Ogłoszenie Burmistrza Gminy Ciężkowice

08 listopada 2021    
Publikacja: m@c

W związku ze zbliżającym się okresem zimy, opadami śniegu, szadzi, gołoledzi, ograniczeniami widoczności, Burmistrz Gminy Ciężkowice zwraca się z prośba do właścicieli nieruchomości przylegających do dróg gminnych, a których gałęzie drzew i krzewów zwisają nad drogi gminne, pobocza, inne elementy drogi o ich przycięcie do wysokości 4,5 m nad skrajnią  drogi (tj. wolną, nie zabudowaną przestrzenią nad jezdnią, poboczami i innymi elementami drogi) nie mniej niż do wysokości 3,5 m.

Wyznacza się mieszkańcom termin do dnia 30 grudnia 2021 r. na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych. Po tym terminie na zlecenie Burmistrza Gminy Ciężkowice,  Ciężkowicka Jednostka Usług Komunalnych sukcesywnie będzie wycinać gałęzie i krzewy przy drogach bez powiadamiania właścicieli gruntów. Zwisające konary drzew i krzewów znacznie utrudniają korzystanie z dróg np. niszczą karoserie pojazdów poprzez ich porysowanie, ograniczają widoczność i stwarzają inne niebezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego i pieszego. Zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo.

Apel stosowany jest zgodnie z:

  • Art. 150 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U.2020, poz. 1740 ze zm) : Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
  • Art. 21 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1376 ze zm): Zarządy dróg mają prawo do: wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg.

Źródło: UG Ciężkowice

REKLAMA

KOMENTARZE, OPINIE*

(*) dodając wpis za pomocą poniższego formularza akceptujesz regulamin komentowania


ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl