INFORMACJA WPROST:  Umowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej podpisana


Umowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej podpisana

W dniu 19 stycznia 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Bobowej  Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza podpisał umowę z  Zakładem Usługowo-Produkcyjno-Handlowym „HAŻBUD” Sp. z o.o. z Gorlic na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobowa.

Wartość inwestycji po przetargu 16 942 140,00 zł. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych  dzięki staraniom Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy, to kwota  15 858 349,00 zł.  co stanowi  93,6 %,  udział własny  z budżetu gminy 1 083 791,00  zł.  stanowi   6,4 %.

W ramach zadania wykonane zostaną następujące  roboty  budowlane:

  • Budowa sieci wodociągowej w mieście Bobowa ul. Zielona oraz w sołectwach Berdechów, Jankowa, Stróżna (przysiółki Podlesie, Pułanki i Nowa Wieś) oraz Wilczyska.
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Siedliska, Stróżna (przysiółki Pułanki i Nowa Wieś) i Jankowa (wraz z budową oczyszczalni ścieków oraz przepompownią)
  • Rozbudowa budynku hydroforni w Siedliskach
  • Przebudowa przepompowni ścieków w Bobowej
  • Modernizacja studni ujęciowej w Bobowej
  • Dostawa i montaż urządzeń w przepompowni ścieków na oczyszczalni ścieków w Siedliskach

Rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej mogły być objęte jeszcze inne obszary, ale ze względu na trudności jakie stwarzali niektórzy mieszkańcy  nie można było   jeszcze w szerszym zakresie  zrealizować  inwestycji. Będą czynione starania, aby w możliwie krótkim czasie również objąć ten teren, gdzie było zlecone wykonanie dokumentacji projektowej.INFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
http://naszabobowa.pl/umowa-na-rozbudowe-sieci-wodociagowej-i-kanalizacyjnej-podpisana/125014/ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl