zmiany Uchwały Nr L/413/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa,
3. Uchwała Nr III/9/24 z dnia 18 czerwca 2024 r w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bobowa i jej jednostkom organizacyjnym,
4. Uchwała Nr III/10/24 z dnia 18 czerwca 2024 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat,
5. Uchwała Nr III/11/24 z dnia 18 czerwca 2024 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Bobowa,
6. Uchwała Nr III/12/24 z dnia 18 czerwca 2024 r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Sędziszowa,
7. Uchwała Nr III/13/24 z dnia 18 czerwca 2024 r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Wilczyska,
8. Uchwała Nr III/14/24 z dnia 18 czerwca 2024 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 981 w miejscowości Bobowa”,
9. Uchwała Nr III/15/24 z dnia 18 czerwca 2024 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2024,
10. Uchwała Nr III/16/24 z dnia 18 czerwca 2024 r w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/563/23 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,
11. Uchwała Nr III/17/24 z dnia 18 czerwca 2024 r w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej,
12. Uchwała Nr III/18/24 z dnia 18 czerwca 2024 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa w miejscowości Brzana – działka nr 538INFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
http://naszabobowa.pl/iii-sesja-rady-miejskiej-w-bobowej-2/184442/


ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl