Nowe inwestycje wodno-kanalizacyjne na terenie gminy Ciężkowice

06 grudnia 2021    
Publikacja: REDAKCJA

Informacja o zrealizowanej inwestycji:

Inwestycja pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice została zrealizowana w latach 2019-2021 dzięki wsparciu środkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, środkami Gminy Ciężkowice oraz Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”.

Umowa na realizację przedsięwzięcia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” podpisana została w dniu 8 kwietnia 2019r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym WOLIMEX Eugeniusz Wojak z Limanowej.

Projekt przewidywał realizację 12 zadań inwestycyjnych:

 1. Zadanie 1 Modernizacja odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Góreckiego i ul. Dziubana w Ciężkowicach,
 2. Zadanie 2 Modernizacja pompowni przy ul. Bocznej i budowa rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach Wykonano modernizacje 359 mb kanalizacji ciśnieniowej,
 3. Zadanie 3 Modernizacja pompowni przy ul. Krynickiej w Ciężkowicach wraz z odcinkami kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej,
 4. Zadanie 4 Rozdział rurociągów dolotowych do oczyszczalni od ul. Parkowej i ul. Ks. Michalika
  w Ciężkowicach,
 5. Zadanie 5 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Spacerowej w Ciężkowicach,
 6. Zadanie 6 Budowa sieci wodociągowych w Bogoniowicach,
 7. Zadanie 7 Zabudowa ciągu technologicznego do odbioru i przeróbki osadów ściekowych
  z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz płuczki piasku na ciągu technologicznym oczyszczalni
  w  Ciężkowicach,
 8. Zadanie 8 Budowa instalacji fotowoltaicznej – oczyszczalnia ścieków w Ciężkowicach,
 9. Zadanie 9 Modernizacja obiektów budowlanych na oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach,
 10. Zadanie 10 Zabudowa na istniejącym rurociągu grawitacyjnym przepływomierza wraz z instalacją systemu monitoringu przepływu w Ciężkowicach,
 11. Zadanie 11 Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Widok
  i Różanej w Ciężkowicach,
 12. Zabudowa punktów poboru wody w gminie Ciężkowice.

W ramach inwestycji:

 • wybudowano 3,44 km sieci kanalizacyjnej,
 • przebudowano 0,33 km sieci kanalizacyjnej,
 • wybudowano 4,03 km sieci wodociągowej,
 • wybudowano i zmodernizowano 2 przepompownie ścieków,
 • wybudowano 2 hydromaty do poboru wody w m. Jastrzębia i Kipszna,

Realizacja inwestycji pozwoliła na podłączenie do sieci wodociągowej 32 budynków mieszkalnych oraz 22 budynków do sieci kanalizacyjnej (88 RLM) z ternu miejscowości Ciężkowice i Bogoniowice.

Całkowita wartość inwestycji to 6 628 426,81 zł. w tym dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 wyniosło 2 483 803,96 zł. udział środków Gminy Ciężkowice 2.499.158,00 zł. oraz środki własne Spółki „Dorzecze Białej” 1.645.464,85 zł.

REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania


ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl