Michał Koralik dziękuje za głosy i kampanię

29 czerwca 2021    
Publikacja: REDAKCJA

Szanowni Państwo!

Za nami uzupełniające wybory Burmistrza Gminy Ciężkowice. Czas kampanii przypadł na trudny czas pandemii. Wielokrotnie przekładany termin wyborów nie wpływał na rzetelną mobilizację mieszkańców o czym świadczy niska frekwencja zarówno w pierwszej jak i drugiej turze wyborów.

Program jaki Państwu przedstawiłem nie spotkał się z dobrą oceną wśród większości tych, którzy wzięli udział w wyborach. Wybory są właśnie po to by wybierać i ten wybór się dokonał.

Nowemu Burmistrzowi życzę sukcesu i osiągnięcia zamierzonych celów, deklarując ze swej strony pełną gotowość do współpracy.

Wszystkim tym mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach serdecznie dziękuję za obywatelską postawę. Szczególnie dziękuję tym, którzy oddali głos na moją osobę, ten fakt utrwala mnie w przekonaniu, że warto podejmować wyzwania i oddawać się pracy dla dobra wspólnego. Również serdecznie dziękuję tym, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w wspieranie mojej kandydatury, członkom mojego Komitetu Wyborczego, Radnym Rady Miejskiej. Dziękuję Staroście oraz Wicestaroście Powiatu Tarnowskiego. Dziękuję zaprzyjaźnionym Wójtom i Burmistrzom z Powiatu Tarnowskiego, Pełniącemu funkcję burmistrza Stanisławowi Krawcowi, Marszałkowi Województwa Małopolskiego, Wojewodzie i Wicewojewodzie Małopolskiemu. Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, Posłom RP Prawa i Sprawiedliwości oraz Senatorom.

Szczególne podziękowania kieruje do Pana Posła Wiesława Krajewskiego za wsparcie i pomoc w uzyskaniu środków finansowych z RFIL, a zwłaszcza tych na remont SP w Bruśniku, wykonanie odwiertu wód mineralnych, remontu amfiteatru w Ciężkowicach, budowę boisk wielofunkcyjnych przy SP nr 1 w Jastrzębi czy adaptację budynku po SP w Ostruszy na potrzeby Ośrodka Wsparcia.

Michał Koralik

REKLAMA

ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl