Nowy sprzęt strażacki dla OSP Zborowice

23 grudnia 2021    
Publikacja: m@c

Dnia 22 grudnia 2021 r. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Zborowice  odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ochronnego tutejszej jednostce, w którym udział wzięli Burmistrz Stanisław Kuropatwa, Skarbnik Dorota Popiela oraz przedstawiciele OSP Zborowice, Prezes Marcin Szymczyk, Naczelnik Krzysztof Baniak.  Wydarzenie było finalnym etapem  złożenia przez Gminę Ciężkowice wniosku do Ministra Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wniosek aplikacyjny obejmował wsparcie finansowe w zakupie 10 kompletów odzieży ochronnej wraz z obuwiem skórzanym dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Zborowice. Po pozytywnej ocenie wniosku aplikacyjnego dnia 20.10.2021 r. podpisano umowę na realizację zadania. Całkowita wartość projektu wyniosła 40 000,00 zł z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości to kwota 30 000, zł,  natomiast pozostała kwota 10 000,00 zł to środki OSP Zborowice będące wkładem własnym.

Projekt ma na celu zwiększenie komfortu oraz bezpieczeństwa strażaków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Bezpieczeństwo akcji to podstawowy element, który pozwala zminimalizować awarie i ograniczyć do minimum sytuacje niebezpieczne, co z kolei pozwala na udzielenie szybkiej i fachowej pomocy ratującej życie.

Źródło: UG Ciężkowice

REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania


ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl