INFORMACJA WPROST:  Kolejne wnioski przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy Szerzyny z dofinansowaniem


Tym razem udało się pozyskać wsparcie finansowe dla trzech jednostek OSP z terenu Gminy Szerzyny ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie! Dotacje pozwolą na realizację następujących zadań:

  • OSP KSRG Szerzyny, dotacja w wysokości: 4.657,88 na zadanie pn. Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Jednostki OSP Szerzyny.
  •  OSP KSRG Żurowa, dotacja w wysokości: 5.970,25 zł na zadanie pn. Zakup niezbędnej odzieży specjalistycznej do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP Żurowa.
  •  OSP Ołpiny, dotacja w wysokości: 4.859,61 zł na zadanie pn. Zakup specjalistycznego sprzętu i umundurowania do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP Ołpiny.

– Serdecznie gratuluję jednostkom OSP KSRG Szerzyny, OSP KSRG Żurowa oraz OSP Ołpiny za bardzo dobrą współpracę z Gminą Szerzyny w zakresie skutecznego pozyskiwania środków przeznaczanych na rzecz ochrony środowiska! Dziękuję za tak wiele wspólnych cennych inicjatyw społecznych!  Serdecznie dziękuję Panu dr. Kazimierzowi Koprowskiemu – Prezesowi WFOŚiGW w Krakowie za przychylenie się do wszystkich wniosków przygotowanych przez Gminę Szerzyny i złożonych przez jednostki! – dziękuje wójt Grzegorz Gotfryd.



INFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
http://szerzyny.pl/kolejne-wnioski-przygotowane-przez-pracownikow-urzedu-gminy-szerzyny-z-dofinansowaniem/



ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl