Uroczyste otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciężkowicach

01 lutego 2023    
Publikacja: m@c

W dniu 30 stycznia 2023 roku dokonano symbolicznego zakończenia inwestycji polegającej na budowie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Ciężkowice. Wśród zaproszonych Gości pojawili się Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski czy Wicestarosta Tarnowski Jacek Hudyma. Gminę Ciężkowice reprezentowali Burmistrz Gminy Ciężkowice Stanisław Kuropatwa, Skarbnik Gminy Ciężkowice Dorota Popiela, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach Michał Koralik wraz z Radnymi, Sołtysi, Dyrektor Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych Andrzej Jarocha oraz pracownicy Urzędu odpowiedzialni za realizację inwestycji. O inwestycji oraz zasadach funkcjonowania PSZOK-a opowiedzieli Kierownik Referatu Gospodarczego i Inwestycji Dariusz Zięcina oraz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Marek Zwolenik.

Inwestycja stanowiła element projektu pn. „Porządkowanie gospodarki odpadowej na terenie gminy Ciężkowice poprzez budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Rozwijanie systemu gospodarki odpadami.

Rzeczowa realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2020 roku. Wtedy to została podpisana pierwsza umowa z wykonawcą na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Splot niekorzystnych zdarzeń w postaci COVID-19 oraz związany z tym późniejszy gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych spowodowały, że wybrany wówczas wykonawca odstąpił od realizacji umowy.

Mimo wszystko, udało się wtedy pozyskać kompletną dokumentację projektową, umożliwiającą uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń. Zrealizowany dotychczas zakres projektu i podjęte dla kontynuacji inwestycji działania sprawiły, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na zmianę pierwotnej formuły realizacji inwestycji z „zaprojektuj i wybuduj” na „wybuduj”.

W związku z uzyskanymi pozwoleniami, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego w dniu 20 kwietnia 2022 roku zawarto umowę z Wykonawcą prowadzącym działalność pod nazwa LUKOSTA Ludmiła Kozek-Stadyk z siedzibą w Pleśnej i szybko wznowiono przerwane roboty- budowlane.

PSZOK w Ciężkowicach obejmuje nie tylko obiekt budowlany, ale także niezbędne do jego funkcjonowania wyposażenie: kontenery na odpady, prasę tzw. belownicę do odpadów typu tektura i butelki PET, koparko-ładowarkę i wiele innych.

Sam projekt obejmował także działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej w obszarze dotyczącym zapobiegania powstawaniu odpadów lub ich selektywnej zbiórki. We współpracy z przedszkolami i szkołami z terenu Gminy Ciężkowice przeprowadzono warsztaty edukacyjne, a także konkursy z nagrodami. Prace uczestników umieszczono na wydanym z tej okazji kalendarzu. W ramach działań informacyjnych opracowano i rozpowszechniono materiały w postaci m. in. ulotek i broszur.

Zrealizowano także wymogi dostępności obiektu przystosowując podjazd do kontenera socjalno-biurowego dla osób niepełnosprawnych.

Łączna wartość zrealizowanego projektu stanowi blisko 3 mln zł z czego wartość otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi blisko 1,65 mln zł.

Jestem przekonany, że oddawany dziś do użytku obiekt, uporządkuje system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Ciężkowice, a zrealizowane działania dodatkowe podniosą świadomość ekologiczną mieszkańców naszej gminy.

– mówił podczas wydarzenia Burmistrz Gminy Ciężkowice Stanisław Kuropatwa

 

 

Tekst: UG Ciężkowice

REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl