Nagroda Ministra Edukacji i Nauki w ogólnopolskim konkursie „Kierunek-innowacja 2023” dla nauczyciela z naszego regionu.

11 grudnia 2023    
Publikacja: Paweł Hołda

Nauczyciel Robert Kraj został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Kierunek – innowacja 2023” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie. Znalazł się w gronie najbardziej innowacyjnych nauczycieli w Polsce. Jako jedyny w tej kategorii został wyróżniony z województwa małopolskiego.

Prestiżowe wyróżnienie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie działalności innowacyjnej nauczyciela to świetna promocja dla szkół w których pracuje, ale także całego regionu tarnowskiego.

Innowacja formalnie realizowana była  w Szkole Podstawowej w Janowicach /gmina Pleśna/,  ale z działań innowacyjnych  korzystali i brali w nich udział, także uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemiechowie, Szkoły Podstawowej w Brzozowej /gmina Gromnik/.

Działalność innowacyjna nauczyciela Roberta Kraj w Szkole Podstawowej w Janowicach „KLUB MŁODYCH TALENTÓW”– INKUBATOR POMYSŁÓW, nowoczesne technologie i nauka przez zabawę zyskała uznanie wojewódzkiej komisji konkursowej powołanej przez Kuratora Oświaty w Krakowie.  Wśród  nadesłanych prac jego działalność innowacyjna  została najwyżej oceniona wśród innowacji w województwie. Małopolskie KO działalność innowacyjną nauczyciela nominowało do etapu ogólnopolskiego Konkursu „Kierunek – innowacja 2023” i przekazało do Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie w celu dalszego postępowania konkursowego.

Oceniano przede wszystkim zastosowanie nowatorskich rozwiązań w innowacji oraz innowacyjny pomysł na wykorzystanie w działalności innowacyjnej narzędzi cyfrowych.

Centralna komisja MEiNdziałalność innowacyjną nagrodziła  i wyróżniła tytułem laureata.

Innowacyjny „KLUB MŁODYCH TALENTÓW” to nowoczesne centrum edukacyjne, które umożliwia realizację różnorodnych projektów, wykorzystując zarówno nowoczesne technologie, jak i tradycyjne narzędzia. Jest to miejsce w którym realizowane są zajęcia łączące elementy gier edukacyjnych i pracy projektowej. Projekty te wykorzystują nowoczesne rozwiązania informatyczne, programowalne roboty, zaawansowane systemy projekcyjne, drony, drukarki 3D oraz  AI /Sztuczną Inteligencje/

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje związane z nowymi technologiami, robotyką, programowaniem, mechatroniką. Uczeń przestaje być odtwórcą, staje się projektantem, konstruktorem, wynalazcą, czy twórcą nowej wiedzy.  Wspólnie z uczniami tworzymy  poradniki, filmy instruktażowe, tutoriale umieszczam na Microsoft Stream lub kanale YouTube . Staram się stwarzać uczniom możliwości zdobywania umiejętności przyszłości   w trakcie realizacji zajęć,  projektów  oraz prac konkursowych. W nauczaniu wykorzystuję technologie cyfrowe, stosuję metody aktywizując, cykl Kolba, nauczanie STEAM, naukę przez zabawę, Design Thinking  czyli myślenie projektowe,  metodę PBL przez rozwiązywanie problemów. Staram się być projektantem zadań kształtujących nowe umiejętności ucznia. Zadania te muszą ich rozwijać i być dla nich inspirujące. Staram się, aby proces dydaktyczny umożliwiał uczniom kształtowanie umiejętności kluczowych tj. praca zespołowa, budowanie wiedzy, komunikacja, samodzielność w uczeniu się, rozwiązywanie realnych problemów i tworzenie innowacji, wykorzystanie technologii ICT. Bardzo ważne dla mnie jest także myślenie eksperckie uwzględniające szeroką wiedzę o świecie wraz z umiejętnością szybkiego wyszukiwania informacji, multidyscyplinarna wiedza. Twórcze rozwiązywanie problemów, umiejętności komunikacyjne, w tym umiejętność pracy zespołowej, nieszablonowe myślenie, innowacyjne podejście, gotowość do uczenia się przez całe życie. To uczeń jest w centrum procesu edukacyjnego.   Klub Młodych Talentów pozwala społeczności szkolnej na bycie kreatywnym i twórczym.

Działania  w ramach KLUBU MŁODYCH TALENTÓW można wykorzystać  jako dobre praktyki  dla innych nauczycieli w zakresu wykorzystania sprzętu dydaktycznego    z projektu „Laboratoria Przyszłości”. Szczególnie w zakresie programowania, robotyki, mechatroniki oraz  zastosowania  Sztucznej Inteligencji /AI/.

Innowacyjna przestrzeń „KLUB MŁODYCH TALENTÓW” to nowoczesne centrum edukacyjne, które umożliwia realizację różnorodnych projektów, wykorzystując zarówno nowoczesne technologie, jak i tradycyjne narzędzia. Jest to miejsce w którym realizowane są zajęcia łączące elementy gier edukacyjnych i pracy projektowej. Projekty te wykorzystują nowoczesne rozwiązania informatyczne, programowalne roboty, zaawansowane systemy projekcyjne z zakresu robotyki, mechatroniki.

W „KLUBIE MŁODYCH TALENTÓW” liczy się społeczność współpracujących ludzi, rozwiązujących problemy i wyzwania, czasem budujących wynalazki, dzielących się wiedzą doświadczeniem, wymieniających się poglądami. Takie działania to krok w kierunku nowoczesnej, innowacyjnej  edukacji. Nasze działania umożliwiają doskonalenie kreatywności,  pracy zespołowej, krytycznego myślenia. Realizowane działania pozwalają na doskonalenie kompetencji kluczowych tj. przedsiębiorczości, informatycznych, umiejętności uczenia się, czy też przy korzystaniu ze źródeł obcojęzycznych umiejętności językowych.

Prowadząc zajęcia  wykorzystujemy  sposób „nauka przez zabawę”, cykl Kolba, nauczanie STEAM, Design Thinking czyli myślenie projektowe, korzystamy z metody PBL czyli nauka przez rozwiązywanie problemów. Metoda PBL nauka przez rozwiązywanie problemów to nowoczesne podejście do nauki. Przechodzimy w cywilizację zdigitalizowaną i my musimy przygotować dzieci i młodzież do funkcjonowania w tej rzeczywistości.  Musimy rozumieć, czym jest cywilizacja cyfrowa, jaki jest jej wpływ na dydaktykę. Realizacja innowacji  idealnie wpisuje się w oczekiwania moje i dzieci. Nauka przez zabawę, rozwiązywanie problemów to nowoczesne podejście do nauki.  Uruchomiłem Klub Młodych Talentów w których dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje związane z nowymi technologiami, robotyką, programowaniem, mechatroniką. Na  zajęciach wykorzystuję metodę STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Maths), która jest połączeniem dziedzin takich jak nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka. Dziecko od urodzenia uczy się przez zabawę i doświadczenie, jest to najbardziej naturalny sposób poznawania świata i zasad nim rządzących. Połączenie przedmiotów artystycznych, zadań konstrukcyjnych z przedmiotami ścisłymi powoduje, że matematyka czy fizyka nie jawią się jako coś abstrakcyjnego, a pozwalają wyjaśnić zależności, zaprezentować dane czy przeliczyć potrzebne wielkości. Uczeń przestaje być odtwórcą, staje się projektantem, konstruktorem, wynalazcą, czy twórcą nowej wiedzy.  Wspólnie z uczniami tworzymy  poradniki, filmy instruktażowe, tutoriale umieszczam na Microsoft Stream lub kanale YouTube . Natomiast Microsoft Sway ja i uczniowie wykorzystujemy do promocji naszych działań. Z uczniami mamy możliwość komunikacji zdalnej wykorzystujemy do tego Microsoft Teams.

Przeprowadziliśmy warsztaty z programowania robotów oraz z użyciem platformy programistycznej dla systemów wbudowanych Arduino. Zrealizowaliśmy,  także pokazowe zajęcia z programowania w

językach wizualnych Baltie, Scratch  dla najmłodszych. Instruktorami byli uczniowie klas starszych 7-8. Natomiast dla  młodzieży i dorosłych prowadziliśmy ciekawe zajęcia z wykorzystaniem popularnych języków programowania  C, C++, Python. Przeprowadziliśmy,  także praktyczne programowanie  z użyciem platformy komputerowej stworzonej przez Raspberry Pi. Zorganizowane zostały warsztaty w zakresie budowy sieci z wykorzystaniem technologii webowych i Raspberry Pi celem prezentacji technologicznej rewolucji czyli Internetu rzeczy / IoT/.  Edytor Microsoft MakeCode wykorzystaliśmy do programowania robotów micro:bit.Jako certyfikowany trener firmy INTEL z dziedziny sztucznej inteligencji. Wdrażam innowacyjny model szkolenia Program AI for Youth, przygotowany przez firmę Intel.

Wykorzystujemy drony do nauki przedmiotów STEM oraz wspierana umiejętności miękkich i kompetencji przyszłości

Za pomocą dronów uczniowie mogą w praktyce poznać czym jest m.in. siła nośna, poznać zasady bezpieczeństwa oraz używając aplikacji w smartfonach tworzyć skrypty dla dronów w Scratchu, Pythonie czy Swift.

Drukarka 3D dzięki temu urządzeniu możliwe jest rozbudzenie wyobraźni uczniów i samodzielne wydrukowanie niestandardowych pomocy edukacyjnych m.in. na biologii i geografii.

Uczestnicy KLUBU MŁODYCH TALENTÓW stają się instruktorami i  uczą młodszych.

Czy wiecie, że istnieje coś takiego jak piramida zapamiętywania? Doskonale obrazuje ona, w jaki sposób zapamiętujemy informacje w zależności od metody nauki jaką stosujemy. Przykładowo: z wykładów zapamiętujemy jedynie 5% informacji. Czytając książki, możemy liczyć na nieco lepsze efekty, ale to wciąż tylko 10%. A gdyby tak móc zapamiętać aż… 75%?? Niemożliwe? A jednak!

PRAKTYKA CZYNI MISTRZA

Nauka poprzez praktykę to aż 75% zapamiętywanych informacji. Natomiast nauczając innych to aż 90% zapamiętywanych informacji

Działając innowacyjnie w   „KLUBIE MŁODYCH TALENTÓW”  staram się rozumieć uczniów dorastających w multimedialnym świecie. Wiem, że uczniowie uczą się w sposób efektywny wtedy, kiedy są aktywni i zaangażowani w proces uczenia się.  Staram się stwarzać uczniom możliwości zdobywania umiejętności przyszłości na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych,  w trakcie realizacji projektów  oraz prac konkursowych. W nauczaniu wykorzystuję technologie cyfrowe, stosuję metody aktywizując, cykl Kolba, nauczanie STEAM, naukę przez zabawę, Design Thinking  czyli myślenie projektowe,  metodę PBL przez rozwiązywanie problemów. Staram się być projektantem zadań kształtujących nowe umiejętności ucznia. Zadania te muszą ich rozwijać i być dla nich inspirujące. Staram się, aby proces dydaktyczny umożliwiał uczniom kształtowanie umiejętności kluczowych tj. praca zespołowa, budowanie wiedzy, komunikacja, samodzielność w uczeniu się, rozwiązywanie realnych problemów i tworzenie innowacji, wykorzystanie technologii ICT. Bardzo ważne dla mnie jest także myślenie eksperckie uwzględniające szeroką wiedzę o świecie wraz z umiejętnością szybkiego wyszukiwania informacji, multidyscyplinarna wiedza. Twórcze rozwiązywanie problemów, umiejętności komunikacyjne, w tym umiejętność pracy zespołowej, nieszablonowe myślenie, innowacyjne podejście, gotowość do uczenia się przez całe życie. W pracy dydaktycznej zwracam uwagę na różnorodne polecenia dla ucznia, interdyscyplinarne zadania, wszechstronne oraz kształtujące  ocenianie, zróżnicowane grupy, dyskusje, informacje zwrotną, zadawane pytania. Bardzo ważnym jest także  jakość budowania ocen, sądów, poglądów. Oczywiście niezbędna jest ewaluacja i analiza procesu uczenia się. W mojej pracy nowoczesne środowisko uczenia się jest przede wszystkim podmiotowe. To uczeń jest w centrum procesu edukacyjnego.   Klub Młodych Talentów pozwala społeczności szkolnej na bycie kreatywnym i twórczym.

KLUB MŁODYCH TALENTÓW daje wszystkim wiele inspiracji w jaki sposób należy mądrze wykorzystywać nowe technologie , aby wyposażać uczniów nie tylko w wiedzę i umiejętności, ale uczyć ich życia, nawiązywania kontaktów z innymi, współpracy oraz rozumienia świata poprzez konfrontowanie ze sobą rzeczywistych informacji z różnych dziedzin.

Należy zaznaczyć, że  Robert Kraj był wyróżniony także  przez Microsoft jako innowator edukacji. Posiada  tytuł Microsoft InnovativeEducator Ekspert, nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom.  Wyróżniony został także certyfikatem Microsoft InnovativeEducatorFello w przyznawanym wyróżniającym się ekspertomza  prowadzony coaching, mentoring, konferencje, szkolenia, warsztaty i zapewnianie innowacyjnego rozwoju zawodowego innym nauczycielom.

 

REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl