INFORMACJA WPROST:  Dofinansowanie do utworzenia żłobka w Szerzynach w ramach programu MALUCH+ 2022-2029


Gmina Szerzyny uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Utworzenie 29 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Szerzyny 690”.

Projekt zakłada adaptację Budynku Opieki Nad Małym Dzieckiem w Szerzynach i jego najbliższego otoczenia na potrzeby utworzenia żłobka w Szerzynach do 26 maja 2026 roku.

Zakres projektu:
Adaptacja Budynku Opieki Nad Małym Dzieckiem w Szerzynach i jego najbliższego otoczenia na potrzeby utworzenia żłobka w Szerzynach dla 29 dzieci do lat trzech. W ramach zadania planowanego do sfinansowania ze środków programu MALUCH+ zostaną wykonane: Dodatkowe roboty budowlane celem dostosowania budynku do potrzeb utworzenia żłobka. Wykonanie elementów zagospodarowania terenu: dojść i dojazdów do budynku, nawierzchni z kostki gr. 6 i 8 cm, dokończenie budowy kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do rowów, ułożenie kabli do zasilania oświetlenia (fundamenty, bednarka) wraz z lampami, sterowania bramą wjazdową i domofonu, wyposażenia kuchni poprzez dostawę i montaż zmiękczaczy do wody. Wykonania prac niwelacyjnych terenu i prac ziemnych (w tym rozbiórki starego ogrodzenia od strony południowej żłobka) uformowanie skarpy przy drodze p.poż. oraz humusowanie terenu i obsiew trawą. 

Koszt realizacji projektu: 1 152 915,40 zł, w tym:

– dofinansowanie z programu MALUCH+ w wysokości 1 070 962,75 zł (954 670,66 zł – środki Krajowego Planu Odbudowy, 116 292,09 zł – środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT)

– środki własne Gminy Szerzyny 81 952,65 zł.

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ostateczni odbiorcy wsparcia mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Nowa odsłona programu „Maluch+” obejmuje lata 2022-2029.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 INFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
https://szerzyny.pl/dofinansowanie-do-utworzenia-zlobka-w-szerzynach-w-ramach-programu-maluch-2022-2029/ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl