INFORMACJA WPROST:  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Gminie Szerzyny


– Zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022 w pięciu szkołach podstawowych w Gminie Szerzyny. Rok trudny, wymagający organizacyjnie, w którym zdalne nauczanie czasowo zastąpiło tradycyjną formę relacji uczeń – mistrz, rok w którym przyjęliśmy uciekających przed wojną Ukraińców. Był to także dobry rok inwestycyjnie, w którym kompleksowo zmodernizowaliśmy system ogrzewania w czterech placówkach oświatowych, oddaliśmy nową salę gimnastyczną w Żurowej, doposażyliśmy pracownie tematyczne, kontynuujemy prace przy budowie nowego przedszkola i żłobka w Szerzynach, świętowaliśmy 25-lecie Szkoły Podstawowej w Swoszowej. Najważniejsze pozostają jednak osiągnięcia Uczennic i Uczniów, którzy pomimo trudności, wykazali się pracowitością, sumiennością i obowiązkowością. Dokładnie 107 Uczennic i Uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 5,0 na świadectwie kończącym klasę przy wyróżniającym się zachowaniu. – podsumowuje rok szkolny 2021/2022 wójt Grzegorz Gotfryd.
Najlepszy wynik w nauce w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Szerzyny osiągnął Hubert Filipak z Szkoły Podstawowej w Szerzynach uzyskując średnią ocen 5,83!
Najlepszy wynik w nauce w Szkole Podstawowej w Czermnej osiągnęła Dominika Walczyk uzyskując średnią ocen 5,67!
Najlepszy wynik w nauce w Szkole Podstawowej w Ołpinach osiągnął Artur Karaś uzyskując średnią ocen 5,75!
Najlepszy wynik w nauce w Szkole Podstawowej w Swoszowej osiągnął Michał Szarek uzyskując średnią ocen 5,40!
Najlepszy wynik w nauce w Szkole Podstawowej w Żurowej osiągnął Marek Duda uzyskując średnią ocen 5,47!
Dwoje Uczniów: Magdalena Kuś i Tymoteusz Wójcik ze Szkoły Podstawowej w Szerzynach przez osiem lat nauki nie opuścili ani jednego dnia, uzyskując 100% frekwencję.
Uczeń Szkoły Podstawowej w Czermnej Makowicz Michał był laureatem XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego.
Uczeń klasy III Szkoły Podstawowej w Żurowej Antonii Drożdż reprezentuje w dniu jutrzejszym Gminę Szerzyny na etapie centralnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom, wychowawcom, katechetom za cały rok wytężonej pracy i poświęcenia. Dziękuję pracownikom administracji i obsługi za Waszą pracę, by szkoły mogły prawidłowo funkcjonować. Jestem niezmiennie wdzięczny Dyrektorom szkół i przedszkoli z Gminy Szerzyny za dobrą współpracę z organem prowadzącym, dbanie o poziom kształcenia a także potrzeby materialne obiektów oświatowych. Dziękuję pracownikom Centrum Zarządzania Edukacją Gminy Szerzyny za ich całoroczną pracę.
Dziękuję za obecność na uroczystym zakończeniu roku szkolnego Pani Bożenie Nowak – Starszej Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Tarnowie, która sprawuje nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi Gminy Szerzyny. – dziękuje wójt.


INFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
http://szerzyny.pl/uroczyste-zakonczenie-roku-szkolnego-2021-2022-w-gminie-szerzyny/ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl