INFORMACJA WPROST:  Informacja Małopolskiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego.


Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, informuje potencjalnych klientów zainteresowanych pomocą przy przygotowaniu jakichkolwiek wniosków, w tym wniosków o dopłaty bezpośrednie na rok 2024 udzielaną przez doradcę MODR, aby w sytuacji zgłaszania się z dokumentami do wypełniania wniosków przez osoby trzecie, posiadały one imienne upoważnienie do wykonania danej czynności np. wypełnienia wniosku o dopłaty bezpośrednie wystawione przez beneficjenta pomocy ( posiadacza numeru producenta)

Przykład:

Jan Nowak zamieszkały ( wpisać adres) o numerze producenta (podać numer)upoważnia np. żonę Marię Nowak do reprezentowania siebie podczas pomocy w przygotowaniu wniosku o płatności bezpośrednie w roku 2024 przez doradcę MODR

Upoważnienie winno być podpisane przez beneficjenta pomocyINFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
https://rzepiennik.pl/informacja-malopolskiego-osrodek-doradztwa-rolniczego/


ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl