REGULAMIN KOMENTOWANIA W SERWISIE POGÓRZE24.pl

§ 1

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin komentowania w serwisie Pogórze24.pl”;
 2. Wydawca – InterMedia Małopolska, adres: ul. Grunwaldzka 8, 33-190 Ciężkowice, administrator Serwisu Pogórze24.pl;
 3. Serwis Pogórze24.pl – dziennik zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie, Wydział Cywilny w rejestrze dzienników i czasopism pod nr Rej 208 prowadzony jako serwis internetowy przez wydawcę pod aktualnym adresem elektronicznym pogorze24.pl oraz pod adresami elektronicznymi będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym adresem elektronicznym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;

§ 2

 1. Regulamin niniejszy określa zasady zamieszczania komentarzy w Serwisie  Pogórze24.pl oraz w innych serwisach wydawcy poprzez wymianę informacji, komentarzy i opinii.
 2. Dostęp do Serwisu Pogórze24.pl oraz do komentarzy pod artykułami zamieszanymi w Serwisie Pogórze24.pl posiadają wszyscy użytkownicy Internetu posiadający konto w serwisie Facebook.com.
 3. Żaden użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarny, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do loginu innego użytkownika posiadającego konto. Serwis Pogórze24.pl uwarunkowuje umożliwienie zamieszczania wpisów od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w serwisie Facebook.com.
 4. Serwis Pogórze24.pl umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Wydawca nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Pogórze24.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Serwisie Pogórze24.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszające zasady Netykiety.
 6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie:
  • przekazów reklamowych
  • wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony
  • uwag do redakcji, te należy przekazywać w sposób opisany w pkt 13 niniejszego regulaminu
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4, 5 i 6 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie Pogórze24.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
 8. Osoby zamieszczające komentarze w Serwisie Pogórze24.pl rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 9. Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin administrator Serwisu Pogórze24.pl ma prawo blokować dostęp do komentarzy w serwisie poprzez wystąpienie do platformy Facebook.com o zablokowanie, lub usunięcie konta takiego użytkownika.
 10. Komentujący w Serwisie Pogórze24.pl wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez wydawcę w wybranej przez wydawcę formie.
 11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Pogórze24.pl, komentarzy pod artykułami lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres wydawca@pogorze24.pl lub listownie na adres wydawcy.
 12. Wydawca będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
 13. Bezpośrednie uwagi do redakcji należy przesyłać na adres redakcja@pogorze24.pl lub za pomocą formularza SZYBKI KONTAKT
 14. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z aktualnie obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie: www.pogorze24.pl
 15. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2013 r.
REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl