INFORMACJA WPROST:  ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH


4 października 2019 (piątek) w miejscowościach Olszyny i Kołkówka.

Olszyny w godzinach od 7.30 do 14.00 na Placu przy Remizie OSP

Kołkówka w godzinach od 7.30 do 12.00 na Placu przy Remizie OSP

odbędzie się zbiórka odpadów:

  • zebranych w sposób selektywny przeterminowanych leków i chemikaliów,
  • zużytych baterii i akumulatorów,
  • budowlanych i rozbiórkowych w ilości do 0,5m3
  • zużytych opon do 4 sztuk,
  • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • inne odpady niebezpieczne

Daty zbiórki w pozostałych miejscowościach zostaną podane w terminie późniejszym.

UWAGA

Odpady dostarczone przed rozpoczęciem zbiórki nie będą zbierane.

Wyznaczone punkty objęte zostaną monitoringiem na 48 godzin przed terminem odbioru.INFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
https://rzepiennik.pl/zbiorka-odpadow-wielkogabarytowych-2/ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl