INFORMACJA WPROST:  LXV Sesja Rady Miejskiej w Bobowej


LXV Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

Uchwały podjęte na LXV Sesji Rady Miejskiej w Bobowej w dniu 26 lutego 2024 r.

a) Uchwała Nr LXV/577/24 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Jankowa;
b) Uchwała Nr LXV/578/24 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z części placu targowego w Bobowej przy ul. Grunwaldzkiej w zakresie zasad parkowania samochodów;
c) Uchwała Nr LXV/579/24 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie uchylenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017 – 2023;
d) Uchwała Nr LXV/580/24 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/258/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Sołtysom w Gminie Bobowa,
e) Uchwała Nr LXV/581/24 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bobowa środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2025 roku,
f) Uchwała Nr LXV/582/24 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2024,
g) Uchwała Nr LXV/583/24 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/563/23 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.INFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
https://naszabobowa.pl/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-bobowej/176456/


ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl