Rodzicu SZÓSTOKLASISTY! Zadbaj o rozwój swojego dziecka.

26 lutego 2024    
Publikacja: REDAKCJA

Rodzicu SZÓSTOKLASISTY! Zadbaj o rozwój swojego dziecka.

Stwórz mu możliwość nauki i rozwoju w zakresie kompetencji kluczowych.

Język angielski i udział w projektach międzynarodowych – ZA DARMO!

Jedyny ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY W OKOLICY – JUŻ FUNKCJONUJE.

ZAPRASZAMY DO GROMNIKA!

 

 

NA CZYM POLEGA NAUCZANIE JĘZYKÓW W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ Z ANGIELSKIM JAKO DRUGIM JĘZYKIEM NAUCZANIA:

  • pierwszym językiem nauczania jest język polski,
  • poszerzenie do 5 godzin tygodniowo zajęć z języka angielskiego,
  • wprowadzenie elementów języka angielskiego przynajmniej na dwóch przedmiotach (ilość wprowadzanego materiału dostosowana do poziomu i możliwości językowych uczniów),
  • nauczanie drugiego języka obcego: język niemiecki od podstaw.

 

PRZEDMIOTY NAUCZANE W JĘZYKU ANGIELSKIM w Zespole Szkół w Gromniku:

– chemia

– biologia

Dwujęzyczność to nowy rozdział w polskiej edukacji. Pierwsze klasy „z wykładowym językiem angielskim” oferowało jedno z warszawskich liceów już w roku 1962, ale były to raczej pojedyncze przypadki w skali kraju, przeznaczone dla pasjonatów myślących o kontynuowaniu nauki na uczelniach zagranicznych. Nie było to wtedy ani łatwe, ani popularne. Po transformacji ustrojowej 1989 roku oraz wstąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej, europejskie i światowe uczelnie stanęły otworem dla polskich uczniów i studiowanie za granicą stało się łatwiejsze. Rosnącej potrzebie takiego kształcenia towarzyszyło zintensyfikowane nauczanie języków obcych, przede wszystkim angielskiego, który wyparł z większości szkół dominujący język rosyjski. Oczywistym jest fakt, że we współczesnym świecie nauka i znajomość języków obcych ma niejednokrotnie kluczowe znaczenie na rynku pracy, jest niezbędna wśród kwalifikacji pożądanych u pracownika, ale także jest medium zdobywania wiedzy, samokształcenia i rozwoju zawodowego. Należy też podkreślić, że ilość kierunków studiów z wykładowym językiem angielskim oferowanych przez polskie renomowane uczelnie systematyczne wzrasta. Znajomość branżowego słownictwa w języku angielskim ułatwia takie studiowanie.

 

Aby zaspokoić te rosnące potrzeby edukacyjne i oczekiwania wobec młodych ludzi na rynku pracy, nowoczesne szkoły nie tylko realizują naukę języków obcych w zwiększonym wymiarze godzin, ale także wprowadziły oddziały dwujęzyczne, co umożliwia młodzieży nie tylko zdobywanie wiedzy  i przygotowywanie się do egzaminów językowych, ale także znajomość terminologii i słownictwa specjalistycznego w języku obcym a także (od niedawna) zdawanie matury na poziomie dwujęzycznym.

Nauczanie dwujęzyczne w Zespole Szkół w Gromniku skierowane jest na poszerzenie wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i rozwój kompetencji w zakresie języka angielskiego obejmujących zakres słownictwa z tych przedmiotów. Uczniowie realizując nowy materiał z biologii i innych przedmiotów przyrodniczych pracują w języku polskim oraz angielskim. Zakres stosowania języka angielskiego jest systematycznie zwiększany do poziomu, który umożliwia swobodną pracę z podstawą programową z danego przedmiotu.

 

Nauczanie w dwujęzyczności to poszerzanie horyzontów naukowych młodzieży. Dzięki poznaniu fachowego lub specjalistycznego słownictwa uczniowie mogą korzystać z publikacji naukowych oraz stron internetowych poświęcanych interesującym je przedmiotom w języku obcym. Większość naukowej treści internetowej napisana jest w języku angielskim, dlatego też jest to najczęściej wybierany język do nauczania w dwujęzyczności. Nauka przedmiotów ogólnokształcących w języku angielskim daje młodzieży możliwość korzystania na bieżąco z zagranicznych publikacji naukowych, zanim zostaną one przetłumaczone na język polski, a co za tym idzie wspomaga konkurencyjność polskiej młodzieży na arenie międzynarodowej.

U osób dwujęzycznych, jest wyższy poziom niż u ich jednojęzycznych rówieśników, myślenia będącego podstawą twórczości, a także selektywnej uwagi pozwalającej wybrać z licznych sygnałów odchodzących do nas z otoczenia, te, które mają dla nas znaczenie.

Badania naukowe przeprowadzone w ostatnich latach wskazują też, że dwujęzyczność może przynieść także szereg korzyści poznawczych. Dzieci, które znają dwa języki, prędzej zyskują świadomość językową, czyli zdadzą sobie sprawę z tego, że język jest kodem, podlega pewnym regułom itp. Dzięki tej świadomości będą mogły w sposób bardziej kompetentny, a zatem szybszy i bardziej skuteczny uczyć się kolejnych języków.

Ważnym aspektem nauczania dwujęzycznego dla współczesnego maturzysty jest też oczywista korzyść, jaką daje łatwość zdobycia miejsca na wymarzonym wydziale wybranej uczelni w kraju dzięki zwiększonej ilości punktów w rekrutacji kandydatom, którzy zdawali maturę dwujęzyczną.

Dzięki nauczaniu w dwujęzyczności młody człowiek po ukończeniu szkoły posiada nie tylko wiedzę ogólną oraz poszerzoną z wybranych przedmiotów, ale także jest przygotowany merytorycznie do kontynuowania nauki w szkole średniej dwujęzycznej, lub za granicą.

Dwujęzyczność dla szkolnej młodzieży to także prestiż i szacunek kolegów z innych szkół, czy klas, bo do takich klas niełatwo się dostać. Dla młodzieży bardziej ambitnej i zdolnej, to łatwiejsze dostanie się na wymarzony kierunek studiów, czy zagraniczną uczelnię oraz szybsza adaptacja w międzynarodowym środowisku. Ilość dziedzin, w których wymagane jest systematyczne pozyskiwanie danych i negocjacje w języku angielskim systematycznie wzrasta.

Lekcje z przedmiotów dwujęzycznych prowadzą nauczyciele, którzy są gruntownie wykształconymi i doświadczonymi praktykami a ich umiejętności zostały dodatkowo wzmocnione przez udział w programie Erasmus+, POWER. Kadra pedagogiczna odbyła wiele szkoleń językowych i dydaktycznych. Nauczyciele przeprowadzili cykl lekcji z młodzieżą pod okiem specjalistów ds. dwujęzyczności. Program wspomógł też kadrę w przygotowaniu materiałów do pracy metodą CLIL.

Uczniowie mają też wiele bezpośrednich korzyści z uczęszczania dooddziału dwujęzycznego.Z przedmiotów dwujęzycznych realizują większą ilość godzin dydaktycznych poszerzoną o zajęcia prowadzone w języku angielskim. Zgodnie z wymaganiami prawnymi, każdy oddział dwujęzyczny ma też dodatkowe 2 godziny tygodniowo języka angielskiego wspomagające to nauczanie. Badania z zakresu neurodydaktyki wskazują też fakt, że nauczanie przedmiotów w dwu językach(w tym przypadku j. polskim i j. angielskim) usprawnia pracę mózgu i zwiększa wyniki osiągane przez uczniów na egzaminach. Dodatkowo dydaktykę i proces wychowawczy będzie wspomagać współpraca z zagranicznymi szkołami oraz wymiana międzynarodowadla młodzieży. Uczniowie będą doskonalić znajomość języka angielskiego goszcząc swoich kolegów z Pragi i uczestnicząc we wspólnych projektach naukowych.Silne wsparcie kształceniu dwujęzycznemu zapewni też realizacja projektów międzynarodowych na platformie eTwinning.

Jak podają specjaliści w tej dziedzinie, dwujęzyczność nie jest krzywdą, ale formą prezentu podarowanego młodzieży, gimnastyką mózgu, wartością dodaną, umiejętnością jak jazda konna, gra w tenisa czy umiejętność jazdy na rowerze. Gdy potocznie mówimy o dwujęzyczności, jawi się nam ona jako coś elitarnego – w naszej wyobraźni pojawiają się tłumacze, dyplomaci, nauczyciele języków obcych, jednym słowem osoby wykształcone, które z równą biegłością posługują się dwoma językami.

 

Źródło: Zespół Szkół w Gromniku

REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl