INFORMACJA WPROST:  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia wieś Szerzyny 11.01.2023


W Y K A Z

Nieruchomości przeznaczone do użyczenia

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Nr działki

Pow.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

(netto)

Forma zbycia nieruchomości

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkownika wieczystego / opłat z tytułu użytkownika, najmu , dzierżawy

Termin wnoszenia opłat oraz zasady aktualizacji

Termin zagospodarowania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

TR2T/00210605/9

Działka nr

2791 położona w obrębie Szerzyny

1,5505 ha Przedmiotem użyczenia jest obszar o pow. 6 m2 zlokalizowany na działce nr 2791 Przeznaczenie – U18 tereny zabudowy usługowej (komercyjnej i publicznej )

Sposób zagospodarowania – z przeznaczeniem na ustawienie pojemników metalowych na odzież używaną.

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

6 lutego 2023

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych urzędu na okres 21 dni tj. od dnia 13.01.2023 r. do dnia 03.02.2023 r.

Szerzyny, dnia 11.01.2023 r.

WÓJT

Grzegorz GotfrydINFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
http://szerzyny.pl/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-uzyczenia-wies-szerzyny-11-01-2023/ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl