INFORMACJA WPROST:  Zawiadominie LXXXVII sesja nadzwyczajna RG Szerzyny


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z § 21 ust. 4 Statutu Gminy Szerzyny (Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2022 roku poz. 1754) zwołuję LXXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 16 listopada 2023 r. (czwartek) na godzinę 1600, w sali Narad Urzędu Gminy Szerzyny pok. 005 proponując następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osób fizycznych nieruchomości położonej we wsi Swoszowa.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.

  5. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2023-2039.

  6. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Szerzyny.

Sesja Rady Gminy Szerzyny transmitowana będzie za pośrednictwem Strony BIP Gminy Szerzyny.

Link do strony: https://bip.malopolska.pl/ugszerzyny,m,309473,kadencja-2018-2023.htmlINFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
https://szerzyny.pl/zawiadominie-lxxxvii-sesja-nadzwyczajna-rg-szerzyny/ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl