Dzienny Dom Senior + w Ostruszy czeka już na wszystkich powyżej 60. roku życia

27 listopada 2022    
Publikacja: Aneta Adamczyk

Jedną z zachodzących zmian w strukturze demograficznej ludności jest systematyczny wzrost udziału osób starszych w polskim społeczeństwie. Sytuacja ta stała się przyczynkiem do prowadzenia szeroko pojętej polityki senioralnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym – gminnym. Rozpoczęta w 2018r. realizacja polityki senioralnej w gminie Ciężkowice, ma swoją kontynuację w roku bieżącym. W pierwszym etapie działań został przystosowany i wyposażony obiekt w Siekierczynie i uruchomiony Klubu Senior +, który działa do dnia dzisiejszego. Dzięki decyzjom podjętym przez Radę Miejską w Ciężkowicach oraz przez Pełniącego Funkcję Burmistrza – Pana Stanisława Krawca, na początku 2021r. złożony został wniosek o dofinansowanie utworzenia Dziennego Domu Senior+ w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021. Na obiekt pełniący tę funkcję został wytypowany budynek byłej szkoły w Ostruszy. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do realizacji, co zaowocowało zawarciem, w dniu 23 lipca 2021 r. umowy ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na udzielenie dotacji celowej w kwocie 400 000 zł. Po zawarciu umowy rozpoczęto niezbędne działania, związane z przystosowaniem obiektu do nowej funkcji, a w szczególności te, zmierzające do likwidacji licznych barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Po uzyskaniu wymaganych zgód i decyzji został, w przetargu publicznym, wybrany wykonawca do realizacji zadania – Firma Handlowo – Usługowa BKR Krzysztof Wójcik z siedzibą w Brzozowie, z którym w dniu 7 kwietnia br. została podpisana umowa.  Obiekt przeszedł gruntowną modernizację. Budynek wyposażono w windę, która umożliwia i ułatwia komunikację między piętrami. Zgodnie z wymogami programu powstały pomieszczenia do dziennego pobytu, ćwiczeń i rehabilitacji, socjalne z zapleczem kuchennym oraz sanitarne. Modernizacji uległy ciągi komunikacyjne oraz instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i CO. Obiekt został przystosowany do aktualnych przepisów przeciw pożarowych i sanitarnych. Na koniec zakupione zostało podstawowe wyposażenie, które umożliwi rozpoczęcie  funkcjonowania placówki.

Wartość zrealizowanych prac to kwota ponad 1,145 mln zł. Dodatkowo zakupiono wyposażenie za ok. 55 tys. zł. Wartość dotacji to kwota 400 tys. zł. w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 oraz 300 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl