Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Rzepiennik Strzyżewski oficjalnie otwarty

20 października 2021    
Publikacja: Paweł Hołda

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.

Końcem 2017 r Gmina rozpoczęła starania o dofinasowanie inwestycji pod nazwą „Porządkowanie gospodarki odpadowej na ternie gminy Rzepiennik Strzyżewski poprzez budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbiegania odpadów komunalnych” składając wniosek do Urzędu Marszałkowego w Krakowie.

Po wnikliwej analizie wniosku, 03 sierpnia 2018r. została podpisana umowa na dofinasowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa: Ochrona Środowiska, Działanie: Rozwijania systemu gospodarki odpadowej.

Całkowity koszt budowy PSZOK to około 2.720.000,00 zł.

Dofinasowanie RPO stanowi:  1.342.735,96 zł.

Środki własne Gminy to: 1.373.470,00 zł. z czego 1.155.944,00 zł. to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dodatkowo został wybudowany ze środków Gminy (w całości pokryty RFIL) łącznik wodno-kanalizacyjny do obiektu PSZOK za kwotę 236.000,00 zł.

W ramach projektu dokonano zakupu:

  • działki pod inwestycję,
  • sprzętu: koparko-ładowarka, ciągnik, podwozie hakowe, rębak do gałęzi, pług śnieżny, wózek paletowy, kosiarka spalinowa oraz drobne sprzęty ogrodnicze.
  • i wyposażenia w skład którego wchodzą kontenery różnej wielkości i pojemniki na odpady.

W ramach projektu również przeprowadzone były konkursy dla dzieci promujące PSZOK i zachęcające do segregowania odpadów, a także działania promocyjno-informacyjne na ternie Gminy.

Nie odbyło się bez problemów:

  • brak wykonawcy inwestycji, dopiero w trzecim przetargu został wyłoniony
  • intensywne opady deszczu spowodowały opóźnienie w pracach ziemnych i przy murze oporowym,
  • obostrzenia związane z pandemią Covid 19 i związane z nimi opóźnienia w dostawie materiałów budowalnych,
  • opóźnienia w realizacji projektu przyłącza energetycznego

Tekst: UG Rzepiennik Strzyżewski

REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania


ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl