Ciężkowice: Nabór na stanowisko ds. regulacji stanu prawnego nieruchomości

22 września 2021    
Publikacja: REDAKCJA
 
Burmistrz Gminy Ciężkowice ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Regulacji Stanu Prawnego Nieruchomości.I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na ww. stanowisku
 4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. Nieposzlakowana opinia
 6. Stan zdrowia pozwalający na pracę na ww. stanowisku
 7. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa związanych z realizacją zadań merytorycznych na ww. stanowisku, w szczególności:
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 • ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 • ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

II. Wymagania dodatkowe (pożądane):

 1. Preferowane kierunki studiów: prawo, geodezja, gospodarka nieruchomościami, administracja.
 2. Udokumentowane aktualne szkolenia lub kursy związane z zakresem zadań przewidzianych do realizacji na ww. stanowisku.
  (Od 3 pkt za wykształcenie wskazane w ogłoszeniu do 5 pkt za wykształcenie preferowane w ogłoszeniu).
 3. Doświadczenie zawodowe na stanowisku geodety oraz stanowiskach ds. gospodarki nieruchomościami i ds. gospodarki przestrzennej.
  (Dodatkowy punkt za każdy rok doświadczenia na stanowisku w ww. zakresie, nie więcej niż 5).
 4. Znajomość i obsługa pakietu MS Office.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy własnoręcznie podpisać, a także poświadczyć za zgodność z oryginałem i składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Ciężkowice w godz. od 7:00 do 15:00 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ciężkowice,

33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19 z dopiskiem Nabór na wolne  stanowisko ds. regulacji stanu prawnego nieruchomości w Referacie Gospodarki Przestrzennej

 – w terminie do dnia 25 września 2021 r. do godz. 15.00.

REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania


ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl