SAMORZĄD  
Kurka Naturka

Wywiad z Wójtem Bogdanem Staszem

16 grudnia 2017
Publikacja: Piotr Rutka

Wójt gminy Gromnik Bogdan Stasz w najnowszym odcinku „Rozmów na Pogórzu” odpowiadał na pytania Anety Adamczyk. Pytania dotyczyły m.in.: realizacji inwestycji drogowych i komunalnych, zakończonej budowy hali sportowej w Chojniku, podsumowania wydarzeń kulturalnych. W programie nie zabrakło także pytań o przyszłość projektu „Źródlany Szlak”. Ponadto gość programu przypomniał, że z wykształcenia jest fizykiem – podczas […]

Gmina Ciężkowice „Liderem Rozwoju Regionalnego 2017”

31 października 2017
Publikacja: Paweł Hołda

W dniach 26 – 27 października 2017 r. w Zielone Górze odbył się V Polski Kongres Przedsiębiorczości zorganizowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Impreza, w której liczny udział wzięli przedstawiciele świata biznesu, polityki, nauki i administracji z terenu całej Polski, zgromadziła około półtora tysiąca uczestników, dla których zorganizowano dwadzieścia siedem paneli dyskusyjnych o różnorodnej tematyce. Jak każda […]

Powstała nowa ogólnopolska organizacja samorządowa

24 października 2017
Publikacja: Piotr Rutka

Związek Samorządów Polskich – tak nazywa się nowa ogólnopolska organizacja, która ma pozwolić samorządowcom skuteczniej negocjować z rządem. Organizacja przybrała formę stowarzyszenia i zrzesza samorządy wszystkich szczebli. Jest otwarta na wszystkich samorządowców, bez względu na barwy partyjne. Zrzeszone w Związku samorządy reprezentują starostowie, prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie.  Z inicjatywą powołania takiego stowarzyszenia wyszli sami samorządowcy. […]

Wywiad z Wicestarostą Tarnowskim Zbigniewem Karcińskim

02 sierpnia 2017
Publikacja: Paweł Hołda

Gościem najnowszego odcinka programu “Rozmowy na Pogórzu” był wicestarosta powiatu tarnowskiego Zbigniew Karciński. W programie wicestarosta poruszył temat inwestycji realizowanych obecnie na terenie Pogórza. Odniósł się między innymi do budowy nowego mostu w Kąśnej Dolnej i przebudowy mostu Pławna-Bruśnik. W rozmowie padły konkretne terminy zakończenia tych inwestycji. Prowadząca program Justyna Ornat dopytywała swojego gościa o […]

4,5 milionowa inwestycja w Jastrzębi oficjalnie odebrana

06 lipca 2017
Publikacja: Aneta Adamczyk

  Stan odcinka drogi powiatowej w miejscowości Jastrzębia, łączący gminę Ciężkowice z gminą Zakliczyn od 2010 roku ulegała stopniowemu pogorszeniu, za sprawą osuwiska jakie powstało w tym miejscu, stwarzając tym samym realne zagrożenie dla  użytkowników drogi. Dzięki dofinansowaniu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z programu przewidującego zabezpieczanie osuwisk oraz środkom Starostwa Powiatowego w Tarnowie udało się zrealizować […]

Gdyńskie laury dla Bobowej

30 maja 2017
Publikacja: REDAKCJA

„Perły Samorządu 2017″ to już piąta edycja ogólnopolskiego rankingu. Uroczysta gala wręczenia nagród Dziennika Gazety Prawnej odbyła się 25 maja 2017 r. w Gdyni, w wyjątkowym miejscu  –  w  Muzeum Emigracji. Gala była podsumowaniem pierwszego dnia kongresu, w trakcie którego samorządowcy z całej Polski brali udział w sesjach tematycznych, panelach dyskusyjnych oraz tzw. case studies. W tym […]

Wicewojewoda Józef Gawron w Tuchowie obiecał pomoc

10 maja 2017
Publikacja: Aneta Adamczyk

W sobotę 6 maja gwałtowna burza i opady gradu spowodowały straty w gminie Tuchów, szczególnie w Tuchowie, Dąbrówce Tuchowskiej, Lubaszowej i Zabłędzy. Na zaproszenie burmistrza Adama Drogosia w poniedziałek 8 maja br. przyjechał do Tuchowa Józef Gawron – I wicewojewoda małopolski. Towarzyszył mu Michał Wojtkiewicz – poseł na Sejm RP oraz Jacek Hudyma – członek […]

Podsumowanie marcowej sesji Rady Miejskiej w Ciężkowicach

05 kwietnia 2017
Publikacja: Aneta Adamczyk

Marcowa sesja Rady Miejskiej w Ciężkowicach, pomimo długiej listy porządku obrad, przebiegła szybko i sprawnie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: – Zbigniew Karciński reprezentujący powiat tarnowski, który zwrócił się do mieszkańców gminy o rozsadek przy wywożeniu drzew z lasu w okresie roztopów, co mocno odbija się na stanie nawierzchni dróg asfaltowych. Poinformował również radnych o […]

Wywiad z Wicestarostą Tarnowskim Zbigniewem Karcińskim

16 marca 2017
Publikacja: Paweł Hołda

Gościem najnowszego odcinka programu „Rozmowy na Pogórzu” był wicestarosta powiatu tarnowskiego Zbigniew Karciński. W tym odcinku wicestarosta zapowiedział rychłe rozpoczęcie budowy nowej drogi i mostu do Dworku w Kaśnej Dolnej oraz rewitalizację posiadłości I. J. Paderewskiego. Łącznie to wydatek grubo ponad 6 milionów złotych. Gość Justyny Ornat wspomniał ponadto o modernizacji bazy dydaktycznej w tuchowskim […]

Wywiad z Wicemarszałkiem Stanisławem Sorysem

04 lutego 2017
Publikacja: Piotr Rutka

Dziś w „Rozmowach na Pogórzu” przedstawiamy Państwu obszerny wywiad z dr. hab. Stanisławem Sorysem – Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego. Rozmowę przeprowadziła Anita Lesiak. Wicemarszałek Stanisław Sorys to doświadczony samorządowiec, śmiało można powiedzieć, że bez jego wsparcia nie powstałoby wiele projektów na terenie Pogórza sfinansowanych z unijnych pieniędzy. Swoją samorządową karierę rozpoczął w gminie Pleśna, gdzie w […]

Samorządowe spotkanie opłatkowe w Gromniku

16 stycznia 2017
Publikacja: Paweł Hołda

14 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku odbyło się samorządowe spotkanie opłatkowe. W pierwszej części na scenie zaprezentowała się grupa teatralna „Improwizacja” w przedstawieniu pt.: „Cud Wigilijnej Nocy”. W spektaklu wzięły udział dzieci z Zespołu Szkół w Gromniku oraz uczennice z Państwowej Szkoły Muzycznej w Domosławicach. W drugiej części Wójt Gminy Gromnik oraz Przewodniczący […]

Powiat Tarnowski z nowym budżetem. Planowane inwestycje w gminie Ciężkowice

04 stycznia 2017
Publikacja: Katarzyna Roman

W nowy rok Powiat Tarnowski wchodzi z nowym budżetem, który uchwalony został na ostatniej ubiegłorocznej sesji Rady Powiatu Tarnowskiego. Dzięki temu, że planuje się dochody o około 14 mln większe niż w 2016 roku na wydatki inwestycyjne zapisano kwotę aż 27 mln zł, co stanowi wzrost o przeszło 83 proc. w stosunku do planu wyjściowego […]

Wywiad z Burmistrzem Wacławem Ligęzą

22 grudnia 2016
Publikacja: Piotr Rutka

W ostatnim odcinku „Rozmów na Pogórzu” tego roku gościł burmistrz Bobowej Wacław Ligęza. Prowadząca program Justyna Orant pytała burmistrza przede wszystkim o inwestycje, zarówno te już zrealizowane, jak i zaplanowane. W budżecie gminy Bobowa na przyszły rok jest mowa o 23 milionach złotych na same tylko wydatki majątkowe, czyli przede wszystkim inwestycje. Wysokość tej kwoty […]

Wywiad z Radnym Wojewódzkim Wojciechem Skruchem

06 grudnia 2016
Publikacja: Paweł Hołda

W najnowszym odcinku „Rozmów na Pogórzu” przedstawiamy Państwu rozmowę z radnym wojewódzkim Wojciechem Skruchem. Rozmowa w głównej mierze dotyczy działalności naszego gościa w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Prowadząca program Justyna Ornat pyta miedzy innymi, czy Wojciech Skruch będąc poza koalicją rządzącą w województwie ma ograniczone możliwości działania i na czym jest skoncentrowany sprawując swój mandat w […]

Szkoły w Kipsznej i Falkowej pod znakiem zapytania

02 grudnia 2016
Publikacja: Aneta Adamczyk

Pierwszego dnia grudnia w Ciężkowicach zorganizowano posiedzenie Komisji Oświaty w poszerzonym składzie. W obradach wzięło udział 13 radnych. Komisji przewodniczyła Izabela Malinowska. Z reguły nie uczestniczymy w obradach komisji stałych Rady Miejskiej, natomiast jesteśmy obecni na większości sesji, gdzie prezentowane są już wyniki prac w poszczególnych komisjach. Tym razem zrobiliśmy wyjątek, gdyż radni rozpoczęli niezwykle […]

Rozmowa z Wicestarostą Zbigniewem Karcińskim o kolejnych inwestycjach

28 listopada 2016
Publikacja: Paweł Hołda

Rozmowa z Wicestarostą Tarnowskim ZBIGNIEWEM KARCIŃSKIM – o powiatowych inwestycjach drogowych, idei pozyskania strzelnicy kontenerowej na potrzeby funkcjonowania klas mundurowych w szkołach powiatowych oraz sukcesie paraolimpijki – Marzeny Zięby z Gromnika.   – Jak przebiegają prace przy stabilizacji osuwiska w Jastrzębi? – Jest to być może niezbyt długi odcinek, bo tylko 330 metrów, ale za […]

Wywiad z Wicestarostą Tarnowskim Zbigniewem Karcińskim

07 listopada 2016
Publikacja: Paweł Hołda

Gościem kolejnego odcinka Rozmów na Pogórzu był Wicestarosta Tarnowski Zbigniew Karciński. Tradycyjnie już, rozmowa rozpoczęła się od Centrum Paderewskiego, gdyż w tym miejscu ciągle dzieje się coś nowego. Obecnie trwają tam intensywne prace nad budową nowych alejek i uruchomieniem kawiarenki, a od niedawna działa tam wypożyczalnia rowerów. Na pytanie prowadzącej Justyny Ornat dotyczące inwestycji wicestarosta […]

Wywiad z Burmistrzem Zbigniewem Jurkiewiczem

01 listopada 2016
Publikacja: Piotr Rutka

Gościem kolejnego odcinka Rozmów na Pogórzu był Burmistrz Gminy Ciężkowice Zbigniew Jurkiewicz. W rozmowie z Justyną Ornat opowiedział o swoich dotychczasowych działaniach, kwitując, że Gmina Ciężkowice jest przygotowana do realizacji wielomilionowych inwestycji w ramach Źródlanego Szlaku. Dodał, że Gmina posiada wymaganą dokumentację, pozwolenia, mapy i czeka w tym momencie, aż Urząd Marszałkowski w końcu odkręci […]

Sesja w Ciężkowicach pod znakiem nowych inwestycji i kanalizacji

27 października 2016
Publikacja: Aneta Adamczyk

  Na minionej sesja Rady Miejskiej w Ciężkowicach mówiono w szczególności o inwestycjach i kanalizacji. Burmistrz poinformował, że jezdnia wokół rynku w Ciężkowicach zostanie zmodernizowana. Kwota przyznanego dofinansowania to 993 461 zł, przy całkowitym szacowanym koszcie 1 671 650,25 zł. Do odnowionej płyty rynku dołączy odnowiona nawierzchnia jezdni, kanaliki burzowe i wybrukowane miejsca parkingowe dla […]

Wywiad z Wójtem Bogdanem Staszem

24 października 2016
Publikacja: Piotr Rutka

Wójt Gminy Gromnik Bogdan Stasz to doświadczony samorządowiec. Realista. Mówi, że nie uprawia polityki, a dla swojej Gminy stoczył nie jedną wygraną bitwę, np. o środki unijne. Posłuchajcie Państwo sami. W kolejnym odcinku „Rozmów na Pogórzu” z Wójtem Gminy Gromnik rozmawiała Aneta Adamczyk. Zapytała między innymi na co wójt chce ściągnąć pieniądze w kolejnej perspektywe […]

REKLAMA

Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl