INFORMACJA WPROST:  Znaczenie portfolio zawodowego


Do przygotowania rzetelnego CV nie trzeba nikogo przekonywać. Warto wyróżnić się, dać zapamiętać potencjalnemu pracodawcy. Taką możliwość daje przygotowanie portfolio. Po rozpoznaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, doradca zawodowy może pomóc stworzyć portfolio. Zamieszcza się tam wszystko to, co świadczy o posiadanych kompetencjach, np. dokumenty (w tym certyfikaty, zaświadczenia, kwalifikacje), próbki pracy, zdjęcia, filmy, prezentacje albo referencje. Oprócz dotychczasowego dorobku, przyszły pracodawca ma także możliwość poznania potencjału kandydata, jego możliwości w perspektywie czasu.

Forma portfolio może być różna: teczka do zbierania papierowych dokumentów, tabelka w pliku Excel z dowodami przypisanymi do poszczególnych kompetencji (zidentyfikowanych i nazwanym podczas bilansu kariery), stworzone w aplikacji czy też folder w chmurze. Ważne jest, aby forma zidentyfikowanych w trakcie bilansu dowodów była wygodna dla klienta. Bez wątpienia jest to wyróżnik na obecnym, konkurencyjnym rynku pracy.

#EGM2021


INFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
https://www.tuchow.pl/znaczenie-portfolio-zawodowego/ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl